Litt historie
Sørkedalen skytterlag er stiftet i 1883. allerede i 1884 hadde vi 46 medlemmer og aktiviteten var stor. Protokollene fra denne tiden er bevart og og det kan nevnes at det ble avfyrt 3158 skudd på avstandene 75, 150 og 300 meter i 1885. Av disse skuddene var hele 421 bom på skiva. Skiva var forøvrig laget av malm og den ble malt etter hver skytter slik at en skulle kunne se treffene i skiva. Mange av skytterne på den tiden holdt et høyt nivå og det kan nevnes at Centralforeningens medalje ble vunnet av Emil Grøttum i hele 10 år og av Johan Olsen og Carl Grøttum i 5 år. Siste side i protokollen fra den første tiden er datert 29/ 1892. Denne dagen deltok kun to skyttere, Johan Olsen og Emil Grøttum. Etter dette finnes ikke skriftelig materiale som viser evt. aktivitet og det må antas at skytterlaget ikke hadde særlig aktivitet i perioden frem mot århundreskiftet. Mange av skytterne fra Sørkedalen deltok imidlertid på skytinger arrangert av ulike lag. På Gressholmen i Oslofjorden var det stor skytebane og mange la søndagsturen hit. Det var lenge et ønske om å få gjennoprette aktiviten i skytterlaget og etter flere møter ble det den 22/2 1921 besluttet å gjennopta aktiviteten i Sørkedalen skytterlag. Det første styret besto av Isak Grøttum formann, Arnt Venner viceformann, Arnt Sandbraaten kasserer og Oskar Rørholt sekretær. Styrets første oppgave ble å skaffe til veie egnet område for en skytebane. Etter div, befaringer fant man at det beste stedet ville være i "Østre hullet". Kontrakt ble inngått med godseier Løvenskiold den 30/9 1921 og bygging ble igangsatt. Mye dugnadsarbeid måtte til og etterhvert sto en skytebane med 200 og 400 meters hold klar. I 1922 fullførte man også et 600 meters hold. Samme år ble også skytterhuset ferdig. Dette huset var opprinnelig bryggerhuset på Søndre Aamodt som laget fikk gratis. Arbeidet med oppsetting på skytebanen ble utført av Arne P. Grøttum etter en anbudsrunde. Anbudet lød på kr. 100,- men da huset sto ferdig slo han av til kr. 80,- Totale kostnader for bygging av den første skytebanen 3624,50. Dette var litt kortfattet historikk. I løpet av vinteren vil du finne mer info her, følg med......

Mesterskapsmedaljer, Drammen skyttersamlag

Landsskytterstevner, Vikenstevner og samlagsmesterskap.

Drammen forsvarsforenings medaljer. Stangskyting.

Den Norske Skyttermedalje.

Stuperpokalen

Skytterlagets Stangpokal.

Klubbmester fra 1945

Æresmedlemmer i Sørkedalen skytterlag

Formenn i "nye" skytterlaget

Generalforsamling i skytterlaget 1955 [bilde]