Våpen i DFS
Her ser du noen av de våpnene som er godkjent for bruk i DFS. Øverst har vi Krag Jørgensen gevær mod.94. Våpenet ble konstruert av Ole Herman Johannes Krag og Erik Jørgensen. Geværet ble produsert ved Kongsberg våpenfabrikk og totalt ca. 250000 våpen ble levert til forsvaret og private skyttere. Krag´en er av mange sett på som et av symbolene på norsk suverenitet og selvstendighet.Da våre soldater gikk grensevakt mot Sverige etter unionsoppløsningen var det Kraggeværet de bar på skulderen. Til tross for at våpnene nå har nådd en anseelig alder er de fortsatt i bruk i DFS. Avbildet våpen er fra 1906. Neste våpen er en Mauser M/67. Dette geværet er basert på den tyske enhetsvåpent Mauser M98K. Våpenet er konstruert av Kongsberg våpenfabrikk i samarbeid med representanter for DFS. Det er antatt at ca. 10000 eksemplarer av geværet ble produsert. Det nederste våpenet på bildet er en Sauer 200 STR ( Scandinavian target rifle) Våpenet er i dag totalt dominerende i de fleste konkurranser i DFS. Samtlige av våpnene på bildet er i kaliber 6,5X55. Denne patronen ble konstruert av den Norsk/Svenske geværkomite og ble aprobert for bruk i begge lands armeer. Mer om dette temaet kommer senere. Har du gamle bilder, brosjyrer eller andre ting knyttet til aktivitet i DFS vil vi veldig gjerne få lov til å avbilde og skrive litt om gjenstandene på hjemmesiden.
  
Flere resultater lagt ut på "Om oss" siden!

Liste over alle klubbmestere lagt ut!

6,5x55, vår vanligste patron.

Tips om feltskyting

Våpen i DFS