Tips om feltskyting
Her finner duhttp://www.dfs.no/felt/index.htm#(tips om feltskyting)
  
Flere resultater lagt ut på "Om oss" siden!

Liste over alle klubbmestere lagt ut!

6,5x55, vår vanligste patron.

Tips om feltskyting

Våpen i DFS