Terminliste og litt til

Det er kjipe tider der koronaen preger livet til svært mange. Også innenfor organisasjonslivet. For tiden ligger all aktivitet nede i Oslos skytterlag etter de siste innstrammingene. For Sørkedalen skytterlag ligger også årsmøtet for 2020 fortsatt på vent.
Mens vi venter på igjen å kunne ta opp aktiviteten, kan du da en kikk på den høyst foreløpige terminlista for 2021. Den inneholder mye usikkerhet og mange spørsmålstegn, men blir oppdatert etter hvert som ting kommer på plass. Du finner den under terminliste oppe til venstre.
Og mens du venter på igjen å kunne sikte deg inn og trykke på avtrekkeren, kan du ta en kikk på denne artikkelen på DFS.no.
Vær tålmodig og pass på deg og dine:-)

Nytt fra DFS - bekledning og prøveskudd/klargjøring

Noen av vedtakene i styret i Det frivillige skyttervesen gjelder utøverne mer direkte enn andre vedtak. I møtet i begynnelsen av desember fattet skytterstyret et par slike vedtak. Det ene gjelder skytterbekledningen. Det er gjort en innstramming og presisering av reglene for toppskytterne, mao klasse 5. Men det kan jo være nyttig også for andre å lese gjennom reglene for bekledning. Her er en sak i Skyttertidende, og her er saksbehandlingen og vedtaket i skytterstyret (sak 127, s 24-31).

Fra 1. januar gjelder nye regler for prøveskudd, klargjøring og ildkommando for baneskyting og på 15 meter. Flest endringer kommer i baneskytingen. Bl.a. inngår nå prøveskuddene i en klargjøringstid på tre minutter før første serie. Dette er hele forslaget som ble vedtatt:
Ny ordning for prøveskudd: Følgende ordning for prøveskudd innføres fra og med 1/1-2021 for alle klasser i baneskyting og innendørs 15 meter: Før første tellende 5-skudd gis tre minutter til klargjøring inklusiv prøveskudd. Først spør standsplassleder «Er det er noen skyttere som ikke er klare». Deretter gis følgende prøveskudds- og klargjøringskommando: «Skytterne får 3 minutter til fritt antall prøveskudd, samt lading og klargjøring til første 5-skuddserie. ILD».
Mellom 15-skudden og 10-skudden gis tre minutter til klargjøring inklusiv prøveskudd (kun baneskyting). Når 15-skudden er anvist gis følgende prøveskudds- og klargjøringskommando: «Skytterne får 3 minutter til fritt antall prøveskudd, samt lading og klargjøring før 10-skudd. ILD».
Før 10 skudd finaleskyting gis to minutter til klargjøring inklusiv prøveskudd. Dette gjelder både når 10 skudd finale skytes fortløpende etter 25-skudden (kun baneskyting) eller når 10- skudd finale skytes til slutt. I begge tilfelle gis følgende prøveskudds- og klargjøringskommando: «Skytterne får 2 minutter til fritt antall prøveskudd, samt lading og klargjøring før 10-skuddserie. ILD»
Start av ildkommando: Når prøveskudds- og klargjøringskommandoene er gjennomført skal ildkommandoene starte umiddelbart (Skytterne vil da ikke bli spurt om de er klare).
Innfasing: Arrangører av stevner gis mulighet til å innfase ordningen i løpet av de første måneder i 2021.
Du kan lese hele drøftingen av saken i referatet fra skytterstyrets møte (sak 129, s 34-38).


Ikke mer Hjemmebanecup

Det blir ikke mer Hjemmebancup-skyting i Sørkedalen. Etter at Oslo kommune forlenget smitteverntiltakene ift til koronapandemien til 14. desember må vi dessverre også trekke oss fra de siste rundene i cupen.

Årsmøtet er utsatt

Årsmøtet i Sørkedalen skytterlag, som skulle vært holdt fredag 27. november, er utsatt inntil videre.

Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av de strenge smitteverntiltakene som nå gjelder i Oslo kommune. De innebærer bl.a. at innendørs arrangementer ikke er tillatt. De reglene gjelder i første omgang til 1. desember. Avgjørelsen om å utsette årsmøtet er tatt i full forståelse med DFS. 

Når det igjen åpnes for innendørs arrangementer, vil vi fastsette og informere om en ny dato for årsmøtet. Innkallingen (se under) som tidligere også er sendt på e-post, vil da fortsatt gjelde.


Innkalling til årsmøte Sørkedalen skytterlag 2020

Årsmøtet avholdes på Idrettslokalet i Sørkedalen fredag 27. november 2020 kl. 19.00.

Styret møter kl. 18.00.

Dagsorden for årsmøtet:

1)        Valg av møteleder

2)      Valg av referent

3)      Valg av to til å underskrive protokollen

4)      Godkjenning av innkalling og saksliste

5)      Årsberetning

6)      Regnskap

7)      Valg

8)      Kontingent

9)      Innkomne saker

10)    Valg av ombudsmenn til ombudsmøte i Drammen skyttersamlag

11)    Valg av representant til husstyret

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være formann eller sekretær i hende senest fredag 20. november.

Formann: Øystein Langlien, Sørkedalsveien 939, 0758 Oslo.

        E-post: oystein.langlien@lovenskiold.no

Sekretær: Dag Høie, Grøttumsveien 17, 0758 Oslo. 

                    E-post: daghoeie@online.no

Etter årsmøtet blir det utdeling av vandrepokaler og medaljer.

Vel møtt!

NB: Det tas forbehold om endringer ift situasjonen rundt korona.

Bli med på Hjemmebanecupen 2020

Sørkedalen skytterlag har meldt seg på Hjemmebanecupen 2020 på 15 meter. Det er et initiativ fra Høland/Bjørkelangen skytterlag og Team Sørli. Hjemmebanecupen er et landsomfattende lavterskel-tilbud for at flere skal få muligheten til å være med på stevner og være en del av skytterfamilien i disse korona-tider.

Hjemmebanecupen går i korthet ut på at hvert enkelt lag skal arrangere stevner for sine egne skyttere. Resultatene meldes inn og registreres sammen med resultater fra resten av landet. Det er satt opp åtte runder i løpet av en periode på åtte uker. De fire beste resultatene teller sammenlagt.

Vi i Sørkedalen får ikke blitt med på alle rundene, men satser i utgangspunktet på å være med på fem av dem. Vi skal skyte på mandager, da ungdomsgruppa har trening. Ungdommene skyter først og de voksne etterpå. Her er datoene - skriv dem opp: 26. oktober, 2. november, 16. november, 23. november og 7. desember.
Det skytes 35-skudds utendørs program for alle klasser unntatt NU, NV, kl. 1, åpen klasse og kikkertklassen (tidligere jegerklassen), som skyter 25 skudd.
Alle resultater blir for øvrig publisert her: https://www.facebook.com/hjemmebanecupen

MØT OPP TIL KONKURRANSE OG TRIVELIG SAMVÆR! SELV OM VI MÅ HUSKE PÅ 1 METERS AVSTAND.

Årsmøtet forskjøvet til 27. november

For å kunne gjennomføre smitteverntiltak som bl.a. 1 meters avstand har vi måttet flytte årsmøtet i Sørkedalen skytterlag fra klubbhuset til annet egnet lokale. Vi har dermed også måttet forskyve møtet med en uke for å få en ledig dato.
Årsmøtet i Sørkedalen skytterlag blir dermed FREDAG 27. NOVEMBER på IDRETTSLOKALET i Sørkedalen.
Se også oppdatert terminliste.


Ny klassesetting

DFS har nå kjørt ny klassesetting for alle skyttere. Du må gå inn og sjekke hvilken klasse du nå er satt opp i. Hvis du mener du er satt i feil klasse, eller du er satt ned en klasse - feks fra kl 2 til kl 1, men vil skyte i den klassen du skjøt før, må du endre. Merk at du kan være satt opp i forskjellig klasse for baneskyting og 15 meter innendørs skyting. Dette er jo justert etter resultater.

Synne Sandbraaten klubbmester i felt

Koronaen tok klubbstevnet i felt i vinter/vår. Istedet arrangerte vi stevnet 12. september, men den tradisjonelle lagkampen mot Østre Bærum ble det dessverre ikke noe av i år. Dessuten var ikke frammøtet av egne skyttere spesielt bra heller.
Det var til slutt Synne Sandbraaten som sikret seg klubbmestertittelen i felt i Sørkedalen skytterlag i 2020. Synne skjøt alle holdene knestående og gjennomførte en bra 30-skudd med 26 treff. Men det holdt ikke mot Alf Eivind Sandbraaten, som prikket inn fullt hus, seks treff, på alle de fire første holdene. På det siste knestående holdet måtte han imidlertid gi fra seg to treff og endte på 28. Og på det knestående holdet i finalen ble det bare to treff. Dermed smatt Synne forbi allerede der med sine 5 treff. Da hjalp det ikke med seks treff på det andre finaleholdet, for det fikk Synne også, og dermed endte duellen med 37 treff for Synne og 36 for Alf Eivind.
Alexandra Korsbrekke vant rekruttklassen og Helge Grøttum V73. Og kl 1 ble vunnet av Jan Trygve Korsbrekke.

3 strake for Heidi Hansen - og en overraskelse på klubbstevnet

Sørkedalen skytterlag arrangerte lørdag 29. august klubbmesterskap på bane. 18 skyttere deltok, og for å begynne med ungdommen, så skjøt Sander Stensby Hansen 215 poeng i nybegynner ung. I rekrutt og eldre rekrutt tok brødrene Jonas og Simen Gulbrandsen hvert sitt mesterskap med henholdsvis 320 og 330 poeng. Jonas skjøt helt likt med Alexandra Korsbrekke på både 15- og 10-skudden, og de sto begge med 226 poeng før omgangen, der Jonas avgjorde med 94 poeng. I eldre rekrutt skjøt også Christian Hagen.
Blant seniorene fornektet ikke Heidi Hansen seg og sikret sitt tredje strake klubbmesterskap kl 3-5 på bane. Og det var ingen som var i nærheten av hennes 337 poeng, etter 240 poeng på 25-skudden og 97 på omgangen.
Men i motsetning til i fjor, så ble dette Heidis eneste mesterskap denne dagen. For i år noterte vi fire forskjellige vinnere. Alf Eivind Sandbraaten vant veteranskytingen med 94 poeng. Øystein Langlien vant en jevn stangskyting med til sammen 18 treff etter ni treff på hvert av de to holdene. Mens Helge Johansen tok en soleklar seier i felthurtigskytingen. Han brukte 13,30 sekunder på å treffe på de tre holdene.
Helge sto for øvrig for den beste prestasjonen under klubbstevnet da han vant V65-klassen med fullt hus - 350 poeng - og med 27 innertiere. Helge Grøttum vant den eldste veteranklassen - V73 - med 332 poeng.
Dagens overraskelse sto vel Mats Kristoffersen for da han ble klubbmester i kl 2 med 328 poeng. Han lå på tredjeplass, fem poeng bak ledende pappa Thorbjørn, etter 25-skudden, men banket alle med en flott omgang på 97 poeng. Dermed snek han seg poenget foran.
I kl 1 vant Jan Trygve Korsbrekke.

Slik gikk det på samlagstevnet i Sørkedalen

Ole Kristian Bryhn, som nylig vant det prestisjetunge og TV-sendte mestermøtet i norsk skyting, ble søndag også samlagsmester 2020 da Sørkedalen skytterlag arrangerte samlagstevne på bane for Drammen skyttersamlag. Skytteren fra Røyken og Hurum endte på 344 poeng etter å ha mistet fire poeng femskuddserien i stående. Og det skilte bare ett poeng til Ivar Rinde fra Riflen/Skoger på andreplassen.

De var to av de 58 skytterne som fant veien til skytebanen i Sørkedalen denne helgen. Et ganske bra deltagerantall, og 16 av dem er fra Sørkedalen. Bra!

Lagkonkurransen ble eksepsjonelt jevn i år. Bare ett eneste poeng skilte de fire lagene i seniorklassen. Tre av dem skjøt 276 poeng og et av dem var Sørkedalen. Telling av innertiere måtte til for å skille lagene. Da trakk Røyken og Hurum det lengste strået med åtte, bare en flere enn Riflen/Skoger. Og Sørkedalen havnet på tredje med sine fem innertiere. Det er nok lenge siden Sørkedalen har vært like nær en lagseier i et samlagstevne. På laget skjøt Tom Johansen, Alf Eivind Sandbraaten og Heidi Hansen. Se resultatene fra lagkonkurransen her.
Heidi ble også beste lokale i mesterskapet med en fin sjetteplass. På plassen bak kom Tom Johansen. Tredjeklassingen skjøt tredje beste grunnlag i kl 3-5 med 95 poeng og ble best i kl 3.
Dag Høie ble samlagsmester i kl 1 og Henrik Bakk lå godt an til å ta hjem mesterskapet i juniorklassen etter finfine 242 poeng på 25-skudden. Men han fikk ikke full klaff på omgangen og måtte se seg slått med ett fattig poeng.
Andreplasser ble det også på Helge Grøttum i V73 og Helge Johansen i V65. Jonas Gulbrandsen skjøt seg til en tredjeplass i rekruttklassen med 328 poeng. Og samme plassering fikk Kristin Nesmoen i kl. 2 - den klart største klassen under stevnet. Adrian Kleven Johansen og Marcus Kleven Johansen deltok i hhv nybegynner ungdom og nybegynner voksen.


NB! Oppdatert terminliste

Terminlista for høsten er revidert og der finner du trenings- og stevnedager. Lista finner du oppe til venstre på siden.
NB: Klubbstevne bane 29/8 og klubbstevne felt 12/9.
OG: Asker skytterlag arrangerer hjemme-LS for samlaget. Da det ikke blir noe ordentlig LS i år, gjennomfører DFS hjemme-LS der lag over hele landet arrangerer stevne hvor så alle resultatene samles. Asker arrangerer stevnet lørdag 8. august (med mulighet for å skyte også tirsdag 11. hvis du ikke kan lørdagen). Etter stevnet tennes grillen for hyggelig samvær, som på borte-LS... Meld deg på her.

Endring av treningsdag

Sørkedalen skytterlag og Sørkedalen jeger- og fiskerforening går etter sommerferien over til å ha hver sin treningsdag etter at vi startet opp litt forsiktig med en felles treningsdag da det ble åpnet for treningsaktivitet fra myndighetenes side. Skytterlaget vil fra august ha trening på tirsdager fra kl 18. (Se for øvrig revidert terminliste.)


Vi følger rådene og påleggene gitt fra myndigheter, DFS og NFJJ og vil gjennomføre treningene med strenge smitteverntiltak.


Ett av tiltakene er at ALLE SKYTTERE MÅ HA MED SEG ET EGET LIGGEUNDERLAG SOM DEKKER HELE KROPPEN.


Et annet tiltak er at ALL BETALING SKJER MED VIPPS. Det skytes også kun på annenhver skive.

Mer info får dere ved frammøte.


Vi ber dere før dere kommer på trening om å lese koronareglene Det frivillige skyttervesen har utformet. De finner dere her.


Velkommen til trening og med ønske om hensynsfull og respektfull adferd overfor kolleger.


JEGERAPP: Det er nå fra Miljødirektoratet, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Det frivillige skyttervesen innført en app for registrering av obligatoriske treningsskudd og storviltprøven. Vi i Sørkedalen skytterlag er foreløpig ikke rigget til å tilby dette. Vi mener også at måten appen skal brukes på kommer i konflikt med smittevernregelen om en meters avstand. Vi vil derfor fortsatt inntil videre kvittere for treningsskudd og evt prøve på papir, som fortsatt er godkjent dokumentasjon. 


All trening avlyst inntil videre

Koronautbruddet setter sitt store preg på Norge for tiden og vil trolig fortsatt gjøre det en tid framover. Det er satt i verk en rekke tiltak for å begrense smittespredningen mest mulig.
Her finner du informasjon om Oslo kommunes tiltak: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/

Vi i Sørkedalen skytterlag følger råd/pålegg fra myndighetene og DFS (sistnevnte kan du lese mer om litt lenger ned), men må også tilpasse til hva vi får til med de ressursene vi rår over. Derfor:
* ALL ORGANISERT TRENING ER AVLYST INNTIL VIDERE.

Har du spørsmål angående dette, kan du ta kontakt med lagets formann Øystein Langlien - tlf 40 03 41 41.

Vi gjør oppmerksom på at Miljødirektoratet 30. april bestemte at skyteprøven storviltjegere tok i fjor også skal gjelde for i år. Les mer om det her.

Det frivillige skyttervesen har 8. mai oppdatert kjørereglene ut fra bestemmelser gjort av sentrale myndigheter. Her finner du de oppdaterte retningslinjene fra DFS.

24. mars fattet styret i Det frivillige skyttervesen (DFS) vedtak om å
- avlyse Landsskytterstevnet (LS) 2020. Stevnet skulle vært arrangert i Elverum 7.-14. august. Her finner du informasjon om og bakgrunn for skytterstyrets vedtak.
- avlyse Frende Cup (norgescupen) 2020. Den skulle vært arrangert over tre forskjellige helger i løpet av banesesongen.
- avlyse lansdelskretsstevnene utendørs (for vårt vedkommende Viken 1 på bane).

Følg med på terminlista for endringer underveis.
I mellomtiden: Ta vare på hverandre!


To mesterskap til Helge Johansen

Helgen 7. og 8. mars ble det arrangert samlagsstevne i Asker og landsdelskretsstevne i Flesberg og Kongsberg for Viken 1 i feltskyting. Der stakk Sørkedalens Helge Johansen av med titlene i V65 i begge mesterskapene.
Helge har deltatt i en del feltstevner den siste tiden og har vunnet de fleste av dem. En del av dem i den såkalte HV-cupen. Og han har ikke avgitt så mye som ett eneste treff på stevnene. Så heller ikke i helgen.
Lørdag skjøt han fullt med 30 treff og 25 innertreff i innledende under samlagsstevnet i Drammen skyttersamlag. Men måtte der se seg slått med ett innertreff av Gunnar Orre fra Asker. I finalen ble det fullt hus på Helge, med 12 treff og 11 innertreff og sluttresultatet 42/11. Det samme hadde Kjell Hjortnæs. Dermed ble det omskyting om tittelen og der var Helge best og kan kalle seg samlagsmester i feltskyting 2020.
I søndagens Viken 1 vant Helge den innledende skytingen med nye 30 treff og høynet med tre fra lørdag til 28 innertreff. I finalen ble det igjen 12/11, men denne gangen var det ingen som kunne følge ham og med 42/11 kan Helge også kalle seg Viken-mester 2020.
Vi gratulerer!

Her er terminlista for i år

Den som venter på noe godt, osv... Terminlista for Sørkedalen skytterlag for 2020 er endelig klar. Du finner den her. Mye skjer, så merk av for viktige datoer, som f.eks. dugnader og vakter på treningene på banen. Kan du ikke på datoen du er satt opp, så må du sørge for å bytte med noen. Men husk: Det kan komme endringer, så sjekk lista med jevne mellomrom.


Klubbmestere kåret

Søndag 2. februar kåret Sørkedalen skytterlag sine klubbmestere på 15 meter. Heidi Hansen, som i år skyter i klasse 5 på 15 m, ble suveren vinner i klasse 3-5 med 340 poeng. Det etter en meget bra omgang med 100 poeng med fem sentrumstiere. Det samme skjøt Henrik Bakk i sin omgang da han vant juniorklassen på solid ny personlig rekord med 243 poeng på 25-skudden og 343 i mesterskapet. Sjekk alle resultatene her.

Ny Facebook-side

Sørkedalen skytterlag har fått ny Facebook-side. Den finner du her:  https://www.facebook.com/pg/Sørkedalen-Skytterlag-103890501157689/posts/?ref=page_internal Lik og del:-) og spre budskapet. Og følg med. For der kan du finne litt nyttig informasjon. (..og det gjelder jo forresten denne nettsiden til skytterlaget også.) Gi gjerne innspill og tips om hva du ønsker å finne på fjesboka.
PS! Får du ikke åpnet den, kopier lenken og lim inn i nettleseren din.

To ferske samlagsmestere

Sørkedalen skytterlag har fått to samlagsmestere på 15 meter i helgen. Kristin Nesmoen skjøt 241 poeng på 25-skudden fredag og fulgte opp med 96 poeng på omgangen. Med 337 poeng totalt holdt det til å ta tittelen i klasse 2. Helge Johansen skjøt 249 poeng på 25-skudden i klasse V65, og med 98 poeng på omgangen og 347 totalt holdt han unna med ett poeng og tok en ny samlagstittel.
Det var Riflen/Skoger som arrangerte årets samlagsmesterskap i Drammen skyttersamlag fredag 17. og lørdag 18. januar. Samlagsmester ble Ole Kristian Bryhn fra Røyken og Hurum med 346 poeng. Alle resultater finner du her.

Nye skytetider under stevner

Det er kanskje ikke så lett å få med seg skytetiden for hver serie for de forskjellige klassene under stevner. Spesielt kanskje for de litt ferske og mindre rutinerte. Nå har DFS gjort det lettere. Det er nemlig vedtatt samme skytetider for alle klasser fra 1. januar i år. Også instruksen for standplassledere er oppdatert. Kanskje lurt å ta en kikk å det også. Alt dette kan du lese mer om her.


Sponsing av ungdomsskyttere

På årsmøtet i Sørkedalen skytterlag 15. november 2019 ble det foreslått at laget skal sponse ungdomsskyttere som skyter med redusert kal 6,5. Styret fikk i oppgave å fastsette et reglement for dette som bl.a. til enhver tid tar hensyn til lagets økonomi. På styremøte 17. desember fattet styret derfor følgende vedtak:

"Sørkedalen skytterlag oppretter en ordning for sponsing av ammunisjon til ungdomsskyttere til og med klasse eldre junior som skyter med redusert kal 6,5. Dette skjer etter søknad fra hver enkelt skytter. Det kan gis inntil 4 - fire - kr pr skudd i bidrag inntil 600 skudd, og inntil 2 - to - kr pr skudd for de neste 600 skuddene. Søknad sendes lagets styre etter innkjøp av ammunisjon og kvittering vedlegges søknad. Søknad styrebehandles i forkant av årsmøtet."

Årsmøte og premieutdeling


Heidi Hansen med en av de mange premiene hun fikk under årsmøtet 2019. Foto: Jørn Grøttum

Sørkedalen skytterlag hadde sitt årsmøte 15. november. Høydepunktet der er utdeling av premier, medaljer og merker. Resultatet av årets premieutdeling blir trolig at Heidi Hansen må kjøpe seg premieskap. Hun har nemlig gjennom hele sesongen sanket pokaler, medaljer og premier i felt, på banen og på 15 meter. Vi gratulerer Heidi med en fin sesong. Du finner oversikten over alle premiene i årsberetningen, som du finner her.
Når det gjelder årsmøtet, finner du referat her.
Men vi kan nevne at Øystein Langlien (bildet under) fortsatt er formann, og i styret har han med seg Alf Eivind Sandbraaten, Tom Johansen, Sigmund Kjelsaas, Thorbjørn Kristoffersen og Dag Høie.

Foto: Jørn Grøttum


Ekstraordinært årsmøte i Sørkedalen skytterlag 

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Sørkedalen skytterlag i klubbhuset på skytebanen fredag 15. november 2019 kl. 19.00.

Dagsorden for årsmøtet:

1)        Valg av møteleder

2)        Valg av to til å underskrive protokollen

3)      Regnskap 2018

Vel møtt!

Styret

Innkalling til årsmøte 2019 i Sørkedalen skytterlag 

Årsmøtet avholdes i klubbhuset på skytebanen fredag 15. november 2019 kl. 19.30.

Styret møter kl. 18.00.

Dagsorden for årsmøtet:

1)        Valg av møteleder

2)        Valg av to til å underskrive protokollen

3)      Årsberetning

4)      Regnskap

5)      Valg

6)      Kontingent

7)      Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være formann eller sekretær i hende senest tirsdag 12. november.

Formann: Øystein Langlien, Sørkedalsveien 939, 0758 Oslo.

        E-post: oystein.langlien@lovenskiold.no

Sekretær: Dag Høie, Grøttumsveien 17, 0758 Oslo. 

                    E-post: daghoeie@online.no

Etter årsmøtet blir det servering og utdeling av vandrepokaler og medaljer.

Vel møtt!

Styret 

Trolig rekord av Heidi da
klubbmesterne ble kåret

Vi begynner med ungdommen i klubbmesterskapet i Sørkedalen skytterlag lørdag 31. august. Henrik Bakk satte personlig rekord på bane i juniorklassen da han skjøt 337 poeng i mesterskapet. Han skjøt 99 poeng på omgangen etter 238 poeng på 25-skudden.
I nybegynnerklassen for ungdom var det tre deltagere: Simen Gulbrandsen skjøt 228 poeng, Tobias Kleven Johansen skjøt 220 poeng og Jonas Gulbrandsen 240 poeng.

Så til de voksne. Hun trodde det ikke selv, men skjermen løy ikke: 100 poeng på veteranskytingen. Ingen kunne huske at noen noen gang har skutt fullt hus på den litt spesielle øvelsen under klubbmesterskapet i Sørkedalen skytterlag. Det gjorde altså Heidi Hansen under lørdagens stevne i øvelsen som består av tre skudd stående, tre knestående og fire liggende i tre separate serier. En flott prestasjon!
Før dette hadde Heidi allerede sikret seg klubbmesterskapet i baneskyting. Hun forsvarte tittelen fra i fjor. Da ble mesterskapet avgjort på innertiere. I år vant hun en klar seier. Litt senere på dagen sikret Heidi seg en tredje tittel da hun skjøt 19 treff på de to holdene i stangskytingen. Også denne vant hun i fjor da tre skyttere hadde samme antall treff, men Heidi hadde flest på det lengste holdet. I år vant hun med to treff.
I felthurtigskytingen var det siste skytter i aksjon som gikk til topps. I sokkelesten kastet Helge Johansen seg ned og "felte" de tre målene på 13,8 sekunder. Det var klar seier. Helge skjøt for øvrig 349 poeng på banen i klasse V65 etter 250 på 25-skudden.
Også Helge Grøttum imponerte på banen i V73 med 340 poeng. 
Klubbmester i kl 2 ble Kristin Nesmoen og i kl 1 Dag Høie.

Fra skytingen på 100 meter under lørdagens klubbmesterskap på bane i Sørkedalen skytterlag. Foto: Dag Høie


Årets høydepunkt - klubbstevnet - nær forestående

Lørdag 31. august skjer det. Da går Sørkedalen skytterlags klubbstevne på bane 2019 av stabelen på banen på Elveli.
Det skal skytes 25 skudd og mesterskapsomgang.
Det skal dessuten kåres mestere i både stang- og felthurtigskyting.
Vi satser på å dra i gang stevnet med første lag på 200 meter kl 10.00 og på 100 meter kl 11.00.
Sett av dagen og møt opp! Det finnes en klasse for alle.
Etter stevnet er det grilling og sosialt samvær.

Samlagsmester fra Sørkedalen

Søndag 18. august ble det arrangert samlagsmesterskap på bane for Drammen skyttersamlag. Sørkedalen stilte 12 deltagere på banen i Røyken. En av dem gikk helt til topps, nemlig Helge Johansen. Han skjøt 249 poeng på 25-skudden og ledet dermed med ett poeng før finalen i V65. Der skjøt de to bak ham fullt hus med 100 poeng, men Helge fulgte opp med 100 også han og samlagsmesterskapet var i boks med 349 poeng.
Sørkedalen hadde med tre rekruttskyttere. I nybegynner ungdom skjøt Jonas Gulbrandsen 233 poeng og Simen Gulbrandsen 235 poeng. I rekrutt skjøt Alexandra Korsbrekke 211 poeng. Hun var også med på lagskytingen sammen med Helge Johansen, Kristin Nesmoen og Heidi Hansen. De skjøt 370 poeng i en konkurranse som ble vunnet av Asker. I seniorlagskytingen vant Røyken, mens Sørkedalen ble nr 3 med 270 poeng. Alf Eivind Sandbraaten, Øystein Langlien og Heidi Hansen var med.
Vi tar også med fra den individuelle skytingen at Kristin Nesmoen i klasse 2 endte på tredjeplass og i kl 1 ble Jan Trygve Korsbrekke toer. Ole Kristian Bryhn fra Røyken ble for øvrig samlagsmester med 348 poeng.

Flott finale av Helge

Sørkedalen skytterlags Helge Johansen skjøt i ettermiddag finale i felt under Landsskytterstevnet i Evje. Etter sin beste 30-skudd noengang med 30/27 var han best av de nesten 200 skytterne i klasse V65 og lå dermed på skive 1 i finalen.
Før siste lag var lederresultatet 42/11, altså bare ett innertreff unna aldeles full klaff. Det la naturlig nok press på dem som var igjen. Men Helge så ut til å takle både det og det å ligge på skive 1. For han åpnet de 12 finaleskuddene, som skytes på tre minutter, med innertreff etter innertreff. På det åttende skuddet måtte han imidlertid ut av sentrum, men treff ble det. Da kunne han havne likt med leder og få omskyting. Men så ble det ytterligere tre litt lave treff  utenfor sentrum, før han avsluttet med et nytt innertreff. Dermed ble resultatet 42/8, hvilket ga en delt femteplass. Det var Helge Johansens aller beste prestrasjon på et landsskytterstevne av de flere titalls LS han har vært på. En rågod prestasjon i en beintøff klasse. Som ga ham hans aller første mesterskapsmedalje på LS.
Vi gratulerer med medaljen og innsatsen!
Det var for øvrig Knut Dalland fra Hatlestrand og Ølve som vant med 42/11.
Dette var det aller siste som skjedde under årets LS. Neste år møtes skytter-Norge i Elverum.Slik gikk det med våre på LS - finale for Kristin Nesmoen

Årets landsskytterstevne i Evje er i all hovedsak over for Sørkedalen skytterlags deltagere. Men det som gjenstår er høydepunktet: Helge Johansen ligger på skive 1 når klasse V65 skyter feltfinale førstkommende fredag.
Men også en annen av Sørkedalens skyttere har skutt finale. Kristin Nesmoen kvalifiserte seg nemlig til finalen på banen i klasse 2 med sine 238 poeng. Også i finalen gjorde hun sine saker bra. 96 poeng på omgangen er solid og godt opp på øverste halvdel av de drøyt 100 som skjøt finalen. Med 234 poeng totalt endte hun på 64 . plass. 
Fra den innledende skytingen er det Helge Johansens resultat på 30-skudden på felten - 30/27 - som står igjen som det klart beste.

Her er alle resultatene for våre fem deltagere på LS i Evje:

Helge Johansen (klasse V65): Bane: 242 poeng. Delt 3.-plass på 10-skudden med 100 poeng og ni innertiere (gavepremie). Felt: 30/27 på 30-skudden (stort beger, gavepremie). Stang: 12 treff - 8+4. Felthurtigskyting: 13,40 sekunder (2.-plass og stort beger, gavepremie). Minneskyting: 60 poeng (delt 11.-plass, medalje).

Henrik Bakk (junior): Bane: 220 poeng. Felt: 25/12. Stang: 9 treff - 5+4. Felthurtigskyting: Ikke resultat. Minneskyting: 58 poeng. Henrik ble også tatt ut på Drammens lag i samlagsskytingen der han skjøt 93 poeng.

Kristin Nesmoen (klasse 2): Bane: 238 (lite beger). Skjøt 96 poeng i finalen (64. plass). Felt: 24/5 treff. Stang: 10 treff - 5+5. Felthurtigskyting: 17,03 sekunder (64.-plass og beger). Minneskyting: 54 (medalje).

Heidi Hansen (klasse 4): Bane: 236 (lite beger). Felt: 26/8 i innledende skyting. Stang: 16 treff - 10+6. Felthurtigskyting: 18,24  sekunder. Minneskyting: 33  poeng.

Synne Nesmoen Sandbraaten (klasse 4): Bane: 228. Felt: 26/8 treff i innledende skyting. Stang: 16 treff - 9+7. Felthurtigskyting: 19,11 sekunder. Minneskyting: 56 poeng (medalje).

Alf Eivind Sandbraaten (klasse 4): Bane: 220. Felt: 22/8 i innledende skyting. Stang: 14 treff - 8+6. Felthurtigskyting: Ikke resultat. Minneskyting: 55 poeng.


Helge slo tilbake

Helge Johansen var svært fornøyd etter feltrunden i Evje.   Foto: Øyvind Bakk

Sørkedalen skytterlags Helge Johansen har skutt flere finaler under LS de siste årene. Nå er han klar for en ny. Etter å ha skutt sin beste 30-skudd i felt noensinne, ligger han på skive 1 i finalen i klasse V65 under landsskytterstevnet i Evje førstkommende fredag kl 14.30. Han lå også på skive 1 i banefinalen i Førde for to år siden. Det gikk ikke så bra, men da kan det kanskje være tid for enda en revansj.
For mandagens feltskyting var også en revansj etter at Helge mislyktes på banen før helga. Han prikket inn skudd etter skudd, og ikke før på det siste av de fem holdene ble det litt spennende. Ett av skuddene hang i nedkant av stripa, men det var treff med hårfin margin. Dermed vant Helge 30-skudden med fullt hus 30 treff og 27 innertreff. Det ble naturlig nok både stort beger og gavepremie. Mandag tok han også med seg medalje med fullt hus 60 poeng og 11. plass i klassen på minneskytingen.
Enda bedre gikk det på felthurtigskytingen søndag da han tok 2.-plass i V65 med tiden 13,40 sekunder og hanket inn stort beger og gavepremie også der.
Av Sørkedalens andre skyttere fikk Synne Sandbraaten medalje på minneskytingen med 56 poeng i kl 4. Premie ble det også på Heidi Hansen i samme klasse da hun mandag skjøt 236 poeng på banen. Det ga lite beger.
Ellers deltok junioren Henrik Bakk på Drammen skyttersamlags lag i samlagsskytingen mandag. Henrik skjøt 93 poeng og Drammen endte til slutt på 37.plass med 384 poeng.
Her finner du alle resultater fra LS i Evje. Klikk på resultat-web og du finner alle rangerte lister. På lenken under resultat-web kan du søke på enkeltskyttere. Der finner du også skytetider. Under livevisning kan du følge de skytterne du ønsker.

Årets LS i gang

Henrik Bakk under lørdagens feltrunde på LS i Evje. Foto: Øyvind Bakk

Landsskytterstevnet 2019 på Evjemoen i Evje er i full gang med ca 4.200 påmeldte deltagere. Stevnet begynte fredag 2. august og varer en hel uke til fredag 9. august. I år stiller Sørkedalen skytterlag med fem skyttere. Dessverre litt færre enn vanlig.
Alle fem har vært i aksjon. Henrik Bakk er tilbake på LS etter at han debuterte på Lesja som rekrutt for fire år siden. Nå er han første års junior. Han leverte lørdag en godt gjennomført feltrunde i varmen i Evje. Den endte med 25 treff etter at han startet med maksimale seks innertreff på det første av de fem holdene. På minneskytingen ble det 58 poeng.
Klasse 4 gikk også feltrunden lørdag. Synne Sandbraaten og Heidi Hansen skjøt begge 26/8 treff. Og de hadde også like mange treff på stangskytingen med 16. Synne skjøt også 56 poeng på minneskytingen.
Men de første av Sørkedalens skyttere som var i aksjon var Kristin Nesmoen og Helge Johansen. Med sine 238 poeng på banen fredag, ble det lite beger på Kristin i klasse 2. Helge har skutt flere finaler i klasse V65 på LS de siste årene, men denne gangen var han langt unna på banen. Men han fikk vist hva han kan på 10-skudden etter en dårlig 15-skudd. Med fullt hus, 100 poeng og ni av ti innertiere, ble det delt tredjeplass og gavepremie.
Vi kommer tilbake med mer underveis i LS
Her finner du alle resultater fra LS i Evje. Klikk på resultat-web og du finner alle rangerte lister. På lenken under resultat-web kan du søke på enkeltskyttere. Der finner du også skytetider. Under livevisning kan du følge de skytterne du ønsker.


Sørkedalen fikk bank

Onsdag 12. juni møttes Østre Bærum og Sørkedalen skytterlag til den sedvanlige lagkampen på Løvenskioldbanen. Det endte med grundig bank for Sørkedalen. Østre Bærum vant med hele 56 poeng i konkurransen der seks skyttere - 2 på 100 meter og 4 på 200 meter - teller. ØB fikk 1433 poeng mot Sørkedalens 1377. Etter at Sørkedalen vant en rekke ganger, har nå Østre Bærum vunnet på banen de tre siste årene. På Sørkedalens lag var Jonas Gulbrandsen (222), Henrik Bakk (238), Heidi Hansen (238), Jørn Grøttum (227), Øystein Langlien (226) og Dag Høie (226). Og det var også alle fra Sørkedalen som stilte opp. Litt skuffende at ikke flere deltok.

PS! Men Sørkedalen vant vinterens feltkonkurranse mot Østre Bærum


Hyggelig ungdomsstevne

Fra standplass under ungdomsstevnet Sørkedalen skytterlag arrangerte mandag 13. mai. Foto: Jørn Grøttum

Det ble en hyggelig kveld i solskinnet på skytebanen da Sørkedalen skytterlag arrangerte ungdomsstevne for skyttere i Drammen skyttersamlag mandag 13. mai.
For noen år siden hadde samlaget en treningskarusell der skytterne samlet seg i litt uhøytidelig lag til en konkurranse rundt i skytterlagene. Det var et samlingspunkt hvor spesielt ungdommen kunne treffe hverandre og kanskje få en ny kompis eller to over lagsgrensene. Det er alltid lettere og litt hyggeligere når man har et ekstra ansikt man kjenner igjen og kan slå av en prat med når man er på andre stevner. Men karusellen ble dessverre nedlagt.
Stevnet i Sørkedalen mandag var et forsøk på kanskje å få liv i dette stevnekonseptet gjen. Et lavterskeltilbud der man kan øve, spørre, lære og få titt stevnetrening. I tillegg til å ha det hyggelig. Dette er jo først og fremst et rekrutteringsstevne, så deltagende klasser var alle ungdomsklassene og nybegynner voksen. Det kunne godt vært noen flere deltagere, men det virket som de 17 som skjøt hadde en hyggelig opplevelse. De vanket go´ord fra besøkende, så kanskje kan dette utvikle seg til noe mer.

 Litt få deltagere, men de som kom hadde en hyggelig kveld. Foto: Dag Høie


Ungdomsstevne og org.medaljen i Sørkedalen


Sørkedalen skytterlag arrangerer to stevner i nærmeste framtid.
Mandag 13. mai arrangeres et ungdoms-/treningsstevne for ungdommer og nybegynner voksen i Drammen skyttersamlag. Påmelding fra kl 17.

Mandag 20. mai arrangerer vi skyting om Den norske skyttermedalje, eller organisasjonsmedaljen. Dette også for skyttere i Drammen skyttersamlag. Alle klasser unntatt NU kan delta og alle klasser skyter samme program.
Følgende innbydelse er sendt ut til skytterlagene i samlaget:

Påmelding fra kl. 17.30.

Første lag skyter ca 18.00. Andre lag skyter ca kl 19.00. Så får vi se om det må et tredje lag til.

Alle som skal skyte må ha registrert seg senest kl 18.45.

Det skytes på 200 meter med følgende skyteprogram i henhold til Skytterboka:

1)      Fritt antall prøveskudd på 3 min. Deretter 5 skudd knestående og 5 skudd liggende i to serier à 3 min. Det anvises etter hver serie.

2)      Fritt antall prøveskudd på 3 min. Deretter 10 skudd (3 stående, 3 knestående og 4 liggende) på 3 min.

3)      Fritt antall prøveskudd på 3 min. Deretter 10 skudd på 75 sekunder. Utgangsstilling som for mesterskapsomgang.


En spesiell prestasjon

Helge Johansen feirer trippelseieren med et godt måltid.   Foto: Dag Høie

Sørkedalens V65-skytter Helge Johansen sto søndag 28. april for en spesiell prestasjon. På en rundtur i Akershus og Hedmark deltok han i tre skytestevner. Og vant samtlige!
Første stopp var Skogbygden. Der ble det full pott med 350 poeng - og 22 innertiere. Deretter gikk turen til Kongsvinger og omegn skytterlag. Der ble det ett poeng mindre - 349. Men det holdt til soleklar seier. Siste stopp var Nord-Odal. Der ble det igjen 350 poeng, og nå med 23 innertiere. Det holdt også til en klar seier.


VIKTIG!

Hei folkens!

Banesesongen starter neste uke med ungdomstrening mandager og trening/jegertrening tirsdager. Sjekk terminlista for hvilke DATOER DU er satt opp på VAKT. Få dem inn i kalenderen. Og hvis det ikke passer, bytt med noen.

Heidi Hansen klubbmester på flott feltdag

Finalelaget under klubbstevnet i felt lørdag 6/4 2019. F.v. klubbmester Heidi Hansen, Øystein Langlien, Thorbjørn Kristoffersen og Synne Sandbraaten. Junioren Henrik Bakk slo seg også med i laget. Foto: Dag Høie

Stort frammøte, fint vær, god stemning, mange flotte resultater, pølser og vafler er sammenfatningen av dagen da Sørkedalen skytterlag lørdag 6. april arrangerte klubbstevne i felt og lagkamp mot Østre Bærum. Hele 34 skyttere deltok. I tillegg kom noen foreldre og noen i arrangementsstaben, så totalt var vi rundt 45 tilstede.
Det ble levert mange flotte resultater. Først og fremst skjøt Heidi Hansen (kl 4) fullt hus med 42 treff på 30-skudd og finale og ble dermed klar klubbmester, foran Øystein Langlien. Ellers nevner vi i rask rekkefølge at Helge Johansen nok en gang skjøt 30 treff i V65 finfelt. Helge Grøttum skjøt 29 treff i V73 og Leif Larsen skjøt også 29 treff i jegerklassen. Og så junioren Henrik Bakk som fikk 28 treff etter å fylt på de liggende holdene, men "mistet" to på kneskytingen. Vi nevner også at to ferske aspiranter var med - Simen og Jonas Gulbrandsen.

Der finner du også resultatene fra Sørkedalens årlige klubbkamp mot Østre Bærum. Sørkedalen vant igjen feltkonkurransen med klar margin - 13 treff. Sørkedalen var bare fire treff unna fullt hus på de fem skytterne som til sammen fikk 146 treff. Østre Bærum fikk 133 treff. På Sørkedalens lag telte disse med: Heidi Hansen, Helge Johansen, Leif Larsen, Helge Grøttum og Øystein Langlien.


Klubbstevne og lagkamp felt

Førstkommende lørdag - 6. april - inviterer Sørkedalen skytterlag til klubbmesterskap i feltskyting 2019. Samtidig arrangeres den mangeårige lagkonkurransen mot Østre Bærum. Møt opp - unge og gamle!
Frammøte kl 10.00.


Status for dugleiksmerket for Sørkedalen skytterlags medlemmer


Helge Johansen fikk tildelt skjold og diplom for oppnådd krav for dugleiksmerket i 50 år i forbindelse med klubbstevnet 15 meter. Foto: Jørn Grøttum

I Det Frivillige Skyttervesen har de et ferdighetsmerke for skyting - det såkalte dugleiksmerket. Hvert år kan man prøve å oppnå kravet til merket. Og for hver gang man klarer det, tildeles man et bevis på dugleiken sin på skytebanen. Et ikke så rent lite innviklet system med merker, medaljer, stjerner, statuetter, fat, skjold og diplomer.
Sørkedalen skytterlag har et par veteraner som gjennom mange tiår har skutt og klart kravet til dugleiksmerket. Helge Grøttum, som skyter i eldste veteranklasse - V73 - har nå tatt dugleiksmerket i hele 60 år og har mottatt sitt diplom for den prestasjonen, som det er få, om noen, andre som har gjort. En annen Helge - Johansen - som nå skyter i klasse V65, rundet i fjor 50 år med oppnådd krav til dugleiksmerket. I forbindelse med klubbstevnet på 15 meter nylig, fikk han både skjold og diplom for den prestasjonen. 
Jørn Grøttum har i vinter gjennomgått resultater og oppdatert lister over statusen for Sørkedalen skytterlags medlemmer som har skutt om dugleiksmerket. Her har du oversikten over hvor langt de enkelte har kommet.Heidi Hansen ble årets klubbmester på 15 meter. Foto: Jørn Grøttum

Klubbmestere kåret

Sørkedalen skytterlag arrangerte søndag 10. februar klubbmesterskap på 15 meter. Det skulle vise seg at det heller ikke i år var mulig å gjøre noe med Heidi Hansen. Hun tok sitt fjerde strake mesterskap på 15 meter i klasse 3-5 med poengsummen 334. Nærmest kom Alf Eivind Sandbraaten med 329.
Juniorklassen ble en spennende affære der det til slutt bare skilte ett poeng mellom Henrik Bakk og Markus Kristoffersen. De sto likt med 229 poeng etter 25-skudden og det ble dermed avgjort i mesterskapsomgangen der Henrik skjøt 97 poeng og Markus 96. Dermed endte de på henholdsvis 326 og 325 poeng.
I rekruttklassen skjøt Christina Hansen 329 poeng og Alexandra Korsbrekke 294 poeng. Og aspiranten, eller nybegynner ung som det nå heter, Sander Stensby Hansen skjøt 191 poeng.
Øvrige klassevinnere: Kristin Nesmoen (kl 2), Helge Johansen (V65), Dag Høie (kl 1) og Synne Sandbraaten (åpen klasse).
Etter stevnet var det mat, prat og premieutdeling i klubbhuset. En hyggelig dag på skytebanen.


Ny regler for bæring av våpen

Det er fra 1. januar 2019 innført nye regler for bæring av våpen med såkalt kammerflagg. Les mer om det her.

Klubbstevne, mat og premieutdeling

Sørkedalen skytterlag inviterer til klubbstevne på 15 m og sosialt samvær med premieutdelinger og merkeutdeling på banen på Elveli søndag 10. februar. Vi håper du har lyst til å komme, enten du er aktiv skytter eller ikke.

Først avvikler vi skytingen. Har du lyst til å være med, men ikke har egnet våpen, kan du låne det av oss. Første lag skyter kl 12.00 og deretter fortløpende til alle som vil være med har fått skutt. Det skytes 25 skudd og omgang. Påmelding skjer ved frammøte.
Vi har nybegynnerklasser for både barn og voksne (de skyter ikke omgang).

Etterpå inviteres det til en matbit og sosialt samvær. Da blir det også utdeling av diverse merker og premier.

Vi håper du har tid og lyst til å sette av denne søndagsettermiddagen sammen med oss.

Mvh
Sørkedalen skytterlag


 
Henrik Bakk (t.v.) fra Sørkedalen og resten av laget som stilte for Drammen skyttersamlag i lagskytingen for ungdom under Viken 1. Foto Heidi Hansen

Tre fra Sørkedalen i Viken 1

Henrik Bakk er helt fersk junior, men sa ja da han ble spurt om å stille opp på Drammens lag i samlagsskytingen for ungdom under Viken 1-stevnet på 15 meter i Sigdal helgen 26.-27. januar. Det ble 91 poeng på seks skudd knestående og fire liggende. Bra. Drammen-laget endte på 9. plass med totalt 278 poeng.
Helge Johansen ble til slutt nummer to i en svært jevn V65-klasse der en skytter hadde 249 og fire hadde 248 poeng etter 25-skudden. Helge skjøt 99 i finalen og dermed 347 poeng i mesterskapet. Det ble omskyting om andreplassen, som Helge til slutt vant. Mester ble Vidar Gjestmoen fra Geilo med 348 poeng.
I klasse 4 satte Heidi Hansen personlig rekord på utendørsprogrammet på 15 meter og tok en finfin femteplass i klasse 4 med 242 poeng og et grunnlag på 98 poeng. Det var det bare en i klassen og fire i klasse 5 som tuktet.

Sørkedalen fikk to samlagsmestere

Asker skytterlag arrangerte lørdag 19. januar 2019 samlagsmesterskapet på 15 m. Der vant skyttere fra Sørkedalen to av klassene. I klasse V65 ble Helge Johansen mester, men måtte dele tittelen med en av hjemmelagets skyttere - Gunnar Orre. Helge var ikke fornøyd med 246 poeng på 25-skudden, men skjøt igjen en flott omgang med 100 poeng og sju sentrumstiere. Orre skjøt senere også han 246 poeng på 25-skudden, men med en sentrum mer - ni. Han skjøt også 100 på omgangen, men hadde "bare" seks sentrum. Dermed endte begge på 346 poeng med 15 sentrumstiere.
Sørkedalens andre vinner ble Dag Høie i klasse 1 med 243 poeng.
Ellers var det hyggelig at noen av lagets yngre skyttere også deltok. Både Alexandra Korsbrekke, Simen Kjelsaas Rogndokken og Henrik Bakk leverte fin skyting. Sistnevnte som helt fersk junior, og dermed også kneskytter.
Samlagsmester klasse 3-5 ble for øvrig Ole Kristian Bryhn med 348 poeng.


Godt nytt år!

Sørkedalen skytterlag ønsker alle medlemmer, skyttere og skytesportens støttespillere et riktig godt nytt år.


Terminliste 2019

Snart kommer nissen, og rett etterpå kommer det et helt nytt år. Et år med masse aktivitet i skytterlaget. Terminlista for 2019 er satt opp og du finner den her. Gå gjennom og kryss av datoer. Det gjelder ikke minst dere som er satt opp på vakter på treningene. Meld fra hvis det ikke passer eller bytt innbyrdes. Det er viktig at alle tar denne jobben et par, tre ganger i løpet av sommeren. Det gir noen etterlengtede kroner i kassa til laget.
Den første veldig viktige datoen er søndag 10. februar. Da er det klubbmesterskap på 15 meter med nogo attåt.
OBS: Det kan komme endringer på lista underveis, så det er viktig å sjekke med jevne mellomrom.


 

Nytt æresmedlem i skytterlaget


Øystein Langlien med diplomet som bevis på at han er utnevnt til æresmedlem i Sørkedalen skytterlag.   Foto: Jørn Grøttum

Øystein Langlien, Sørkedalen skytterlags formann gjennom åtte år, ble utnevnt til æresmedlem under årsmøtet 16. november 2018. Øystein har gjennom en årrekke vært aktivt med i organisasjonsarbeidet. Han har mange år bak seg i ungdomsutvalget, der han fortsatt er medlem ved siden av at han sitter som lagets formann etter å ha blitt gjenvalgt for to nye år. Øystein er til stadighet å finne på skytebanen, enten det er ungdomstrening, jegertrening eller annen organisert aktivitet, enten han står på vaktlista eller ikke. Eller uorganisert aktivitet. For når det er snakk om dugnader og mer tilfeldig og løpende vedlikehold er Øystein på plass i første rekke. 


 Innkalling til årsmøte i Sørkedalen skytterlag 

Årsmøtet avholdes i klubbhuset på skytebanen fredag 16. november 2018 kl. 19.00.

Styret møter kl. 18.00.

Dagsorden for årsmøtet:

1)      Årsberetning

2)      Regnskap

3)      Valg

4)      Kontingent

5)      Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være formann eller sekretær i hende senest tirsdag 13. november.

Formann: Øystein Langlien, Sørkedalsveien 939, 0758          Oslo.

        E-post: oystein.langlien@lovenskiold.no

Sekretær: Dag Høie, Grøttumsveien 17, 0758 Oslo. 

               E-post: daghoeie@online.no

Etter årsmøtet blir det servering og utdeling av vandrepokaler og medaljer.

Vel møtt!

Styret


 
Lagsformann Øystein Langlien gratulerer Heidi Hansen med første napp i den nesten 60 år gamle premien Hesten som Helge Grøttum har satt opp til beste 200-meterskytter i klubbmesterskapet i Sørkedalen skytterlag. Foto: Dag Høie

Heidi tok storeslem

Det ble Heidi Hansens store dag da Sørkedalen skytterlag arrangerte klubbstevne på bane og stang og stuper lørdag 1. september. Etter en knallsterk omgang på 99 poeng og sju innertiere sikret hun seg mesterskapet på banen med 331 poeng. Det var samme poengsum som Synne Sandbraaten, som ledet med to poeng etter 25-skudden der hun satte personlig rekord med 234 poeng. Men Heidis sju innertiere på omgangen klarte hun ikke svare på. Også Øystein Langlien skjøt 99 på omgangen, men Heidis sju innertreff var han ikke i nærheten av.
Med seieren i mesterskapet i klasse 3-5 fikk Heidi Hansen også første napp i en flott nyoppsatt premie kalt «Hesten». Den er nå gjenoppsatt som vandrepremie til beste mesterskapsskytter i kl 3-5. Det er en av Sørkedalen skytterlags store veteraner, Helge Grøttum, som har gitt premien han selv vant til odel og eie med tre strake napp tidlig på 1960-tallet. Den var da satt opp av Hugo Hartting og måtte vinnes tre ganger. Den ble da skutt om på et eget stevne med fullt mesterskapsprogram på 35 skudd. Den må nå også vinnes tre ganger for å få den til odel og eie.
Sørkedalen skytterlag takker Helge Grøttum for den flotte premien.

Dette var den flotteste premien under årets klubbmesterskap. Men Heidi Hansen ga seg ikke med det. På veteranskytingen (3 skudd stående, 3 knestående og 4 liggende i hver sin serie) tok Heidi en suveren seier med 96 poeng.
Det gjorde hun også på felthurtigskytingen der seiersmarginen var nesten sju sekunder. Toer Øystein Langlien vant imidlertid showdelen da han traff de tre målene i stående stilling.
Og den siste seieren Heidi tok med seg denne dagen, var stangskytingen. Men der ble det svært jevnt og spennende. Først skjøt fjorårsvinner Øystein Langlien 18 treff totalt fordelt med 9 på begge holdene. Deretter gjorde Tom Johansen akkurat det samme. Da lå det an til omskyting om seieren. Det ble det ikke noe av, for Heidi skjøt også 18 treff, men med fordelingen 8 på det korte holdet og 10 på det lange. Og da rangeringen avgjøres etter antall treff på det lengste holdet ved likt antall treff, ble det altså seier nummer fire under årets klubbstevne på banen.

Men det var mer flott skyting på banen denne lørdagen. Først og fremst imponerte Henrik Bakk i eldre rekrutt. Han innledet med å skyte 247 poeng i baneskytingen. Det er ny personlig rekord, og på to stevner den siste tiden har han forbedret rekorden med hele 11 poeng. Det er strålende. Men Henrik slang seg også med på stang- og felthurtigskytingen blant seniorene selv om han der måtte skyte med kal 6.5 og ikke .22. Det taklet han strålende og kapret femteplassen på stuper´n i debuten. Og ni treff på sin første stangskyting er også veldig flott levert.
I rekruttklassen tengerte Christina Hansen sin personlige rekord med 245 poeng etter bl.a. en flott 10-skudd på 99 poeng og seks innertiere.
I juniorklassen skjøt Mats og Markus Kristoffersen knestående for første gang på banen og leverte henholdsvis 227 og 237 poeng.

Tradisjonen tro ble klubbstevnet avsluttet med grilling i det flotte og varme sommerværet på den første septemberdagen.


Tid for årets høydepunkt

Og da vet alle at det dreier seg om KLUBBSTEVNET.
Lørdag 1. september er det klart for Sørkedalen skytterlags klubbmesterskap på bane. Det skytes vanlig 25 skudds program og mesterskapsomgang. Det skal også kåres klubbmestere i stangskyting og felthurtigskyting.
Stevnet arrangeres på banen på Elveli.
Vi tar sikte på at første lag på 200 meter skyter kl 10.00. Første lag på 100 meter skyter ca kl 11.00.
Har du liten eller ingen erfaring? Møt opp og prøv, da vel. Det finnes en klasse for alle.
Etter stevnet er det grilling og sosialt samvær. Velkommen!


Flere gode resultater på LS

Synne Nesmoen Sandbraaten under årets LS i Stjørdal. Foto: Heidi Hansen

Årets landsskytterstevne ga vel det vi kan kalde blandet kost i resultatprotokollen for Sørkedalens deltakere. De var åtte i tallet som hadde tatt turen til Stjørdal.

Synne Nesmoen Sandbraatens 29 treff på feltrunden i klasse 3 står fram som et av de beste enkeltresultatene. Det var det nest siste av de 30 skuddene som så vidt smatt utenfor feltfiguren. Litt ergerlig, men totalt sett en flott gjennomført feltrunde. Og med 12 innertreff ble det plass i finalen på Synne. En finale hun ikke skjøt. Resultatet ga også stort beger og 37. plass i klasse 3, der det i år var nesten 500 deltakere.

Tidligere under LS tangerte hun sin ferske personlige rekord på banen satt i et norgescupstevne rett før LS. Den er på 233 poeng. Det ga også stort beger i klasse 3 og en 50. plass. Synne fikk også med seg beger fra stangskytingen med 7 treff på hvert av de to holdene - totalt 14.

Helge Johansen har lenge hevdet seg i toppen i klasse V65. Også i år ble det finale på banen for veteranen, men med ett poeng mindre enn i fjor - 249 poeng. Det ga 26. plass og stort beger i klassen. Han skjøt imidlertid en flott 10-skuddserie med 100 poeng og 8 innertiere. For det ble det delt femteplass og gavepremie. Med en flott omgang på full pott - 100 poeng - og med fem innertiere avanserte Helge til 19. plass i mesterskapet. Det var bedre enn i fjor, selv om han da stilte med et bedre utgangspunkt i finalen.

Tiden 15,01 sekunder i felthurtigskytingen ga Helge 15. plass og beger. Med 28/22 på finfelten ble det lite beger på Helge i Stjørdal.

Alf Eivind Sandbraaten viste igjen at han kan skyte raskt treffsikkert og fikk notert 9,51 sekunder på de tre figurene i felthurtigskytingen. Det ga 32. plass og beger i klasse 4, som i år hadde rundt 615 deltagere.

Heidi Hansen har tidligere hatt et godt tak på stangskytingen og viste det igjen med 18 treff på de to holdene. Det ga beger.

Vi tar også med Øystein Langliens 58 poeng på minneskytingen, som ga 26. plass og medalje i klasse 3.

Her er en total oppsummering med resultater og premier for Sørkedalen skytterlags deltagere på LS 2018 i Stjørdal.

Helge Johansen (klasse V65): Bane: 349 poeng i mesterskapet (19.-plass). 249 poeng og 26.-plass på 25-skudden (stort beger). Delt 5.-plass på 10-skudden (gavepremie). Felt: 28/22 på 30-skudden (lite beger). Stang: 8 treff - 7+1. Felthurtigskyting: 15,01 sekunder (15.-plass og beger). Minneskyting: 59 poeng.

Alf Eivind Sandbraaten (klasse 4): Bane: 203. Felt: 26/11 i innledende skyting. Stang: 13 treff - 8+5. Felthurtigskyting: 9,51 sekunder (beger). Minneskyting: 57 poeng (57.-plass og medalje).

Heidi Hansen (klasse 4): Bane: 233. Felt: 27/10 i innledende skyting. Stang: 18 treff - 10+8 (beger). Felthurtigskyting: 22,81 sekunder. Minneskyting: 56 poeng (medalje).

Synne Nesmoen Sandbraaten (klasse 3): Bane: 233 (50. plass og stort beger). Felt: 29/12 treff i innledende skyting (37. plass og stort beger). Stang: 14 treff - 7+7 (beger). Felthurtigskyting: Ikke resultat. Minneskyting: 56 poeng.

Øystein Langlien (klasse 3): Bane: 222 poeng. Felt: 23/4. Stang: 10 treff - 3+7. Minneskyting: 58 poeng (26.-plass og medalje).

Bjørn Johansen (klasse 3): Bane: 206. Felt: 22/9 treff. Stang: 15 treff - 8+7 (beger). Felthurtigskyting: 16,05 sekunder. Minneskyting: 48 poeng.

Kristin Nesmoen (klasse 2): Bane: 232. Felt: 20/4 treff. Stang: 11 treff - 5+6. Felthurtigskyting: 13,60 sekunder (53.-plass og beger). Minneskyting: 52 poeng.

Dag Høie (klasse 1): Bane: 226. Felt: 14/5 treff. Stang: 5 treff - 3+2. Felthurtigskyting: 26,38 sekunder. Minneskyting: 45 poeng.Skytebanen åpnet

Etter at skytebanen på Elveli ut fra skogbrannfaren har vært stengt i lengre perioder, er den nå åpnet igjen. Det betyr at terminfestet aktivitet nå vil gå etter planen. Ta en kikk på terminlistene til Sørkedalen skytterlag og Sørkedalen jeger- og fiskerforening for å se hva som skjer.


 

Tapte lagkampen

Sørkedalen skytterlag og Østre Bærum gjorde opp lagkampen i baneskyting på Løvenskioldbanen 13. juni. I år måtte det skytes på 100 meter i alle klasser da 200-meteren var stengt på grunn av skogbrannfaren.
ØB vant suverent i fjor og forsvarte seieren i år, etter at Sørkedalen vant vinterens feltskyting. Det ble til slutt 11 poengs margin favør ØB - 1450 mot 1439. Beste resultat oppnådde Sørkedalens Helge Johansen med 248 poeng. Tett fulgt av ØBs Birk Jan Oftedal med 247 og tre skyttere på 246 poeng, blant dem Sørkedalens Kristin Nesmoen.
Seks skyttere på hvert lag teller i konkurransen: De to beste blant 100-meterskytterne og de fire beste fra øvrige klasser. Det skytes et vanlig 25 skudds program.
Sørkedalen skytterlag takker for god kamp under fine skyteforhold.


Klubbstevnet i felt ble familieoppgjør

Kampen om klubbmesterskapet i felt i Sørkedalen skytterlag 2018 sto mellom Alf Eivind Sandbraaten og Kristin Nesmoen der førstnevnte stakk av med seieren. Foto: Helge Johansen

18 deltagere fant lørdag 7. april veien til skytebanen på Elveli og klubbmesterskapet i felt. I tillegg var det den tradisjonelle lagkampen mot Østre Bærum, som stilte med ni deltagere.

Kampen om klubbmestertittelen skulle bli et internt oppgjør i familien Sandbraaten/Nesmoen. I det første laget på grovfelten tok Kristin Nesmoen ledelsen med 26 treff og 16 innertreff. I laget etter fulgte Alf Eivind Sandbraaten samme antall treff inntil femte og siste hold. Da klinket han til med full pott - 6/6. Totalt 27/19 og ett treffs forsprang før finalen. Der fulgte han opp med fullt hus - 12 treff - og dermed seier i årets mesterskap med totalt 39 treff. Kristin endte til slutt på 37 treff etter 11 på de to finaleholdene.

Denne gangen var det stor deltakelse i jegerklassen, og der vant Leif Larsen med 27 treff og 14 innertreff.

På finfelten ble det seiere til Christina Hansen (rekrutt), Mats Kristoffersen (junior), Helge Johansen (V65) - som også fikk dagens beste resultat på finfelten med 30/22 - og Helge Grøttum (V73).

Her kan du se alle resultatene.

Og her finner du også resultatene fra lagkonkurransen mot Østre Bærum. I år som i fjor ble det seier til Sørkedalen med god margin. De fem skytterne som ble tellende på laget (Christina Hansen, Helge Johansen, Alf Eivind Sandbraaten, Leif Larsen og Kristin Nesmoen) fikk tilsammen 136 treff. Østre Bærum skjøt 123 treff, men hadde til gjengjeld dagens beste resultat da Birk Jan Oftedal i V65 skjøt 30/26.

Lyst til å lade selv?

Nå har du muligheten til å lære det. I vår arrangerer nemlig Drammen skyttersamlag/Røyken og Hurum skytterlag kurs i lading av ammunisjon til rifle og pistol. Kurset går over 4 kvelder. Her er invitasjonen.


Christina Hansen (t.v.) og Aleksandra Korsbrekke med hver sin premie etter flott skyting på klubbmesterskapet 15 meter. Foto: Dag Høie

Mester for tredje gang på rad

Sørkedalen skytterlag arrangerte klubbmesterskap på 15 meter mandag 12. februar. Blant de yngste leverte Christina Hansen (rekrutt) og Aleksandra Korsbrekke (nybegynner ungdom) flott skyting med henholdsvis 239 og 236 poeng. Begge med en 10-skudd som best med 96 poeng.
Blant de voksne var det Heidi Hansen som til slutt sto øverst på lista. Hun ble med det klubbmester for tredje gang på rad. Med et godt grunnlag på 96 poeng endte hun på 238 poeng og vant med klar margin.


Terminliste Sørkedalen skytterlag 2018

Nå er den klar! Terminlista er guiden til skytteråret 2018. Finn fram kalenderen og kryss av for alle de viktige datoene med en gang - stevner, treninger og vakter. Eller skriv den ut og heng den på kjøleskapet! Under her finner dere noen viktige datoer, men det er mange flere på lista, som du finner her.
Spørsmål rettes til oystein.langlien@lovenskiold.no eller daghoeie@online.no


Stevnedatoer


Terminlista 2018 for Sørkedalen skytterlag tar form, men er ikke helt ferdig, men en den stevnedatoer er klare. Aller første er det
Samlagsstevne 15 meter. Det arrangeres av Riflen/Skoger lørdag 20. januar i Drammen. Mer info og påmelding her.

Viken 1 15 meter. Det arrangeres av Styrvoll (Vestfold) fredag 26. til søndag 28. januar. Mer info og påmelding her.

Samlagsstevne felt. Dette vil i år inngå i åpne feltstevner i Modum og Sigdal lørdag 3. februar. Samlagsmesterskapet i felt har de siste årene vært arrangert sammen med Numedal, med ett av Drammens lag som medarrangør. I år skal imidlertid Drammen skyttersamlag også arrangere Viken 1 i felt (søndag 11. mars). Det vil kreve en del dugnadsinnsats fra lagene, og Drammen har derfor ikke kapasitet til å arrangere et eget samlagsstevne. Derfor får vi legge inn samlagsmesterskapet i de to stevnene i henholdsvis Modum og Sigdal. Stevnet i Modum teller som 30-skudd, mens to av holdene i Sigdal teller som finalehold. Du kan lese mer om opplegget og melde deg på her. 

KLUBBSTEVNE 15 METER arrangeres på skytebanen mandag 12. februar. Frammøte og påmelding fra 17.45.

KLUBBSTEVNE FELT og lagkamp mot Østre Bærum arrangeres på skytebanen lørdag 7. april.


Årsmøtet i Sørkedalen skytterlag

Sørkedalen skytterlag hadde sitt årsmøte fredag 17. november i klubbhuset på banen. Der ble følgende styre valgt:

Formann: Øystein Langlien

Nestformann: Alf Eivind Sandbraaten

Kasserer: Anita Stensby

Sekretær: Dag Høie

Formann i ungdomsutvalget: Sigmund Kjelsaas

Styremedlem: Thorbjørn Kristoffersen 

Ungdomsutvalget:

Formann: Sigmund Kjelsaas

Medlem:Øyvind Bakk                  

Medlem: Thomas Hansen

Medlem: Øystein Langlien

Synne Nesmoen Sandbraaten vil også være med og hjelpe til i ungdomsutvalget. 

Kontingent blir endret: Hovedmedlem (senior) 400,-, familiemedlem i tillegg til hovedmedlem 100,- og junior 200,-. Dersom to juniorsøsken er medlem uten at noen i familien er hovedmedlem, betaler det ene 200 kr og det andre 100 kroner.

Her kan du lese årsberetningen for 2017.


Innkalling til årsmøte i Sørkedalen skytterlag 

Årsmøtet avholdes i klubbhuset på skytebanen fredag 17. november 2017 kl. 19.00.

Styret møter kl. 18.00.

Dagsorden for årsmøtet:

1)      Årsberetning

2)      Regnskap

3)      Valg

4)      Kontingent

5)      Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være formann eller sekretær i hende senest tirsdag 14. november.

Formann: Øystein Langlien, Sørkedalsveien 939, 0758          Oslo.

        E-post: oystein.langlien@lovenskiold.no

Sekretær: Dag Høie, Grøttumsveien 17, 0758 Oslo. 

               E-post: daghoeie@online.no

Etter årsmøtet blir det servering og utdeling av vandrepokaler og medaljer.

Vel møtt!

Styret


Seks år siden sist


Tom Johansen (t.h) vant både baneskytingen og felthurtigskytingen under årets klubbstevne. Øystein Langlien vant stangskytingen. Foto: Dag Høie

Sørkedalen skytterlag arrangerte 2. september klubbstevne på bane, og en lang seiersrekke ble brutt. Samtidig var det seks år siden sist dette skjedde, nemlig at en mann ble klubbmester! Det var det Tom Johansen som sørget for. Sist det ble mannlig mester var det faren hans, Helge, som vant. Det var i 2011, og han vant på flere innertiere. Det ble langt fra så jevnt i år. Tom hadde fire poeng til neste skytter etter 25-skudden, og med 98 poeng på omgangen endte han på 328. Med det var han fire poeng foran Gøril Sandbraaten, som dermed måtte se seg slått for første gang siden 2012. Etter fem strake triumfer ble det "bare" andreplass. Men hun skjøt en veldig god omgang på 100 poeng og med seks innertiere. Det var på grunnlaget hun ødela sjansen for en sjette strake seier.
I klasse 2 vant Thorbjørn Kristoffersen på 240 poeng, men det var Kristin Nesmoen som hadde grepet på det etter 15-skudden med 146 poeng. Men det ville seg ikke på 10-skudden.
I eldre rekrutt vant Mats Kristoffersen (244 poeng) en jevn duell med broder Markus (242).
Flere aspiranter, eller nybegynner ungdom som det heter nå, debuterte i klubbstevnet og det er svært hyggelig å konstatere at 11 ungdommer deltok i årets mesterskap.
I andre enden av aldersskalaen imponerte Helge Johansen igjen i V65 med å skyte smekkfullt hus med 250 poeng, hvorav 18 av de 25 skuddene var innertiere. Og i V73 skjøt Helge Grøttum 234 poeng.

Veteranskytingen ble veldig jevn. Synne Sandbraaten slo pappa Alf Eivind og begge hadde 93 poeng på de 10 skuddene (3 stående, 3 knestående og fire liggende). Synne vant fordi hun hadde lavest poengverdi på sitt dårligste skudd. Det var en 7-er.

På stangskytingen var det klubbformann Øystein Langlien som maktet flest treff på to x 25 sekunder. Han banket inn 11 treff på kortholdet og det ble avgjørende, for der var ingen i nærheten. Han fikk ikke like god klaff på langholdet, men med seks treff ble det 17 totalt og han holdt unna for Tom Johansen. Men på felthurtigskytingen - eller stuper´n - var Tom best. Han brukte 11,29 sekunder på å treffe på alle de tre holdene. Dermed tok han med seg to klubbmestertitler i 2017. Vi gratulerer!


Tid for årets store stevne

NM? Nei. VM? Nei, nei. OL, da? NEEEII!
KLUBBSTEVNET så klart. Lørdag 2. september er det klart for Sørkedalen skytterlags klubbmesterskap på bane. Det skytes vanlig 25 skudd og mesterskapsomgang.
I tillegg til vanlig baneskyting, skal det også avgjøres hvem som er best på stang og stuper, som er henholdsvis flest treff på 25 sekunder og å treffe tre figurer på kortest mulig tid.
Stevnet arrangeres på banen på Elveli. Frammøte kl 10.00.
Har du liten eller ingen erfaring? Møt opp og prøv, da vel. Det finnes en klasse for alle.
Etter stevnet er det grilling og sosialt samvær. Velkommen!

En debutant og en mester

Christina Hansen etter å ha gjennomført stevnedebuten i Røyken.   Foto: Dag Høie

Christina Hansen fra Sørkedalen skytterlag debuterte i stevne utenfor dalen da hun søndag 13. august skjøt samlagsstevnet i Drammen skyttersamlag. Og Christina gjorde en flott debut med 229 poeng på 25-skudden i rekruttklassen på banen i Røyken. Hun skjøt også finaleomgang og der skjøt hun 96 poeng av 100 og det var samme poengsum som bestemann. Totalt ble det dermed 325 poeng på Kristina i mesterskapet. Flott innsats.

Men det var flere fra Sørkedalen som deltok under årets samlagsstevne på bane. En av dem var Helge Johansen, og han gikk helt til topps i klasse V65. Med en ny flott 25-skudd på 250 poeng sikret han seg et forsprang på to poeng før mesterskapsomgangen. Og der var det ingen som kunne tukte ham. Med 99 poeng og 349 poeng totalt ble Helge samlagsmester. Gratulerer!

Med et veldig bar grunnlag på 96 poeng, med bl.a. 30 poeng på de tre stående skuddene, endte Alf Eivind Sandbraaten på 235 poeng på 25-skudden i klasse 3. Det ga en flott andreplass i klassen. På plassen bak fulgte Synne Nesmoen Sandbraaten, som skjøt en god 15-skudd på 142 poeng. Med 230 poeng totalt ble det altså tredjeplass.
Samlagsmester i år ble Ole Kristian Bryhn fra Røyken og Hurum med 347 poeng.
Lyktes ikke i feltfinalene på LS

Det startet veldig bra for Sørkedalens skyttere under Landsskytterstevnet i Førde. På avslutningsdagen fredag lyktes det imidlertid ikke for våre to finaledeltagere. Helge Johansen var ute etter revansj i feltfinalen etter ikke å ha fått det skikkelig til da han lå på skive 1 i banefinalen i klasse V65. Men til tross for god samling på 11 av de 12 skuddene ble det bare 7 treff, fordi treffene satt for høyt i figuren. Med 30 treff fra innledende skyting ble det 37 med 2 innertreff totalt og en plass godt nede på finalelista.
Alf Eivind Sandbraaten var kvalifisert for selve NM-finalen, klasse 3-5, med sine 29/13 treff på 30-skudden. Men heller ikke han lyktes. Med 8/1 treff i finalen, som skytes med seks skudd knestående og seks liggende, ble det 37/1 totalt og et godt stykke bak de beste.
Men vi må ta med at bare å kvalifisere seg til disse finalene er en prestasjon!

Da er LS i Førde 2017 over. Vi har omtalt en del av resultatene til Sørkedalen skytterlags deltagere underveis. Her er en total oppsummering med resultater og premier.
Helge Johansen (klasse V65): Bane: 348 poeng i mesterskapet (34.-plass). Vant 25-skudden med 250 poeng og 23 innertiere, som ga skive 1 i finalen. Delt seier på 15-skudden og 10-skudden (gavepremie). Felt: 37/2 treff i mesterskapet, 30/15 i innledende skyting (middels beger). Stang: 16 treff - 8+8 (3.-plass, gavepremie og beger). Felthurtigskyting: 16,85 sekunder (beger). Minneskyting: 55 poeng.
Øystein Langlien (klasse 3): Bane: 235 (21.-plass av 450, stort beger). Vant 15-skudden med 146 poeng (gavepremie). Felt: 27/10 (middels beger). Stang: 14 treff - 9+5. Minneskyting: 55 poeng (medalje).
Alf Eivind Sandbraaten (klasse 3): Bane: 232 (stort beger). Felt: 37/1 treff i mesterskapet, 29/13 i innledende skyting (14.-plass av 409, gavepremie og stort beger). Stang: 15 treff - 10+5. Felthurtigskyting: 13,77 sekunder (beger). Minneskyting: 54 poeng.
Synne Nesmoen Sandbraaten (klasse 3): Bane: 224. Felt: 25/10 treff. Stang: 12 treff - 8+4. Felthurtigskyting: 17,93 sekunder. Minneskyting: 53 poeng.
Bjørn Johansen (klasse 3): Bane: 219. Felt: 17/7 treff. Stang: 17 treff - 9+8 (beger). Felthurtigskyting: 17,27 sekunder. Minneskyting: 43 poeng.
Kristin Nesmoen (klasse 2): Bane: 233. Felt: 17/7 treff. Stang: 11 treff - 7+4. Felthurtigskyting: 26,59 sekunder. Minneskyting: 46 poeng.
Heidi Hansen (klasse 4): Bane: 231.

- En opplevelse


Mens de gjorde opp om plassene på pallen i omskyting på skjermen i bakgrunnen, kostet Helge Johansen på seg et smil etter at han på skive 1 i finalen skjøt 348 poeng.

- Det var moro. Gikk bra fram til det siste skuddet. De ni første hadde jeg rimelig kontroll på. Det tiende skuddet hadde jeg ikke kontroll på. Det gikk på stanskommandoen, sa Sørkedalen skytterlags Helge Johansen mens han ventet på anvisningen av skiven sin etter finaleomgangen i klasse V65 under Landsskytterstevnet i Førde.
Han innrømmet at det hadde banket litt under vesten da omgangen gikk.
De 21 første skivene var anvist da turen var kommet til skive 1. Helge startet bra med to innertiere, men så kom det en 9,9 på det tredje skuddet, og dar var kampen om seieren allerede tapt. Han fulgte på med seks tiere, hvor av fire innertiere, og han fikk rett angående det siste skuddet. Det ble en nier.
Dermed ble det 348 poeng totalt, samme som han fikk under LS på Lesja for to år siden. Det endte til slutt med en 34.-plass i det beinharde selskapet der 28 skyttere skjøt fullt hus - 100 poeng - i omgangen. Men han smilte etterpå, og konkluderte:
- En opplevelse!
Men la til:
- Jeg tar dem på fredag!
Da skyter nemlig Helge feltfinale i V65, og revansjlysten er altså allerede tent.
Fridtjof Dypveit fra Nidaros vant til slutt omskytingen mot Helge Elvebakk om årets LS-seier i Klasse V65. Begge skjøt 100 poeng og hele ni innertreff under omgangen. I omskytingen skjøt Dypveit 99 poeng og Elvebakk 98. Totalkt var det 11 skyttere som skjøt 350 poeng.
22 skyttere sto likt med 250 poeng før finalen. Av dem lå Helge Johansen på skive 1 fordi han skjøt hele 23 innertreff under den innledende 25-skudden.
Selv om det ikke lyktes helt i finalen, er det en kjempeflott prestasjon. Gratulerer med innsatsen, Helge!
Og så var det feltfinalen...


Lyktes ikke helt i samlagsskytingen

Sørkedalen skytterlags Helge Johansen (V65) har hatt noen gode dager til nå under Landsskytterstevnet i Førde. Under samlagsskytingen for veteraner tirsdag kveld manglet det imidlertid bittelitt på full klaff. Han endte til slutt på 99 poeng. Det holdt likevel til å bli best av de fire skytterne på Drammen skyttersamlags lag. De tre øvrige, Kjell A. Hjortnæs (V65), Otto Bryhn (V55) og Ivar Fjeldberg (V55), skjøt nemlig alle 98 poeng. Dermed ble det til slutt en 25.-plass på laget med 393 poeng og 20 innertiere.
Vant gjorde Nord-Østerdal. De var eneste lag med fullt hus, 300 poeng, etter de tre første skytterne, og etter hvert som anvisningen av skiva til sistemann på laget, Egil Wikan, skred fram, trodde nok de fleste det var grei skuring. Men etter seks innertiere på de åtte første skuddene, ble det plutselig to 9ere til slutt. Dermed endte de likt med  Uttrøndelag og Rogaland på 398 poeng, men berget seieren på flest flest innertiere, nemlig 27.

PS! Sørkedalen fikk tirsdag en ny finalist under LS. Alf Eivind Sandbraaten er klar for finaleskyting i felt etter at han fredag skjøt 29 treff. Tirsdag ble det nemlig bestemt at alle med 28 treff og mer får skyte årets finale.


Da formannen ledet Landsskytterstevnet

Øystein Langlien poserer for den offisielle LS-fotografen. Foto: LS Førde 2017

En kar fra Sørkedalen var en stund i fokus under mandagens skyting på Landsskytterstevnet i Førde. Øystein Langlien, formann i Sørkedalen skytterlag, slo til i det nest siste laget i klasse 3 mandag ettermiddag. På skive 38 åpnet han med 50 poeng på de fem første skuddene. Etter liggende, var det opp å stå og Øystein fulgte på med 47 poeng. Så var det de fem knestående skuddene som siste del av den såkalte 15-skudden. Der ble det bare en nier, og 49 poeng. Til sammen 146 poeng, og med det ledet han likegodt hele LS på det tidspunktet! En veldig bra prestasjon og den beste 15-skudden han noengang har levert. Den nærmeste av de snaut 400 skytterne i klasse 3 som hadde vært i ilden forut, hadde 144 poeng.
På det tidspunktet hadde beste skytter 239 poeng på hele den innledende 25-skudden. Øystein måtte med andre ord "bare" ha 94 poeng på de 10 avsluttende skuddene (grunnlaget - 3 stående, 3 knestående og fire liggende). Da ble det naturlig nok mye fokus på den sindige sørkedølen og Sørkedalen skytterlag fra speakerne på den store LS-arenaen.
Det visste nok også Øystein der han sto inne på standplass og skulle skyte grunnlag. Han innrømmer at det nok banket litt mer enn vanlig under jakka, eller som han selv uttrykker det: Kalkulatoren begynte å gå...
Men selv om det ble en 7er på første skudd, var han fortsatt i ledelsen etter de fire første skuddene. Etter to nye 9ere, ble det en 10er på første liggende skudd. Men med tre 9ere på slutten endte det noen poeng bak teten.
Men moro var det, slår han selv fast.
Og det var det for oss som fulgte skytingen live også.
Til slutt ble det en delt 21.-plass i klasse 3 etter at flere skyttere i siste lag noterte seg for bedre sluttsum. Men: det var ingen som klarte å tukte 15-skudden til Øystein Langlien. Dermed vant formannen vår den delen av konkurransen på LS. Vi gratulerer!
For øvrig skjøt også Alf Eivind Sandbraaten seg til stort beger på banen i klasse 3 med 232 poeng.

Helge Johansen fortsetter å skyte bra på LS i Førde. Fra før er han klar for skive 1 i finalen på bane i klasse V65 (se sak under). Mandag skjøt han seg også til finalen i felt med fullt hus - 30 treff. Det gjorde imidlertid også 48 andre av de 229 skytterne i klassen. Det kan fort bli en langvarig finale med flere omskytinger for å få kåret en vinner. Der stiller alle de 49 likt med 30 treff da innertreff fra den innledende skytingen ikke tas med til finalen, som består av seks skudd på hvert av de to holdene/figurene.
Men Helge har også skutt stang på LS. Med totalt 16 treff - 8 på hvert av de to holdene - ble det en flott tredjeplass i klasse V65. Vi gratulerer!
Han er for øvrig også tatt ut på Drammen skyttersamlags lag til samlagsskytingen for veteraner tirsdag 1. august. Første lag skyter kl 16.40 og siste lag kl 19. Feltfinalen i V65 skytes fredag kl 09.00. Onsdagens banefinale starter 18.30 og siste lag, med Helge Johansen, skyter kl 19.20. Den kan du følge live her.


Helge Johansen på skive 1 i finalen på LSHelge Johansen foran lista som viser det svart på hvitt: han vant 25-skudden under LS og skal ligge på skive 1 i finalen. Foto: Bjørn Johansen

Sørkedalen skytterlags Helge Johansen levde opp til forhåpningene og vel så det under første dag av Landsskytterstevnet i Førde. Da fredagen nærmet seg slutten for skytterne i klasse V65, slo Helge til med 250 poeng og hele 23 innertreff i den innledende skytingen. Det var det ingen som kunne matche blant de 263 skytterne i klassen. Det betyr at han i onsdagens finale skal skyte på skive 1. Da kommer det nok til å banke litt under skytejakka til veteranen fra Sørkedalen.
Med ovennevnte resultat skjøt Helge sin beste 25-skudd noensinne og fulgte opp den gode skytingen fra norgescupen tidligere i uka. Med 350 poeng og 23 innertreff vant han klasse V65 i Aurland. I de to øvrige stevnene skjøt han 349 poeng.
Helge Johansen skjøt også banefinale under LS på Lesja for to år siden. Da var det hele 42 skyttere som skjøt 250 poeng i innledende skyting. I år er det 24. Helge hadde 250 med 21 innertreff den gangen. I finalen skjøt han en åtter og raste nedover på lista. Kanskje er tiden kommet for revansj? Svaret får vi onsdag kl. 19. Da skytes finalen.

Det var imidlertid også andre av Sørkedalens skyttere som markerte seg med gode resultater under første LS-dag. Klasse 3 skjøt feltskyting med tilhørende minne-, stang- og felthurtigskyting. Der slo Alf Eivind Sandbraaten til med 29 treff. Med andre ord bare en bom på de 30 skuddene. Med 13 innertreff plasserte han seg på en flott 14.-plass i klasse 3. Det var på det tredje av de fem holdene at et skudd smatt på utsiden. Fem skyttere hadde 30 treff. Øystein Langlien skjøt også godt på feltrunden og fikk til slutt 27 treff med 10 innertreff.
På stangskytingen var det Bjørn Johansen som skjøt best med til sammen 17 treff (9+8 på de to holdene).

PS! Bjørn Johansen deltar på sitt 30. LS, og da har han trolig bare to personer foran seg på lista i Sørkedalen skytterlag: Helge Grøttum og Helge Johansen.


Sørkedalen med finalekandidater under LS

Kristin Nesmoen og Helge Johansen under et tidligere klubbsttevne.

De tre norgescupstevnene som arrangeres rett forut for Landsskytterstevnet er i full gang. Fire av Sørkedalen skytterlags skyttere har deltatt, og resultatene viser at vi kan ha håp om å være representert når finalene skal skytes under LS i Førde.

Helge Johansen, som skyter i V65, åpnet NC-runden med å skyte fullt hus - 350 poeng med 23 innertiere (hvorav åtte i mesterskapsomgangen) - i Aurland. Han fulgte opp med 349 poeng i både Sogndal og Hafslo, og under førstnevnte stevne skjøt han 250 poeng på 25-skudden. Dette er resultater som gir godt håp om at Helge kan skyte seg til finalelaget i Førde. Han skjøt for øvrig også banefinale under LS på Lesja for to år siden.

Kristin Nesmoen skjøt banefinale i klasse 2 under LS i Sandnes for tre år siden, og i fjor var hun også kvalifisert for feltfinalen. Under norgescupstevnet i Sogndal i dag, torsdag, skjøt hun 243 poeng på 25-skudden. Et slikt resultat under innledende skyting i Førde vil nok være godt innenfor finalegrensen.

LS i Førde starter i morgen fredag. Her kan du finne skytetider for Sørkedalens skyttere, som foruten Nesmoen og Johansen, er Øystein Langlien, Synne Sandbraaten, Bjørn Johansen og Alf Eivind Sandbraaten. (Skriv Sørkedalen i søkefeltet og navnene kommer opp.) Her finner du også resultater fra årets LS og kan følge skytterne live under baneskytingen.

Treffsikre veteraner

Helge Grøttum (t.v.) og Helge Johansen sjekker gravkortet etter dugleiksmerkeskytingen, og har begge grunn til å være fornøyd. Foto: Jørn Grøttum

Sørkedalen skytterlag arrangerte skyting om dugleiksmerket mandag 12. juni. Og det kan vel trygt sies at skytterne i hver ende av aldersskalaen leverte de beste resultatene. Helge Grøttum har drevet med skyting i over 60 år, og selv om han ikke har vært så aktiv de siste årene, er det to av stevnene i skytterlaget han gjerne får med seg: dugleiksmerkeskytingen og klubbstevnet. Og da resultatet av årets dugleiksmerkeskyting viste seg på skjermen, var det klart at Helge, som skyter i eldste klasse, V73, hadde skutt sitt beste resultat på mange år. 246 poeng ble det. Og igjen klarte han kravet til merket. For 61. gang. Med veldig stor margin. Med 61 merker er Helge Grøttum en av skytterne i Norge som har klart kravet flest ganger.
Det gjorde også en annen veteran, Helge Johansen. Han kom nærmest rett fra lagseier i veteranklassen for Drammen skyttersamlag i årets Viken 1 og skjøt 249 poeng. I bakgrunnen på bildet ser vi anvisningen på 10-skudden hans, som viser "ei klyse" midt i - altså 100 poeng og 8 innertreff.Helge Johansen tok sitt 53. merke.
Dermed har veteranduoen Helge og Helge til sammen tatt kravet til dugleiksmerket hele 114 ganger! Imonerende.
I andre enden av aldersskalaen er Christina Hansen og Johanne Tannum. De to aspirantene gjorde sine saker veldig bra. Christina skjøt hele 245 poeng, mens Johanne, nesten uten skyteerfaring, skjøt 220 poeng.
Øvrige skyttere som deltok mandag var Heidi Hansen (233 poeng), Thorbjørn Kristoffersen (228) og Dag Høie (215).


Husk dugleik og lagkamp

Banetreningen går for fullt på mandager og tirsdager og snart er det også et par viktige stevner. Mandag 12. juni er det den årlige dugleikskytingen på banen på Elveli. Vi satser på at vi til da har fått opp de første nye skivene under det flotte nye taket på 200-meteren. Skytingen om dugleiksmerket består av et vanlig 25 skudds program. Oppmøte kl. 18.

To dager senere, onsdag 14. juni, er det lagkamp mot Østre Bærum. Vi håper at flest mulig kan ta turen til Løvenskioldbanen denne kvelden og forsvare Sørkedalen skytterlags ære! Oppmøte sånn cirka kl 17. Vi vant vinterens lagkamp i feltskyting og satser på å gjenta triumfen. Og vi minner om at Østre Bærum alltid har et godt måltid å by på.


Store ting skjer...

Arild Sagbråten i full gang med det splitter nye taket over de nye skivene på 200-meteren. Foto: Dag Høie

De siste årene har behovet for en omfattende overhaling av skytebanen på Elveli blitt stadig større. Og ting skjer. For et par år siden ble det bl.a. lagt nytt tak på standplass- og kontorbygget, og dermed ble lekkasjene tettet. I fjor ble det satt opp stativ til to flunkende nye skiver på 100-meteren. Skivene, som vi fikk av Rud Mekanikk, skal forbeholdes skyting med .22 kaliber.
I år fortsetter det. Tirsdag hadde Sørkedalen skytterlag og Sørkedalen jeger- og fiskerforening felles dugnad. Da ble standplass- og kontorbygget malt og det ble gjort noen mindre reparasjoner. Det ble ryddet kraftig i gammelt materiell og det ble også fikset litt på grunnen for å gjøre sommervedlikeholdet litt lettere.
Men den virkelig store jobben nå skjer på 200-meteren. Skivene har hele tiden stått åpent og utsatt til for vær og vind. Det har naturlig nok slitt unødig mye på materiellet. Det var det på tide å gjøre noe med. For en tid tilbake ble alt av skiver og stativer revet og fjernet. Det er laget nye skiverammer og den siste tiden har det reist seg et flott nytt skivestativ med tak over. Det kommer forhåpentlig til å forlenge livet til skivene en god del. Det er Arild Sagbråten og Øystein Langlien som har stått i bresjen for dette arbeidet. Etter mange timers jobb gjennom påsken var stativ/tak på plass.
Også elektronikken på 200-meteren krever en real overhaling etter mange år i regn, snø og kulde. Det vil ta litt tid før alt er ferdig, men vi gleder oss til alt er på plass.

...og veldig snart starter banetreningen

Selv om ikke 200-meteren er klar til å tas i bruk på en stund, starter treningen kommende uke. Mandag 24. april kl 18 har ungdommene sin første banetrening. Tirsdag 25. april kl 18 starter jegertreningen på 100-meteren.

Alle må sjekke terminlista (finnes øverst til venstre på siden) for å finne hvilke dager de har vakt på treningen og krysse av disse dagene på kalenderen.
Klubbmester Heidi Hansen og Alf Eivind Sandbraaten som slo Synne Sandbraaten (t.h.) i omskyting om andreplassen. Foto: Dag Høie

Heidi Hansen klubbmester

Det var ingen tvil da Sørkedalen skytterlag arrangerte klubbstevne i felt på banen på Elveli lørdag 1. april. Heidi Hansen leverte solid skyting hele veien og tok et suverent klubbmesterskap. Etter å ha mistet bare ett treff på 30-skudden, fullførte hun med fullt hus i finalen og dermed totalt 41 treff. Bak henne fulgte tre skyttere på 37 treff. Av dem måtte Synne Sandbraaten og Alf Eivind Sandbraaten, som også hadde like mange innertreff - 5, skyte om for å avgjøre hvem som skulle ta den andre medaljen. Der skjøt Alf Eivind 12 treff og tok andreplassen.

På finfelten vant i år Mats Kristoffersen eldre rekrutt. Og Helge Johansen i V65 leverte dagens beste resultat med fullt hus 30 treff og 26 innertreff.

I den tradisjonelle lagkampen mot Østre Bærum ble det nok en gang seier for Sørkedalen. Av 150 mulige ble det 143 treff for hjemmelagets skyttere. Og ekstra morsomt var det at aspiranten Christina Hansen ble en av de fem tellende skytterne på Sørkedalens lag. Østre Bærum skjøt 132 treff.


Fra det første laget på finfelten under klubbstevnet og klubbkampen. Foto: Dag Høie


Klubbstevne og lagkamp i feltskyting

Sørkedalen skytterlag arrangerer klubbstevne i felt på skytebanen på Elveli lørdag 1. april. Oppmøte kl 10.00. Klubbstevnet er også første del av den tradisjonelle lagkampen mot Østre Bærum skytterlag.

PS: Ta gjerne en titt på terminlista (klikk på knappen terminliste oppe til venstre på siden) og sjekk tider for trening og andre stevner og aktiviteter utover i året.


På dugnad for samlaget

Drammen skyttersamlag var i år arrangør av Østlandsmesterskapet i feltksyting. Da trengs det naturlig nok mange driftige folk for at alt skal gå som smurt. Sørkedalen skytterlag stilte også mannsterke på stevnedagen 18. mars. Vi hadde bl.a. ansvaret for hold 2. I strålende vær gikk alt som det skulle.

Det blir en del venting for de som skal avvikle et feltstevne i skyting, men sørkedøler vet å kose seg i skogen.

I tiden forut for stevnet var også flere fra Sørkedalen skytterlag med på dugnad og tilrettelegging. Jørn Grøttum har også sittet i organisasjonskomiteen for stevnet og har lagt ned en betydelig innsats for at alt skulle fungere stevnedagen.
Stevnet ble arrangert på Knattvold gård på Hurum og det var ca 100 dektagere. Tobias Lillekvelland fra Nordstrand vant med 41 treff og 21 innertreff i den utfordrende løypa. Oslo vant lagkonkurransen med 184 treff.


 
Her er fire av de fem aspirantene som deltok i årets klubbstevne på 15 meter.                            Foto: Dag Høie

Heidi Hansen klubbmester

I år som i fjor var det Heidi Hansen som kunne kalle seg klubbmester etter endt stevne på 15-meteren på banen på Elveli mandag 13. februar. Til tross for teknisk trøbbel med skiva, beholdt hun roen og endte til slutt på 239 poeng - seks poeng mer enn hun vant med i fjor. Men så har da også Heidi vist stor fremgang under vinterens innendørs skyting.
I klasse 2 var det i år Thorbjørn Kristoffersen som tok hjem seieren. Også han med 239 poeng.
I eldre rekrutt vant Markus Kristoffersen med 240 poeng.
Ellers var det gledelig med flere førstegangs stevnedeltakere i årets klubbmesterskap på 15 meter. Fem aspiranter var med, og vi håper både de og flere av dem som har vært med på trening blir med oss videre.
Gledelig også at vi hadde en deltaker i den nye klassen nybegynner voksen.

Neste stevne er klubbmesterskapet i feltskyting lørdag 1. april. Da er det også lagkamp mot Østre Bærum.

Terminliste for skytterlaget 2017

Terminlista for Sørkedalen skytterlag for 2017 er nå klar. Det er bare å sjekke datoer, skrive opp i kalenderen, skrive ut lista og henge den på kjøleskapdøra.

Første viktige dato er 13. februar, altså førstkommende mandag. Da er det klubbstevne på 15 meter.

Så er det klubbstevne i felt 1. april. Da går også den tradisjonelle lagkampen mot Østre Bærum. 

I juni er det skyting om dugleiksmerket den 12. og lagkamp mot Østre Bærum på Løvenskioldbanen den 14.

Etter sommerferien er årets store begivenhet Landsskytterstevnet i Førde fra 27. juli til 4. august.

2. september er det så klubbstevne i baneskyting.

Ungdomsskytterne har trening på mandager utover, mens treningen på 200 meter begynner 25. april.

PS! Dere som er satt opp på treningsvakter. Legg datoene inn i kalenderen allerede nå. Og hvis det er dager som ikke passer - finn en å bytte med.

Husk også at det KAN komme endringer på lista, så ta gjerne en dobbeltsjekk innimellom.Jørn Inge Grøttum med diplomet som bevis på at han er utnevnt til æresmedlem i Sørkedalen skytterlag.   Foto: Dag Høie

Nytt æresmedlem i skytterlaget
Jørn Grøttum ble utnevnt til æresmedlem i Sørkedalen skytterlag under lagets årsmøte fredag 18. november. Han har gjennom flere årtier deltatt aktivt i driften av laget. Han har en rekke år sittet som formann og ungdomsleder. Han har tilbrakt tusener av timer i skytterlagets tjeneste i verv og med «hammer og sag» på anlegget og er stadig en pådriver i arbeidet med baneanlegget og arrangementer. To av lagets øvrige æresmedlemmer, Helge Grøttum og Helge Johansen, var for øvrig til stede under årsmøtet.

På årsmøtet ble formann Øystein Langlien gjenvalgt for to år.

Her er lagets årsberetning for 2016. Innkalling til årsmøte i Sørkedalen skytterlag 

Årsmøtet avholdes i klubbhuset på skytebanen fredag 18. november 2016 kl. 19.00.

Styret møter kl. 18.00.

 

Dagsorden for årsmøtet:

1)      Årsberetning

2)      Regnskap

3)      Valg

4)      Kontingent

5)      Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være formann eller sekretær i hende senest tirsdag 17. november.

Formann: Øystein Langlien, Nordre Solberg, Sørkedalen, 0758 Oslo.

        E-post: oystein.langlien@lovenskiold.no

Sekretær: Dag Høie, Grøttumsvn 17, 0758 Oslo. 

               E-post: daghoeie@online.no

Etter årsmøtet blir det servering og utdeling av vandrepokaler og medaljer.

Vel møtt!

Styret 
Gøril Sandbraaten ble nok en gang klubbmester i baneskyting. Her flankert av Bjørn Johansen, som vant felthurtigskytingen og veteranskytingen, og Alf Eivind Sandbraaten, som vant stangskytingen. Foto: Dag Høie

Femte strake banetittel til Gøril

Etter hovedskytingen så det ut til at Heidi Hansen skulle vippe Gøril Sandbraaten ned av tronen da Sørkedalen skytterlag arrangerte klubbstevne i baneskyting lørdag 27. august. Heidi lå med sine 231 poeng seks poeng foran Gøril før omgangsskytingen. Der skjøt Gøril 96 poeng og alle trodde dette skulle bli grei skuring for Heidi. Men en skjev serie litt ut til venstre ødela alt. Hun endte med 90 poeng og samme totalsum - 221 poeng - som Gøril. Det måtte fintelling av innertiere til, og der var Gøril best med sine tre. Hun ble dermed klubbmester i klasse 3-5 for femte år på rad. Gratulerer!
Heidi Hansen hadde vunnet de to siste klubbmesterskapene i stangskyting, men som på banen skulle det ikke bli hennes dag. I år ble det 17 treff etter god skyting på langholdet. Men det holdt bare til andreplass, for Alf Eivind Sandbraaten fikk skikkelig draget på skytingen og endte på 20 treff totalt. Dermed sikret han seg klubbmestertittelen. Gratulerer!
Bjørn Johansen har mange gode prestasjoner bak seg i felthurtigskyting (stuper´n), og denne gangen var han suveren i klubbmesterskapet og brukte 11,67 sekunder på å treffe de tre figurene. Og Bjørn sikret seg også seieren i veteranskytingen, men der var det atskillig jevnere. Tre skyttere endte på 93 poeng, men telling av innertiere viste at Bjørn var best med sine tre, foran Heidi Hansen med to. Det var Heidis tredje andreplass denne dagen.
Gledelig er det å notere at vi hadde en debutant i aspirantklassen under årets klubbstevne. Christina Hansen skjøt 221 poeng.
Debuterte gjorde også Øyvind Bakk, som vant klasse 1 suverent. Øvrige klassemestere ble Henrik Bakk (rekrutt), Kristian Bakk (eldre rekrutt), Helge Grøttum (V73), Helge Johansen (V65) og Jørn Grøttum (kl 2).
Og til slutt var det sosialt samvær med mat fra grillen i det fine været.

Her kan du studere alle resultatene: /minebilder/resultater klubbmesterskap bane 2016.docx

 

Husk KLUBBMESTERSKAPET

Sørkedalen skytterlag arrangerer klubbmesterskap på bane førstkommende lørdag - 27. august. Oppmøte kl 10.00.

Ikke noe å si på humøret til deltagerne i skogsløpet. Bak f.v.: Alf Eivind Sandbraaten, Sørkedalen, Bjørn Enerud, Sande, Morten Leine, Røyken og Hurum, Mats Kristoffersen og Markus Kristoffersen, begge Sørkedalen. Midten f.v.: Ivar Rinde, Riflen/Skoger og Thorbjørn Kristoffersen, Sørkedalen. Foran f.v.: Håvard Mogan Enerud, Sande, Helge Johansen, Sørkedalen, Rolf Magnus Ridne, Riflen/Skoger og Kristin Nesmoen, Sørkedalen. Legg for øvrig merke til den flotte nye trappa foran klubbhuset!  Foto: Dag Høie

Tre mestere fra Sørkedalen

Bare fire dager etter samlagsmesterskapet i baneskyting var det klart for nytt stevne i Sørkedalen. Denne gangen samlagsmesterskap i skogsløp med skyting. Det flotte konkurranseværet til tross, bare 11 deltagere møtte opp. Men det var i alle fall to flere enn i fjor, da Sørkedalen skytterlag også arrangerte dette mesterskapet. Det er litt over 20 prosent forbedring... Og de som kom, ble en stund og hygget seg med litt grillmat og vafler. Det sosiale er det ingen som slår Sørkedalen skytterlag på.

Og hjemmelaget forsynte seg også godt av medaljene denne kvelden. Rolf Magnus Rinde fra Riflen/Skoger ble samlagsmester i mennenes seniorklasse med sluttiden 19.02 minutter. Faren Ivar Rinde endte 14 sekunder bak. Begge skjøt fullt med 12 treff på 2 x 6 skudd.
I de tre øvrige klassene med deltagere var det Sørkedalens skyttere som tok hjem medaljen, som gikk til alle klassevinnerne. I ungdom menn vant Mats Kristoffersen, mens Helge Johansen vant mennenes veteranklasse. Og i kvinnenes seniorklasse vant Kristin Nesmoen. Gratulerer til alle sammen.


Noen av de yngste skytterne fra Sørkedalen som deltok på samlagsstevnet. F.v. Henrik Bakk, Markus Kristoffersen, Kristian Bakk, Mats Kristoffersen og Heidi Hansen. Den aller yngste, Oskar Kjelsaas, var ikke tilstede da bildet ble tatt.                                                                              Foto: Thorbjørn Kristoffersen

Trivelig samlagsstevne med en vinner fra Sørkedalen

Sørkedalen skytterlag arrangerte lørdag 13. og søndag 14. august samlagsstevne i baneskyting for Drammen skyttersamlag. Det ble en trivelig dag på banen i det fine været. Det var lagt ned mange dugnadstimer for å få arenaen klar på alle måter, og det så ut til at deltagerne koste seg og mange ble igjen til premieutdelingen. 
Det kunne godt vært flere enn de snaut 70 deltagerne, men det har vist seg at det ikke er så lett å lokke folk fra samlaget til disse stevnene.

Ivar Rinde fra Riflen/Skoger ble klar samlagsmester, mens Kristi Haug Transet fra Røyken og Hurum ble beste kvinne.

Sørkedalen skytterlag fikk også en mester idet Helge Johansen etter flott omgangsskyting med 100 poeng passerte Kjell Hjortnæs med flere innertiere på de ti finaleskuddene i klasse V65. Begge hadde 349 poeng.Helge Johansen ble samlagsmester i klasse V65 på hjemmebane.                          Foto: Dag Høie

 

Samlagsstevner på bane og i skogsløp i Sørkedalen

Sørkedalen skytterlag arrangerer to samlagsstevner for Drammen skyttersamlag i august. Først inviteres det til samlagsmesterskap på bane helgen 13. og 14. august. Deretter inviteres det til samlagsmesterskap i skogsløp med skyting torsdag 18. august.

Her er fullstendig innbydelse til banestevnet/minebilder/innbydelse til samlagsmestersakp bane 2016.docx

Innbydelse til skogsløpet kommer senere.


Alle sørkedølene tok premie på Landsskytterstevnet

Sørkedalen skytterlag var representert med seks deltagere under landsskytterstevnet som arrangeres i Øverbygd, Målselv i disse dager. Når den innledende skytingen nå er slutt, er status at alle seks klarte å skyte seg til premie.

Best av alle våre skjøt Kristin Nesmoen. På felten skjøt hun 28 treff med ni innertreff på de 30 skuddene, som ga henne en kjempefin fjerdeplass av de 287 deltagerne i klasse 2 og med det gavepremie og stort beger. Vinneren hadde 29 treff.
- Jeg er kjempefornøyd, var hennes egen kommentar etterpå. Og det har hun all grunn til å være.
Med 28/9 var hun også kvalifisert for feltfinalen kl 2-5 og V55, men den skjøt hun ikke.
Kristin tok også beger under stangskytingen med nok en sterk plassering. 15 treff til sammen på de to holdene ga nemlig delt 13. plass.
I minneskytingen sikret hun seg medalje med en delt 34. plass.
I felthurtigskytingen traff hun de tre figurene på 22,33 sekunder og havnet med det et godt stykke nede på lista.
Kristin var nok ikke så fornøyd med baneskytingen, der hun skjøt finale i klasse 2 for et par år siden og også i fjor var veldig nær en finale. I år ble det 232 poeng og midt på treet i klassen.

Også Synne Sandbraaten har grunn til å være fornøyd med sin feltrunde som endte med 26 treff og 14 innertreff, noe som ga en flott 44. plass blant drøye 300 skyttere i klasse 3 og middels beger.

I minneskytingen i samme klasse skjøt Bjørn Johansen 56 poeng og tok en sterk 29. plass og dermed fikk han minnemedalje.

I klasse 4 leverte Alf Eivind Sandbraaten en meget god prestasjon da han skjøt 19 treff under stangskytingen. Det ga delt 28. plass blant 365 deltagere i klassen og beger. Totalt blant de 1755 deltagerne i stangskytingen på LS ble det 103. plass. Og her var Heidi Hansen, klubbmester i stang de to siste årene, bare ett treff bak med sine 18. Noe som ga 39. plass i klassen og beger. Det ble 140. plass totalt.

Også veteranen Helge Johansen, som skjøt banefinale i V65 under fjorårets LS, sanket premie da han med 12 treff ble nummer 16 av de 100 deltagerne i klassen under stangskytingen og fikk beger.

Resultater for Sørkedalens skyttere under LS:
Kristin Nesmoen (klasse 2): Felt 28/9 treff (gavepremie og stort beger), stang 15 treff (beger), felthurtig 22,33 sek, minne 55 poeng (minnemedalje), bane 232 poeng.
Synne Sandbraaten (kl 3): Felt 26/14 treff (middels beger), stang 10 treff, felthurtig 14,75 sek (beger), minne 51 poeng, bane 223 poeng.
Bjørn Johansen (kl 3): Felt 24/11 treff, stang 14 treff, felthurtig uten res, minne 56 poeng (minnemedalje), bane 224 poeng.
Heidi Hansen (kl 4): Felt 23/8 treff, stang 18 treff (beger), felthurtig 18,17 sek, minne 55 poeng, bane 233 poeng.
Alf Eivind Sandbraaten (kl 4)Felt 14/0 treff, stang 19 treff (beger), felthurtig 14,75 sek, minne 19 poeng, bane 221 poeng.
Helge Johansen (V65): Stang 12 treff (beger), felthurtig uten res, bane 247 poeng.


NB: Ingen trening i juli

Sørkedaken skytterlag har i sommer ingen trening i juli måned.

Se oppdatert terminliste: /minebilder/terminliste sørkedalen skytterlag 2016.docx


Sørkedalen vant lagkamp

Onsdag 15. juni inviterte Østre Bærum skytterlag til den tradisjonelle lagkampen mot Sørkedalen skytterlag på Løvenskioldbanen. Som under vinterens feltstevne, ble det seier til Sørkedalen. Om enn ganske knepen. Det ble til slutt jevnheten i Sørkedalens lag som avgjorde.

Sørkedalen endte på 1409 poeng på de seks tellende skytterne, mens Østre Bærum skjøt 1404 poeng. I fjor vant Sørkedalen med hele 61 poeng.

På 100 meter skjøt Mats og Markus Kristoffersen 240 poeng hver for Sørkedalen. På 200 meter ble Kristin Nesmoen (234), Alf Eivind Sandbraaten (234), Thorbjørn Kristoffersen (233) og Øystein Langlien (228) tellende. For ØB ble Birk Jan Oftedal (250), Jan-Erik Foss (242), Helge Hole (241), Torleif Sandnes (235), Arild Lohrbauer (220) og Ulf Svensson (216) tellende på laget.
Dugleiksmerke og lagkamp

Sørkedalen skytterlag minner om det arrangeres skyting om dugleiksmerket på banen mandag 6. juni.

Vi minner også om at det er lagkamp mot Østre Bærum på Løvenskioldbanen onsdag 15. juni kl 17.00. Vi håper flest mulig fra Sørkedalen møter opp denne kvelden.

Vi vil også minne om at treningen er i full gang og at man tar en titt terminlista for å sjekke når man har vakt.


 To strake av Thorbjørn


Thorbjørn Kristoffersen ble klubbmester i feltskyting i Sørkedalen skytterlag 2016. Foto: Dag Høie

For tredje året på rad ble en klasse 2-skytter klubbmester i feltskyting i Sørkedalen skytterlag. Og for andre året på rad ble det Thorbjørn Kristoffersen som stakk av med seieren. Og i årets mesterskap, som ble arrangert på banen søndag 10. april, ble resultatet et par hakk bedre enn i fjor.
Men det ble litt mer spennende enn de fleste hadde trodd i finalen. For dit hadde Thorbjørn med seg fullt hus fra 30-skudden. Nærmest lå tre skyttere med 27 treff. I finalen skjøt imidlertid Tom Johansen veldig godt og endte med maksimale 12 treff. Thorbjørn mistet ett treff på hvert av de to finaleholdene, men det rakk såvidt til å holde unna. Med 40 treff ble det ny klubbmestertittel.
I eldre rekrutt, hvor det var fire skyttere, var det svært tett mellom de tre første før finalen med Mats Kristoffersen på 28/15, Markus Kristoffersen 28/12 og Kristian Bakk 27/12. Håkon Fjeldstad, som er ny i laget, hadde 23/8. I finalen fikk ikke Mats det til på første holdet og Markus rykket fra til seier med 39 treff totalt.
I rekrutt klassen ble Henrik Bakk klubbmester. Og i aspirantklassen hadde vi nok en førstegangsdeltager i Oskar Kjelsaas.
Se resultater fra årets klubbstevne i felt her: /minebilder/resultater klubbmesterskap felt 2016.docx

I den tradisjonelle lagkampen mot Østre Bærum tok Sørkedalen kraftig revansj fra ifjor. Da vant ØB på flere innertreff. I år vant Sørkedalen med 15 treff - 140 mot 125. På Sørkedalens lag var det Mats og Markus Kristoffersen, Thorbjørn Kristoffersen, Øystein Langlien og Tom Johansen som telte.


Klubbstevne i feltskyting

Sørkedalen skytterlag inviterer til klubbstevne i feltskyting på skytebanen søndag 10. april. Frammøte kl 10.00.

I finfelt skytes det mot fem forskjellige figurer på 100 meter. I grovfelt skytes på fem forskjellige figurer på fire forskjellige avstander.

Vi håper flest mulig møter opp, for dette er ikke bare et klubbstevne, men også en lagkamp mot Østre Bærum skytterlag. I fjor vant Østre Bærum på innertreff etter at begge lag hadde 134 treff. Det nederlaget satser vi på å revansjere i år. Men da trenger vi hjelp av deg!
Klubbmestere kåret


Heidi Hansen (t.h.) ble klubbmester klasse 3-5 og Kristin Nesmoen satte personlig rekord.

Sørkedalen skytterlag arrangerte søndag 7. februar klubbstevne på 15 meter på banen på Elveli. Der var det igjen kvinnene som markerte seg mest. Heidi Hansen tok med sine 233 poeng en klar seier i klasse 3-5 og er klubbmester. Kristin Nesmoen skjøt veldig bra og satte personlig rekord med 245 poeng og ble med det klubbmester i klasse 2.
I eldre rekrutt trakk Markus Kristoffersen det lengste strået mot broren Mats. Det var lenge helt jevnt. Etter 15-skudden skilte bare ett poeng, men etter de ti siste skuddene ble det fire poengs margin. Markus endte på flotte 244 poeng, mens Mats skjøt sterke 240 poeng.
Her finner du alle resultatene fra klubbstevnet: /minebilder/resultater klubbmesterskap 15 m 2016.docx


Årsmelding Sørkedalen skytterlag 2015

Denne skulle vært publisert for lengst, men bedre seint enn aldri:Klubbstevner 15 m og felt


Sørkedalen skytterlag inviterer til klubbstevne på 15 meter søndag 7. februar kl 15.00 på skytebanen.

Klubbstevnet i feltskyting arrangeres søndag 10. april. Klubbstevnet har også en innlagt lagkamp mot Østre Bærum skytterlag.

Ved begge stevner er det påmelding ved frammøte.


Terminliste Sørkedalen skytterlag 2016

Lista over aktiviteter i Sørkedalen skytterlag er nå klar. Det ser ut til bli et aktivt år for laget der planen er å arrangere et ungdomsstevne da den tradisjonelle treningskarusellen i Drammen skyttersamlag dessverre er lagt ned. Dessuten har vi fått oppdraget med å arrangere samlagsmesterskap på både  bane og i skogsløp med skyting med få dagers mellomrom i august. I tillegg blir det tradisjonelle aktiviteter som klubbstevne på 15 m (7. februar), i felt (10. april) og på banen (27. august).

Dessuten blir det mye treningsaktivitet for store og små. I den forbindelse ber vi dere som er satt opp på vakter legge inn datoene i kalenderen allerede nå. Og hvis det ikke skulle passe, prøv å bytt med noen, og meld fra til formann.

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer underveis, så sjekk lista med jevne mellomrom.

Har dere spørsmål, ta kontakt med formann Øystein Langlien.

Her er terminlista for 2016 (skriv den gjerne ut og heng den opp):

Skyting med puls


Fra første kveld under årets skyting med puls. Noen av de rundt 25 deltakerne på standplass. Foto: Alf Eivind Sandbraaten

Nok en gang arrangerer Sørkedalen skytterlag, i samarbeid med Sørkedalens Idrettsforening, skyting med puls. Dette er blitt en tradisjon i begynnelsen av november. Da får barna som er med og trener i SIF muligheten til å kjenne litt på hvordan det er å skyte på blink etter å ha løpt en stund og med puls deretter.

Det arrangeres først et sikkerhetskurs for dem som ikke har prøvd seg på skyting tidligere. Deretter er det to tirsdager med trening/skyting. Mandag 2. november ble det holdt kurs for åtte barn, mens det i går, tirsdag 3. november, var klart for første kveld med løping og skyting. Aktiviteten gikk med iver, liv og lyst.

Sørkedalen skytterlag håper naturligvis at noen får lyst til å prøve seg litt mer på skytebanen. Laget er nå i gang med trening på 15 meter, som er på mandager. Skytterlaget har de siste årene også oppgradert utstyret, slik at det nå er tipp topp utstyr til låns for dem som har lyst til å prøve seg. Ta gjerne kontakt med lagets formann, Øystein Langlien, på 40034141.

Innkalling til årsmøte i Sørkedalen skytterlag 

Årsmøtet avholdes i klubbhuset på skytebanen fredag 20. november 2015 kl. 19.00.

Styret møter kl. 18.00.

 

Dagsorden for årsmøtet:

1)      Årsberetning

2)      Regnskap

3)      Valg

4)      Kontingent

5)      Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være formann eller sekretær i hende senest tirsdag 17. november.

Formann: Øystein Langlien, Nordre Solberg, Sørkedalen, 0758 Oslo.

       E-post: oystein.langlien@lovenskiold.no

Sekretær: Dag Høie, Grøttumsvn 17, 0758 Oslo. E-post: daghoeie@online.no

Etter årsmøtet blir det servering og utdeling av vandrepokaler og medaljer.

Vel møtt!

Styret


Jentene ruler i Sørkedalen

Gøril Sandbraaten (midten), Heidi Hansen (t.v.) og Synne Sandbraaten. FOTO: KRISTIN HANSEN

Jentene dominerte kraftig da Sørkedalen skytterlag arrangerte klubbmesterskap på bane lørdag 22. august. Gøril Sandbraaten ble suveren klubbmester med 338 poeng og vant også veteranskytingen (3 skudd stående, 3 skudd på kne og 4 skudd liggende i tre forskjellige serier) klart på 97 poeng. Heidi Hansen ble toer i mesterskapet etter omskyting med Synne Sandbraaten, som hun slo med ett poeng. Og senere vant Heidi stangskytingen, som hun gjorde i fjor. Hun gikk også her seirende ut av omskyting. Nå med Øystein Langlien, som hun slo med to treff  på de to holdene (18 mot 16).

I felthurtigskytingen var det imidlertid to garvede menn som gjorde opp om seieren. Først skjøt Helge Johansen ned de tre målene på sterke 9,34 sekunder. Rett etter slo imidlertid Alf Eivind Sandbraaten til med å "felle" de tre figurene på meget raske 8,47 sekunder.

Blant de yngste ble Markus Kristoffersen klubbmester på banen i rekruttklassen med 342 poeng. Og i år ble det også arrangert stang- og felthurtigskyting for ungdommen. Etter imponerende skyting fra alle, sto Henrik Bakk og Kristian Bakk igjen som vinnere. Henrik vant stangskytingen med 12 treff, mens Kristian var raskest på felthurtigskytingen med 15,19 sekunder.Markus ble samlagsmester

Markus Kristoffersen fra Sørkedalen skytterlag ble samlagsmester i skogsløp med skyting på hjemmebane da laget torsdag 20. august arrangerte mesterskapet ved skytebanen. Han hadde fullt hus - 12 treff - på banen og var raskest i løypa. Vi gratulerer!Deltagerne under samlagsmesterskapet i skogsløp med skyting torsdag 20. august i Sørkedalen. Bak f.v.: Alf Eivind Sandbraaten, Sørkedalen, Morten Leine, Røyken og Hurum, Ola Petter Transeth, Røyken og Hurum og Ivar Rinde, Riflen Skoger. Foran f.v.: Kristin Nesmoen, Sørkedalen, Mats Kristoffersen, Sørkedalen, Markus Kristoffersen, Sørkedalen, Iselin Karlstad Leine, Røyken og Hurum og Thorbjørn Kristoffersen, Sørkedalen.
FOTO: BJØRN JOHANSEN/SØRKEDALEN SKYTTERLAG


Ivar Rinde fra Riflen Skoger tok sin tredje samlagstittel for året. Han vant baneskytingen søndag og feltskytingen i vinter.

Her er resultatene fra mesterskapet: /minebilder/resultater samlagsmesterskap med skyting.docx


Klubbmesterskap

Sørkedalen skytterlag arrangerer førstkommende lørdag, 22. august, klubbmesterskap i baneskyting på skytebanen. Skytingen på 200 meter (kl 1-5 og V55) gjøres unna først, og første lag skyter ca kl 10. Når 25-skudd og omgang er gjort unna på 200 m, skytes det på 100 meter (aspiranter, rekrutter, eldre rekrutt, junior og veteraner).

Etter at skytingen er avsluttet, fyres grillen opp.

Velkommen!


Skogsløp med skyting i Sørkedalen

Sørkedalen skytterlag arrangerer torsdag 20. august samlagsmesterskap i skogsløp med skyting på skytebanen. Det løpes en distanse på til sammen drøyt 3 km, noe kortere for ungdom og veteraner, og skytes to ganger fem skudd liggende (på 200 meter for seniorer og 100 meter for ungdom/veteraner). Start 18.30.

 
En mestertittel og to personlige rekorder for Sørkedalens skyttere

Sørkedalen skytterlag stilte med 12 deltagere i samlagsmesterskapet i Drammen skyttersamlag søndag 16. august. Og de leverte flere sterke prestasjoner.

Helge Johansen ble samlagsmester i klasse V65 etter en svært jevn duell med arrangørlaget Askers Per Terje Holm. De skjøt begge 249 poeng på 25-skudden og 99 poeng på omgangen. Men med seks innertiere tok Johansen innersvingen på Holm, som hadde "bare" fire på omgangen. Johansen ble tidligere i år også Viken-mester.

I rekruttklassen fikk Markus Kristoffersen sølv medalje etter å ha blitt nummer to. Han skjøt 243 poeng på 25-skudden og lå på tredjeplass før omgangen. Med 98 poeng der endte han på 341 og avanserte altså en plass. Han hadde også flest innertiere av alle i klassen på omgangen med sine fem.


Markus Kristoffersen fikk sølv medalje i rekruttklassen i samlagsmesterskapet.

I eldre rekrutt satte Kristian Bakk en flott personlig rekord da han skjøt 247 poeng på 25-skudden. Han stilte også sporty opp som "junior" slik at Sørkedalen kunne stille lag til lagskytingen for rekrutt/junior. Kristian har aldri skutt knestående, men etter noen prøveskudd var han klar for serie som avslutningsmann på laget. Før ham hadde Markus og Mats Kristoffersen skutt veldig bra og endt på henholdsvis 99 og 98 poeng. Kristian Bakk gjorde sine saker veldig bra med tanke på at det var aller første gang han skjøt på kne og endte på 85 poeng, der en toer må ta skylda for det meste av poengtapet. Sørkedalens lag endte på tredjeplass. Asker vant.

Sørkedalens lag i senior ble også nummer tre, etter at bl.a. Heidi Hansen hadde skutt 93 poeng. Tidligere på dagen hadde hun satt personlig rekord da hun skjøt 236 poeng på 25-skudden i klasse 3. Og på grunnlaget var hun aller best i klassen med 94 poeng. Her vant Asker.

Ivar Rinde fra Riflen/Skoger ble samlagsmester i klasse 3-5 med 345 poeng etter å ha skutt fullt hus - 100 poeng - på omgangen og passert Ole Kristian Bryhn fra Røyken og Hurum.


Flott LS-debut av Sørkedalens ungdommer

Sørkedalen skytterlags ungdomsskyttere som har debutert på Landsskytterstevnet i år. F.v. Kristian Bakk, Markus Kristoffersen, Mats Kristoffersen og Henrik Bakk. FOTO: JØRN GRØTTUM

Sørkedalen skytterlag stiller i år med hele 19 skyttere på Landsskytterstevnet i Lesja. Fire av dem er ungdomsskyttere som er på sitt aller første LS. Og de leverte alle en flott debut.

Markus og Mats Kristoffersen og Henrik Bakk skyter i rekruttklassen og hadde feltskyting som sin første øvelse. De møtte alle forskjellige utfordringer i løpet av feltrunden der det skytes på fem forskjellige figurer på 100 meter i tillegg til en innledende minneskyting. Det skytes seks skudd på hvert hold og maksimalt oppnåelige treff er 30, og de tre unge sørkedølene klarte seg meget godt. Mats skjøt 28 treff, mens Markus skjøt 27 og Henrik skjøt 23 treff.
I baneskytingen onsdag leverte de nok en gang flott skyting. Henrik var først ut og etter et lite uhell underveis endte han på 225 poeng. Mats og Markus skjøt noe senere, og de fulgte hverandre helt til de siste 10 skuddene. Der skjøt Markus fullt hus med 100 poeng og endte på flotte 245 poeng. Dermed fikk han premie - et lite beger - på sitt aller første LS. Mats fulgte seks poeng bak med 239 poeng.


Mats og Markus Kristoffersen har gjort unna LS-debuten. FOTO: THORBJØRN KRISTOFFERSEN

Kristian Bakk skyter i klassen eldre rekrutt og hadde baneskytingen som sin første øvelse. Vinden bød på litt vanskeligheter, men Kristian leverte flott skyting og endte på 240 poeng.
Tirsdag var det feltskyting og igjen gjennomførte Kristian på en meget solid måte og fikk til slutt 26 treff av de 30 oppnåelige.

Alle lagets skyttere har vært i aksjon og flere av kapret en premie eller to. Etter Helge Johansens baneskyting (se sak under) sto Anders Grøttum for lagets beste plassering da han skjøt 16 treff på stangskytingen og tok en 13.-plass av de 387 deltagerne i klasse 2.
Heidi Hansen og Kristin Nesmoen sto for de beste prestasjonene på banen blant seniorene. Førstnevnte med 230 poeng i klasse 3 under vriene vindforhold og sistnevnte med 237 poeng i klasse 2. Nesmoen var bare ett poeng fra å gjenta prestasjonen fra i fjor da hun skjøt finale i klasse 2 under LS i Sandnes.

Her kan du gå inn på livevisningen og resultatsiden på LS. Klikk på Resultater LS 2015. Under Rangert bane finner du alle resultatene fra baneskytingen. Velg 100 eller 200 meter og deretter den aktuelle øvelsen og klasse. Under Rangert felt finner du alle resultatene for minne-, felt-, stang- og felthurtigskytingen. Velg øvelse og klasse. Ytterst til høyre står eventuell premie.


Meget stor prestasjon av Helge Johansen                                                                                                                       FOTO: JØRN GRØTTUM

Sørkedalens Helge Johansen leverte en meget en meget stor prestasjon da han skjøt seg til finale i den beinharde V65-klassen under Landsskytterstevnet 2015 på Lesja. Med fullt hus 250 poeng og hele 21 innertreff tok han en delt fjerdeplass på 25-skudden. Tre skyttere hadde 250 poeng med 22 innertreff.
På 15-skudden gikk Helge Johansen helt til topps med 150 poeng poeng og hele 14 innertreff.
Hele 42 skyttere i klasse V65 skjøt 250 poeng og disse skjøt torsdag finale. Der åpnet Helge Johansen bra, med seks 10ere, hvorav fire innertreff. Så glapp det på det sjuende skuddet. En åtter ødela finalen for veteranen fra Sørkedalen, som med tre 10ere til slutt endte på 98 poeng i finaleomgangen. Dermed ble det til slutt 35. plass i klassen.
Helge Johansen skjøt også på Drammen skyttersamlags lag i samlagsskytingen. Han fikk 98 poeng der også, og med 394 poeng totalt endte Drammen på 18. plass.

Sørkedøler på Landsskytterstevnet og norgescup

Denne uka starter Landsskytterstevnet 2015 på Lesja. Hele 19 skyttere fra Sørkedalen skytterlag er meldt på til årets store skyttertreff. Det er flere enn på mange år. Skyttere i de fleste aldre og klasser. Totalt er det over 5.000 påmeldte til årets LS. Har du lyst, kan du følge med live på baneskytingen og få oppdaterte resultater på LS´ hjemmeside.

Flere av lagets skytter deltar også i de tre norgescupstevnene som arrangeres denne uka. Her finner du resultatene fra de stevnene.

Sørkedalen vant lagskyting

Den tradisjonelle lagskytingen mellom Sørkedalen skytterlag og Østre Bærum skytterlag gikk av stabelen mandag 15. juni på Løvenskioldbanen. Det endte med at Sørkedalen tok en solid revansj for vinterens nederlag i lagskytingen i felt. Hele 61 poengs margin ble resultatet da regnskapet var gjort opp. Her kan du se alle resultatene: /minebilder/lagskyting bane øbs - sørkedalen 2015.docx

Sørkedalen takker Østre Bærum for nok en hyggelig kveld på Løvenskioldbanen der det ble servert mat og drikke og noen gode skytehistorier.
Helge Johansen vant Viken I

Sørkedalen fikk en mester da Viken I ble arrangert i Sigdal helgen 13. og 14. juni. Det var Helge Johansen, som i år skyter i klasse V65 som gikk helt til topps. Han har ligget helt i toppen i flere stevner i år, og denne gangen fikk han full klaff. Etter 250 poeng på 25-skudden, med 17 innertreff, fullførte han med 100 poeng (6 innertreff) på omgangen og full pott - 350 poeng. Det var det ingen som klarte å matche. Nærmest kom Svein H. Myhre fra Tyristrand med 348 poeng. Vi gratulerer Helge så mye med seieren. Og vi ser fram til Landsskytterstevnet i Lesja i begynnelsen av august. Flere andre skyttere fra Sørkedalen deltok også og her finner du resultatene fra Viken 1.


Tok dugleiksmerke nr 59


F.v. Henrik Bakk, Mats Kristoffersen, Kristian Bakk, Markus Kristoffersen, Helge Johansen og Helge Grøttum. Foto: Jørn Grøttum

Mandag 8. juni ble det skutt om dugleiksmerket på 100 meter i Sørkedalen skytterlag. Det var de yngste og de ikke fullt så unge som tok dugleiksmerket denne dagen. Og den eldste, Helge Grøttum, tok dugleiksmerket for 59. gang. Vi gratulerer! Tirsdag 9. juni ble det skutt på 200 meter. Her er resultatene fra årets dugleiksmerkeskyting: /minebilder/dugleiksmerke 2015.docx


Husk dugleiksmerkeskytingen

Mandag 8. juni og tirsdag 9. juni arrangerer Sørkedalen skytterlag skyting om dugleiksmerket. Mandag 8. skytes det på 100 meter med frammøte kl 18. Tirsdag 9. skytes det på 200 meter kl 19.00.


Treningskarusell i Sørkedalen

Sørkedalen skytterlag arrangerte treningskarusell i Drammen skyttersamlag tirsdag 19. mai. Lagene i samlaget arrangerer hvert sitt stevne på våren/forsommeren, hovedsaklig for rekrutteringens skyld. Dessverre har deltagerantallet sunket og bare snaue 30 skyttere deltok i Sørkedalen denne tirsdagen. Noen av Sørkedalens egne skyttere stilte på standplass og gjorde sine saker bra.

Regler for bæring av våpen

Det går mot banesesong og kanskje mer deltagelse i stevner rundt om. Derfor har vi sakset denne artikkelen fra DFS sin hjemmeside om nye regler for bæring av våpen.

Regelverket lyder slik: Ved bæring av våpen utenfor standplass, når dette ikke er i futteral eller i koffert, skal alltid munningen peke opp. Sluttstykket skal være i bakre posisjon eller tatt ut. Sluttstykkeadapter i rødt materiale kan benyttes for å beskytte låskassen. Løse magasiner skal ikke være i våpenet. Det tillates å benytte ekstra reimfeste foran på våpenet, for feste av bærereim i våpen med reimfesteskinne.

Endringen i regelverket er at sluttstykket heretter skal være tatt ut av våpenet eller være i bakre stilling når geværet bæres åpent utenfor standplass. Dette regelverk gjelder for all organisert virksomhet i organisasjonen og på DFS sine arenaer, eksempelvis i fbm. skifterom, oppholdsrom, parkeringsplasser etc.

DFS anbefaler en rutine der sluttstykket alltid oppbevares i patronveska utenom standplass. Skyttere som ankommer arenaen og transporterer våpenet uten sluttstykke skal ikke sette dette i våpenet før man er inne på standplass, og det er gitt klarsignal eller kommando om lading av standplassleder.

Intensjonen med regelendringen er at det skal være enda tryggere å være på en skytebane, samt at det skal være mest mulig innlysende for utenforstående at DFS er en sikkerhetsbevisst organisasjon. (...)

(...)

Det er alltid og uansett skytterens ansvar at våpenet er tomt.

Klubbmestere kåret

I flott marsvær kåret Sørkedalen skytterlag lørdag 21. mars klubbmestere i felt. Blant rekruttene vant Markus Kristoffersen klart med flotte 29 treff av 30 mulige. Først på siste hold var det et skudd som glapp ut.
Blant de voksne ble det i år som i fjor en klasse 2-skytter som stakk av med klubbmestertittelen. Thorbjørn Kristoffersen skjøt jevnt godt hele veien og med 10 treff i finalen og 37 totalt var det ingen som kunne tukte ham. Det var derimot svært jevnt i kampen om plassene bak med tre skyttere på totalt 33 treff. Men Jørn Grøttum klarte fem innertreff i finalen og tok andreplassen foran Synne Sandbraaten (3) og Alf Eivind Sandbraaten (1).

I klubbmesterskapet er det også lagt inn en lagkonkurranse mot Østre Bærum. Det ble svært jevnt, men etter at innertreffene var telt opp, viste det seg at Østre Bærum denne gangen stakk av med seieren. Da resultatene til fem skyttere på hvert lag var regnet sammen sto både Sørkedalen og Østre Bærum med 134 treff. Men Østre Bærum hadde 76 innertreff mot Sørkedalens 69. Gratulerer til Østre Bærum!
Her er resultater fra klubbmesterskap og lagkamp: /minebilder/resultater klubbmesterskap felt 2015.rtf


Klubbmesterskap felt

Sørkedalen skytterlag arrangerer lørdag 21. mars klubbmesterskap i felt. Det skjer på banen. Stevnet er også første del av årets lagkamp mot Østre Bærum. I fjor vant Sørkedalen med svært knapp margin - bare to treff.

Feltskyting foregår mot forskjellige figurer og på grovfelt også på forskjellige avstander. Finfelt (rekrutteringsklassene og V65 og V73) skytes på 100 meter. Lyst til å prøve? Lørdag har du sjansen.

Frammøte fra kl. 09.30.Klubbmestere 15 m kåret

Vi gratulerer klubbmesterne som ble kåret da Sørkedalen skytterlag hadde sitt klubbmesterskap på 15 meter søndag 8. februar. I rekruttklassen stakk Markus Kristoffersen av med seieren med 339 poeng etter 242 poeng på 25-skudden og 97 på omgangen. Gøril Sandbraaten var suveren i klasse 3-5 og vant på 337 poeng (238 + 99).


Terminliste 2015

Sørkedalen skytterlags liste over egne, samlagets og DFS´ aktiviteter for 2015 er nå klar. Du finner den her.

Kryss av for stevner og aktiviteter i kalenderen. Vi håper å se deg på banen, enten det er trening, stevne eller annen aktivitet.


Markus Kristoffersen ble samlagsmester

Sørkedalen skytterlag fikk i år to samlagsmestere på 15 meter. En av dem er Markus Kristoffersen som nå skyter i rekruttklassen. Etter et flott gjennomført stevne ble det personlig rekord på 15 meter med 245 poeng (han har skutt 245 poeng også på 100 meter tidligere) og 341 poeng etter finaleomgangen. Det var det ingen andre som klarte å tukte. Vi gratulerer så mye!

Også Henrik Bakk og Mats Kristoffersen deltok i rekruttklassen i samlagsmesterskapet som Riflen og Skoger skytterlag arrangerte i Drammen 19.-21. januar, men tekniske problemer underveis ødela mye for dem.

Blant de voksne kan vi også gratulere Helge Johansen med mesterskapstittel. Han skjøt nå i klasse V65, der han slo til med 348 poeng etter 249 på hovedskytingen og 99 på omgangen. Også Kjell Hjortnæs fra Asker sjøt 348 poeng, men Helge vant på innertiere.

Samlagsmester i klasse 3-5 ble Eivind Rørhuus-Øie fra Riflen og Skoger. Han skjøt 346 poeng.Klubbstevne 15 meter

Sørkedalen skytterlag inviterer til klubbmesterskap på 15 meter innendørs søndag 8. februar 2015 fra kl 13 på skytebanen.

Det skytes 35 skudds utendørs program - tre fem skudds serier med påfølgende grunnlag (10-skudd) og omgang til slutt.

Har du ikke skutt noe, eller skutt lite tidligere, men har lyst til å være med og prøve deg, kan du skyte i aspirantklassen - uansett alder. Da skyter du bare liggende.

Skytterlaget har Sauer kal .22 som du kan lånes på stevnet.

Hjertlig velkommen!
Tildelt fortjenstmedaljen

                                                                                   Foto: Øyvind Bakk

Sørkedalen skytterlags formann Øystein Langlien (bildet) og lagets ungdomsleder Jørn Grøttum ble under årsmøtet fredag 21. november tildelt skytterlagets fortjenstmedalje. Et krav for å kunne få den er at man har sittet i styret i minst 10 år. Både Øystein og Jørn har gjennom en årrekke bidratt til lagets drift ikke bare gjennom styrearbeid, men ikke minst gjennom dugnadsarbeid på banen og ved arrangementer. Vi gratulerer med vel fortjent heder.

Under årsmøtet ble for øvrig Øystein Langlien gjenvalgt som lagets formann. Dermed sitter følgende i skytterlagets styre det kommende året:
Formann: Øystein Langlien
Nestformann: Gøril Sandbraaten
Kasserer: Torbjørn Kristoffersen
Sekretær: Dag Høie
Formann i ungdomsutvalget: Jørn Grøttum
Styremedlemmer: Sigmund Kjelsaas og Jan Trygve Korsbrekke


Innkalling til årsmøte i Sørkedalen skytterlag 

Årsmøtet avholdes i klubbhuset på skytebanen fredag 21. november 2014 kl. 19.00.

Styret møter kl. 18.00.

 

Dagsorden for årsmøtet:

1)      Årsberetning

2)      Regnskap

3)      Valg

4)      Kontingent

5)      Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være formann eller sekretær i hende senest onsdag 19. november.

Formann: Øystein Langlien, Nordre Solberg, Sørkedalen, 0758 Oslo.

       E-post: oystein.langlien@lovenskiold.no

Sekretær: Dag Høie, Sakariasveien 37c, 0758 Oslo. E-post: daghoeie@online.no

Etter årsmøtet blir det servering og utdeling av vandrepokaler og medaljer.

Vel møtt!

Styret


Blide rekrutter etter et godt og spennende klubbmesterskap. 
F.v. Mats Kristoffersen, Henrik Bakk, Kristian Bakk, Markus 
Kristoffersen og Iver Kjelsaas. FOTO: Bjørn Johansen

Spennende rekruttfinale

Rekruttene sto for spenningen da Sørkedalen skytterlag arrangerte klubbmesterskap på bane lørdag 23. august. Gutta som begynte som aspiranter har sakte men sikkert blitt bedre gjennom de snart to årene de har trent og skutt i Sørkedalen skytterlag. I lørdagens stevne sto de for den beste prestasjonen så langt. Alle leverte flott skyting og anvisningen av mesterskapsfinalen ble riktig morsom og spennende.

Det var tre skyttere som kunne stikke av med klubbmesterskapet i rekruttklassen før omgangen. Mats Kristoffersen skjøt 234 poeng på de 25 skuddene i hovedskytingen. Kristian Bakk lå to poeng foran med 236, mens Markus Kristoffersen hadde skaffet seg et bittelite forsprang med 238 poeng. I finalen fikk en og en anvist sine skudd, og Mats tro til med 97 poeng på de 10 skuddene og la press på de to foran seg på listen. Kristian holdt unna en stund, men måtte til slutt gi tapt. Markus fortsatte imidlertid der han slapp, skjøt 98 poeng (med fem innertiere - det samme som Mats) og sikret seg klubbmesterskapet med flotte 336 poeng. Bak fulgte Mats med 331 og Kristian med 330 poeng. Henrik Bakk skjøt 314 poeng og Iver Kjelsaas, som fikk litt trøbbel med magasiner og lading, endte på 287 poeng. Vi gratulerer alle med flott skyting.

Det ble kåret flere klubbmestere denne lørdagen. Junioren Heidi Hansen ga alle sine langt mer rutinerte konkurrenter skikkelig bank på stangskytingen. Hun åpnet med 8 treff på det første og korte holdet. Da hadde hun to foran seg med henholdsvis 10 og 9 treff. Men på det lengste holdet slo Heidi til med 11 treff og det var det ingen andre som var i nærheten av å matche. Dermed ble det napp i stangpokalen med 19 treff totalt for Heidi. Hun skjøt også 344 poeng, noe som er personlig rekord på mesterskapet, i juniorklassen.

Mesterskapet i klasse 3-5 på 200 meter ble et internt oppgjør i familien Sandbraaten. Gøril vant nok en gang og var fullstendig overlegen med sine 338 poeng. Synne valgte denne gangen å skyte på 200 meter i stedet for i juniorklassen på 100 meter og var nær ved å sikre seg andreplassen bak storesøster. Men det satte pappa Alf Eivind en stopper for. Men først etter omskyting. De to skjøt 223 poeng på 25-skudden og 97 poeng på omgangen og sto dermed likt med 320 poeng. I omskytingen ble det 97 poeng på Alf Eivind og 95 poeng på Synne.

I klasse V55 skjøt Helge Johansen 340 poeng og i den såkalte veteranskytingen vant han med 97 poeng. Han skjøt en 7er og resten 10ere. Veteranskytingen består av tre skudd stående, tre knestående og fire liggende. De skytes i tre separate serier.

I felthurtigskytingen var det Bjørn Johansen som var raskest. Han traff de tre målene på 11,71 sekunder og var klart best.

Helge Grøttum skjøt 220 poeng i klasse V73.


Husk klubbstevnet

Lørdag 23. august arrangerer Sørkedalen skytterlag klubbmesterskap. På programmet står baneskyting, stangskyting, felthurtigskyting og veteranskyting.

Frammøte 09.30 med påfølgende skyting på 200 meter inkludert finaleomgang og veteranskyting. Skyttere på 100 meter møter seinest 12.00.

Stang- og felthurtigskyting avvikles etter at skytingen på 100 m er avsluttet.

Vel møtt!
Resultater fra samlagsstevnet

Sørkedalen skytterlag hadde med 12 skyttere da Riflen og Skoger skytterlag arrangerte samlagsmesterskap på bane for Drammen skyttersamlag søndag 17. august. Synne Sandbraaten sto for beste resultat med tredjeplass i juniorklassen etter å ha avsluttet med 100 poeng i finalen. Det var det ingen andre juniorer som klarte. Hun endte på 342 poeng. Vant gjorde Mathias Seter fra Asker med 344 poeng.
Verdt å nevne er også at fire av Sørkedalens rekrutter var med og leverte finfin innsats.
Samlagsmester ble Ole Kristian Bryhn fra Røyken og Hurum med 347 poeng.


Flotte LS-resultater av Sørkedalens skyttere

Tre fornøyde sørkedøler på LS. F.v. Kristin Nesmoen, Heidi Hansen med skiva som ga tredjeplass på minneskytingen, og Alf Eivind Sandbraaten. FOTO: ØYSTEIN LANGLIEN


På andre dag av Landsskytterstevnet i Sandnes slo flere av Sørkedalens skyttere til med veldig gode resultater. Best av alle skjøt Heidi Hansen i juniorklassen da hun oppnådde 56 poeng på den såkalte minneskytingen. Med det ble hun nummer tre av de 315 juniorene som deltok. Kjempebra! De to foran hadde 58 poeng. Minneskytingen er en seks skudds serie (3 knestående og 3 liggende for juniorene) på 100 meter som skytes før feltskytingen.

Kristin Nesmoen klinket til på banen. Hun skjøt 239 poeng og endte med det på en flott 18. plass på 25-skudden i klasse 2. Det ga finaleskyting for Kristin.
Kristin lå kjempegodt an etter de første 15 skuddene (5 liggende, 5 knestående og 5 liggende). Hun skjøt fullt hus på liggende og mistet 3 poeng på kne. Med 147 poeng er det bare en av de 386 deltagerne i klassen som hadde flere poeng enn henne. Dermed slo nok pulsen litt ekstra før den avsluttende 10-skudden (6 kne og 4 liggende). Der fikk hun bl.a. en åtter på liggende som hun nok ikke var særlig fornøyd med. Det endte med 92 poeng og 239 poeng totalt.
Søndagens finaleomgang (10 skudd liggende på 75 sekunder) ble imidlertid ingen god opplevelse for Kristin. En veldig lav serie ga til slutt 85 poeng og totalt 324 poeng. Med det forsvant hun et godt stykke nedover mesterskapslisten til 65 plass. Vant gjorde Arne S. Tuskin fra Åmot med 99 poeng i omgangen og 340 poeng totalt.

Alf Eivind Sandbraaten fikk veldig god klaff under felthurtigskytingen. Han traff de tre figurene med forskjellig avstand på 9,22 sekunder. Med det ble han nummer 9 blant de 390 deltagerne i klasse fire. Og blant de 1709 totalt som skjøt felthurtigskytingen, eller stuper´n som den også kalles, endte Alf Eivind på 37. plass. Veldig godt jobba! Beste tid i innledende skyting hadde Ole Chr. Gruer fra Røyken og Hurum med 7,54 sekunder.

Helge Johansen skjøt seg til en finfin 13. plass i stangskytingen tirsdag. Han fikk tilsammen 17 treff, hvorav 9 på det korte holdet og 8 på langholdet.

Som i fjor sanket Sørkedalen skytterlags deltagere i LS en rekke premier. Her er listen over premiefangsten:
Heidi Hansen (junior): medalje i minneskyting (56 poeng)
Kristin Nesmoen (kl 2): stort beger på bane (239 poeng), beger stangskyting (12 treff)
Øystein Langlien (kl 3): middels beger på bane (229 poeng), beger stangskyting (15 treff)
Bjørn Johansen (kl 3): beger stangskyting (13 treff)
Gøril Sandbraaten (kl 4): stort beger på bane (237 poeng), medalje minneskyting (52 poeng)
Alf Eivind Sandbraaten (kl 4): gavepremie og beger felthurtigskyting (9.22 sek), beger stangskyting (17 treff), medalje minneskyting 53 poeng)
Helge Johansen (V55): beger felthurtigskyting (15.47 sek), beger stangskyting (17 treff), lite beger feltskyting (25/11 treff)

Vi gratulerer alle med innsatsen under årets LS i Sandnes!


Følg Sørkedalens skyttere på LS

Sørkedalen skytterlag har i år med åtte deltagere under årets store happening for DFS-skytterne - Landsskytterstevnet. Her kan du se når den enkelte skyter: http://www.skytter.no/2014/sklag.asp?kid=10133

Her kan du under stevnet, som starter fredag 1. august, finne linker til livevisning fra baneskytingen og resultater: http://res.landsskytterstevnet.no/2014/web/index.html

LS arrangeres i år i Sandnes og der er påmeldt rundt 4.500 skyttere fra hele landet.


Sørkedalen vant lagkamp

Sørkedalen skytterlag gikk nok en gang seirende ut av lagkampen med Østre Bærum. På Løvenskioldbanen mandag 16. juni skjøt Sørkedalens seks tellende skyttere 847 poeng. Østre Bærum endte på 828 poeng. Det er resultatet på klasseskytingen (15-skudden) som gjelder.
De to juniorskytterne Heidi Hansen og Synne Sandbraaten sikret Sørkedalen henholdsvis 148 og 147 poeng. Heidi satte for øvrig personlig rekord på 25 skudd med 246 poeng. De øvrige tellende for Sørkedalen ble Helge Johansen (146), Gøril Sandbraaten (142), Jørn Grøttum (133) og Øystein Langlien (131).
Beste skytter fra Østre Bærum ble Alfred Wagenius (V73) med 146 poeng.
Seks skyttere, maksimalt to på 100 meter, fra hvert lag teller i denne konkurransen som har tradisjon helt tilbake til 1954.


Ta Dugleiksmerket du også

Tirsdag 3. juni arrangerer Sørkedalen skytterlag skyting om Dugleiksmerket. Møt opp og test skyteformen. Påmelding fra kl. 18.30.

Aspiranter, rekrutter, eldre rekrutt og junior skyter et vanlig 25 skudds program.
Klasse 3-5 skyter 5 skudd stående, 5 knestående, 5 knestående og 10 liggende. Klasse 2 og V55 skyter tre knestående 5-skuddserier først og 10 liggende skudd til slutt. Klasse 1, V65 og V73 skyter alle serier liggende. Seriene skytes på henholdsvis tre, to, to og to minutter, bortsett fra i V65 og V73, som har tre minutter skytetid på alle seriene.

Merkekrav for alle klasser er: Bronse 170 poeng, sølv 190 poeng og gull 210 poeng.

Velkommen på tirsdag!

Flott skyting av Sørkedalens rekrutter

Sørkedalen skytterlag arrangerte tirsdag 20. mai treningskarusell i Drammen skyttersamlag. Der leverte lagets egne rekruttskyttere flotte resultater på 100 meter. Markus Kristoffersen skjøt best av alle med 339 poeng på mesterskapsprogrammet, som er på 35 skudd inklusive en finaleomgang. Han åpnet med fullt hus på de to første seriene og fortsatte nesten i samme stil helt ut på 25-skudden. Han endte med veldig gode 245 poeng. Med 94 poeng på omgangen (10 skudd på to minutter) ble det altså flotte 339 poeng. Men de andre var ikke langt etter. Kristian Bakk skjøt 321 poeng. Mats Kristoffersen endte på 317 poeng og Henrik Bakk var bare poenget bak med 316, hvilket viser at gutta er i framgang.


Gratulerer med dagen!


Tradisjonen tro deltok Sørkedalen skytterlag i 17. mai-toget i Sørkedalen også i år, med ungdomsskytter Synne Sandbraaten som fanebærer og Markus Grøttum som en av duskbærerne i det flotte været.
Sørkedalen skytterlag gratulerer alle, og spesielt skyttere over hele landet, med dagen og 200-årsjubileet til Grunnloven.


Husk karusellskyting tirsdag 20. mai

Sørkedalen skytterlag arrangerer treningskarusell i Drammen skyttersamlag tirsdag 20. mai. Møt opp!
På 100 meter blir det vanlig baneprogram med finaleomgang, mens det på 200 meter skytes om organisasjonsmedaljen. Der skytes det et 30 skudds program som er likt for alle (5 kne på 3 min + 5 ligg på 3 min + grunnlag (3 stå, 3 kne, 4 ligg) på 3 min + 10 skudd på 75 sekunder).

Påmelding fra kl. 17.30 på banen. Velkommen!

Se for øvrig terminlista (nest øverst i menyen til venstre) for andre aktiviteter.Helge Johansen gir Kristin Nesmoen en seiersklem etter at hun avgjorde kampen om klubbmesterskapet i grovfelt i omskyting. FOTO: ØYSTEIN LANGLIEN

Feltmester kåret etter omskyting

Det måtte omskyting til for å kåre årets klubbmester i feltskyting i Sørkedalen skytterlag lørdag 5. april. I fjor hadde Øystein Langlien og Gøril Sandbraaten en tett duell om tittelen, som Sandbraaten vant. Men ingen av dem var med i den reelle mesterskapskampen i år, selv om Langlien yppet seg litt i finalen. For det var klasse 2-skytteren Kristin Nesmoen og V55-skytteren Helge Johansen som skulle gjøre opp om mesterskapet.

Nesmoen skjøt glimrende på 30-skudden og endte på 29 treff. Det ga skive en i finalen. Der lå Johansen nærmest etter å ha skutt 26 treff. Nesmoen fikk det ikke helt til i finalen mot to vanskelige mål: en horisontal stripe på 10 x 30 cm på cirka 180 meters avstand og en C20-figur på 200 meters avstand. Hun fikk henholdsvis to og tre treff. Med tre og fem treff utliknet dermed Helge Johansen forspranget og det var klart for omskyting da de sto likt med 34 treff.

Der var igjen Kristin Nesmoen på hugget og skjøt fire og fem treff på de samme målene. Johansen fikk ett treff mindre på hver av de to holdene, og Nesmoen jublet for klubbmestertittelen.
 
Ungdomsskytterne hadde også sitt mesterskap på finfelt, der alle fem mål står på 100 meter. Synne Sandbraaten vant juniorklassen med flotte 29 treff. Blant de yngste, aspirantene, ble det også levert god skyting etter minimalt med trening i feltskyting. Og best av alle skjøt Kristian Bakk, som fikk hele 28 treff av 30 mulige.

Tradisjonen tro ble det sammen med klubbmesterskapet også arrangert lagkamp mot det som nå heter Østre Bærum skytterlag. De fem beste skytterne teller, og det ble veldig jevnt. Sørkedalen trakk til slutt det lengste strået med 133 treff mot Østre Bærums 131.


Klubbmesterskap felt

Klubbmesterskapet i feltskyting for Sørkedalen skytterlag arrangeres lørdag 5. april 2014 på skytebanen. Påmelding fra kl. 11.00. Møt opp!
Tradisjonen tro innbefatter klubbmesterskapet også en lagkamp mot Østre Bærum skytterlag. 

Gøril klubbmester på 15 m

Gøril Sandbraaten skjøt sterke 245 poeng og tok et suverent klubbmesterskap på 15 meter i Sørkedalen skytterlag 2014. I juniorklassen ble det atskillig jevnere. Det viste seg at bare ett eneste poeng skilte Synne Sandbraaten og Heidi Hansen - i førstnevntes favør. Synne skjøt 241 poeng og Heidi 240.
Verd å nevne er også Kristin Nesmoens gode 238 poeng i klasse 2.
Inne i sin andre sesong på 15 m deltok også våre flittige aspiranter med flotte resultater. Og alle resultatene fra mesterskapet finner du her.


Sørkedalen skytterlags aspiranter som deltok i klubbmesterskapet på 15 m. Bak f.v. Iver, Markus, Kristian og Jan Arthur. Foran f.v. Henrik og Mats.                                                                        Foto: Øystein Langlien
Ny finaleoppvisning av Synne

Synne Sandbraaten fra Sørkedalen skytterlag fortsetter med sin sterke finaleskyting i felt. Tidligere i vinter sikret hun seg samlagsmesterskapet med 12/10 i finalen. Søndag 9. mars skjøt hun seg opp fra åttende til andreplass i juniorklassen i Viken 1. Synne skjøt nok en gang fullt hus i finalen med 12 treff og sju innertreff. Det ga totalresultatet 41/7 etter at hun fikk 29 treff i den innledende skytingen. Anders Hunstad fra Sigdal skjøt 30 treff innledende og holdt såvidt unna for Synne med samme finaleresultat som henne. Dermed endte han på 42/7.

Thor Magnor Brath fra Kongsberg ble Viken 1-mester i klasse 2-5 + V55. Han var eneste skytter som klarte 42 treff. Mesterskapet ble arrangert av Styrvoll skytterlag.

Terminliste 2014
Sørkedalen skytterlags terminliste for 2014 er nå klar. Du finner den her

Synne samlagsmester

Synne Sandbraaten fra Sørkedalen skytterlag gikk helt til topps under samlagsmesterskapet i feltskyting søndag 2. mars. Synne vant juniorklassen på finfelt etter å ha skutt fullt hus med 30 treff i den innledende skytingen. I finalen fylte hun på med 12 av 12 mulige treff og 10 innertreff og endte altså med resultatet 42/10. Thomas Brusnes fra Røyken og Hurum skjøt også 30 treff, men klarte ikke å matche Synne i finalen.

Ivar Rinde, som skyter for Riflen/Skoger, ble samlagsmester i klasse 2-5 og V55 med fullt hus - 42 treff med ni innertreff etter glimrende finaleskyting der ingen var i nærheten av å matche ham. Han skjøt 30/29 i den innledende skytingen.

Mesterskapet ble arrangert på Myhrespiten i Hokksund. Mesterskapet ble arrangert sammen med Numedal skyttersamlag.

Ny dato for klubbmesterskap 15 m

Sørkedalen skytterlag arrangerer klubbmesterskap på 15 meter for voksne (klasseførte) skyttere TORSDAG 20. MARS på skytebanen. Påmelding fra kl. 18.30. Vel møtt!
(Mesterskapet for ungdomsskytterne ble arrangert tidlig i februar.)


Gjenvalgt som formann

Øystein Langlien ble gjenvalgt som formann da Sørkedalen skytterlag hadde sitt årsmøte for 2013. Han får med seg Gøril Sandbraaten som ny nestformann, Anders Grøttum som kasserer, Dag Høie som sekretær, Jørn Grøtttum som ungdomsleder og Sigmund Kjelsaas (ny) og Jan Trygve Korsbrekke som styremedlemmer. Bjørn Johansen og Mats Korsbrekke gikk ut av styret og vi takker dem for innsatsen.

Årsmøtet vedtok for øvrig at årsmøteinnkallingen i framtida skal sendes på e-post og kunngjøres på lagets nettside i stedet for å sendes med posten. Vi ønsker derfor at medlemmene legger inn e-postadressen på medlemsprofilen (Min side) sin på hjemmesiden til Det frivillige skyttervesen (dfs.no).

Årsmøtet vedtok også å beholde kontingenten uendret for 2014.

Sørkedalen skytterlags årsberetning for 2013 kan du lese her: /minebilder/årsberetning sørkedalen skytterlag 2013.docx

Etter årsmøtet ble det delt ut premier. Gøril Sandbraaten var lagets beste skytter i 2013. Hun ble klubbmester både på banen, 15 meter og i felt og fikk med seg mange pokaler og medaljer hjem (se årsberetningen). Vi gratulerer med innsatsen.


Gøril Sandbraaten med premie- og medaljefangsten i Sørkedalen skytterlag for 2013.     Foto: Bjørn Johansen

Årsmøte i skytterlaget 10. januar

Sørkedalen skytterlags årsmøte for 2013 holdes fredag 10. januar 2014. Se fullstendig møteinnkalling her: /minebilder/årsmøteinnkalling sørkedalen skytterlag 2013.docx


Kåret klubbmestere

Sørkedalen skytterlag kåret lørdag 17. august sine klubbmestere på banen. Gøril Sandbraaten forsvarte mestertittelen på bane i klassse 3-5 på nøyaktig samme poengsum som ifjor - 333 - etter 237 poeng på 25-skudden og 96 på omgangen. Men det var først etter omskyting med pappa Alf Eivind at det ble klart at hun hadde snappet klubbmesterskapet i år også. De to var i en særklasse.

Gøril Sandbraaten vant også veteranskytingen (et såkalt oppdelt grunnlag med tre skudd stående, tre skudd knestående og fire skudd liggende i hver sin  serie) med 94 poeng. Hun vant foran søster Synne. Junioren skjøt 92 poeng og tuktet alle de andre voksne skytterne.

Synne Sandbraaten sikret seg for øvrig mesterskapet i baneskyting med 347 poeng etter 248 poeng på 25-skudden og 99 poeng på omgangen.

Alf Eivind Sandbraaten leverte igjen strålende skyting på stuper´n, som han gjorde det under landsskytterstevnet, og ble klubbmester etter å ha truffet de tre målene på 10,57 sekunder.

Sørkedalen skytterlag arrangerer også en såkalt dobbeltstuper der alle de tre målene må treffes to ganger hver. I år som ifjor var Øystein Langlien best og ble klokket inn på meget sterke 22,02 sekunder.

Siste øvelse under klubbmesterskapet var stangskytingen, der Bjørn Johansen og Anders Grøttum skilte seg ut. Bjørn sikret seg mesterskapet med ett treff mer på det korte holdet og fikk 21 treff mot Anders´ 20.

Sju aspiranter deltok også under klubbmesterskapet, noe som er svært gledelig.

Resultatene fra klubbmesterskapet finner du her: /minebilder/resultater klubbmesterskap bane 2013.docx

 


Klubbmesterskap bane

Sørkedalen skytterlag arrangerer klubbmesterskap i baneskyting førstkommende lørdag - 17. august 2013.

Banemesterskapet på 200 meter avvikles først og oppmøte er kl. 09.30.

Etter omgangskytingen på 200 meter skytes det på 100 meter. Rekruttklassene og veteranskytterne møter kl. 12.

Til slutt arrangeres mesterskap i stang- og felthurtigskyting.

Etterpå fyrer vi opp grillen. Vi håper flest mulig tar med seg en matbit og blir med også på den sosiale delen av arrangementet.

Kjempebra finale av Synne i LS


Synne Sandbraaten.

Synne Sandbraaten fra Sørkedalen skytterlag leverte kjempegod skyting i finalen i juniorenes feltskyting på Landsskytterstevnets siste dag i går. Hun skjøt fullt hus med 12 treff, og hele ni av dem var innertreff. Det ga henne delt ledelse etter det første av fire finalelag med 41 treff totalt og ni innertreff. Synne skjøt nemlig 29 treff på de innledende 30 skuddene tidligere under LS i Oppdal. Innertreffene fra disse 30 skuddene (Synne hadde 15) får man ikke med seg til finalen.

Etter at alle de 84 skytterne i finalen hadde gjort unna sine 12 skudd, viste det seg at bare seks av dem hadde bedre finaleresultat enn Synne. Totalt ble det dermed en veldig sterk 14. plass på Synne av 365 deltakere i feltskytingen på LS. Vi gratulerer!

Synne Sandbraaten skjøt for øvrig også på laget til Drammen skyttersamlag som ble nr 8 i lagskytingen for rekrutt/junior.

Sørkedalens andre juniorskytter på LS, Heidi Hansen, leverte også en kjempeflott prestasjon da hun skjøt 57 poeng på den såkalte minneskytingen. Det viste seg å holde til en 20. plass totalt av de 364 deltakerne i juniorklassen. Dermed kunne Heidi ta med seg en minnemedalje hjem. Minneskytingen foregår på 100 meter og er den samme for alle deltakerne i LS. Heidi sikret seg også premie i felthurtigskytingen. Hun traff de tre målene i løpet av 16,28 sekunder og ble nr 47 på det.

Av Sørkedalens voksne skyttere sto Alf Eivind Sandbraaten for den aller beste prestasjonen da han ble nummer to i minneskytingen i klasse 3 (590 deltakere) med 59 poeng og fire innertiere. Det holdt også til 16. plass totalt av de noe over 2.500 deltakerne! Alf Eivind hadde for øvrig en god dag på feltrunden under den første dagen av LS. Han tok premie i alle de fire øvelsene. Minneskytingen er nevnt, og han presterte også å få ned de tre målene i felthurtigskytingen, også kalt stuper´n, på 11,09 sekunder. Det ga 12. plass i klassen og 96. plass totalt. Med 17 treff på de to holdene i stangskytingen og 24 treff med 8 innertreff i selve feltskytingen, ble det altså solid premiesanking.

Til slutt kan nevnes at 8 av de 11 skytterne fra Sørkedalen skytterlag som deltok under årets Landsskytterstevne i Oppdal fikk med seg premie hjem. Gratulerer!

Voldsomt uvær under Landsskytterstevnet


Slik så det ut etter at vinden hadde herjet arenaen for årets Landsskytterstevne en liten stund..


All skyting ble stoppet under Landsskytterstevnet på Oppdal lørdag ettermiddag da voldsomme kastevinder skapte kaos på arenaen. Speakeren opplyste at dette er den alvorligste hendelsen i Landsskytterstevnets over 100-årige historie. Det opplyses også at tre personer har fått mindre skader da voldsomme vindkast plutselig feide inn over arenaen. Vinden skal ha hatt en styrke på opp mot 40 sekundmeter, hvilket betyr orkan styrke.

En rekke salgstelt og andre telt ble offer for vinden, en stor treplatting blåste ned fra en tre etasjer høy brakkerigg og benker og andre gjenstander fløy gjennom luften. Flere tusen overnatter på campingplasser under LS og svært mange fikk bl.a. fortelt ødelagt. Også campingvogner ble veltet av vinden.

Her kan du se en filmsnutt tatt av en av Sørkedalens skyttere som er på LS.

Arrangøren tar sikte på å starte opp skytingen igjen søndag morgen. Men før det må det gjøres en gedigen ryddejobb. 

Sørkedalen skytterlag har 11 skyttere med under årets LS. Her kan du se hvordan det har gått og går med dem på banen og i felten.


Sørkedalen vant lagkampen

14 skyttere fra Sørkedalen tok tirsdag 25. juni turen til Løvenskioldbanen for å møte Østre Bærum til lagkamp på bane. Det endte med en klar seier til Sørkedalen skytterlag med 1394 mot 1361 poeng.

Best på Sørkedalens lag skjøt Synne Sandbraaten i ujniorklassen med 239 poeng. Hos Østre Bærum tegnet V55-skytteren Birk Jan Oftedal seg også for 239 poeng som lagets bestemann. Seks skyttere fra hvert lag teller. Det er de fire beste i klasse 3-5/V55 og de to beste i junior/eldre rekrutt/rekrutt.

Etter konkurransen inviterte Østre Bærum til hyggelig samvær rundt matbordet ute i det fine været. Sørkedalen skytterlag takker Østre Bærum for kampen og et trivelig arrangement.

Alle resultatene finner du her: /minebilder/resultater lagkamp bane 2013.docx


Sterkt av Synne i Viken

Synne Sandbraaten leverte meget solid skyting i Viken 1.                                                Foto: Øystein Langlien

Synne Sandbraaten har LS-formen inne. Under Viken 1-mesterskapet nylig endte hun på hele 349 poeng i juniorenes mesterskap. Det ga sølv medalje til Sørkedalen-skytteren, på samme poengsum som vinneren, Sebastian Langbakk fra Røyken og Hurum. Samme skytter Synne måtte gi tapt for under samlagsmesterskapet. Sebastian hadde en god del flere innertiere og gikk helt til topps i Viken 1, som ble arrangert av Hovet og Hol skytterlag.

Etter hovedskytingen hadde begge 249 poeng, sammen med Jan Erik Fredriksen fra Flesberg. Men muligens ble trykket for stort i omgangen for sistnevnte, som mistet to poeng og endte på femteplass. Men Sebastian og Synne beholdt kontrollen og skjøt begge fullt - 100 poeng - i finalen. Dette lover godt for Landsskytterstevnet, som i går på Opddal i begynnelsen av august, der Synne skal representere Sørkedalen skytterlag sammen med 10 andre.


Flott debut av unge skyttere


Tre fornøyde debutanter fra Sørkedalen etter samlagsmesterskapet

i Sande. Kristian Bakk, Henrik Bakk og Jonas Brønlund. Foto: Øystein Langlien 

Tre unge skyttere fra Sørkedalen skytterlag fikk sin stevnedebut på 100 meter bane da Sande skytterlag nylig arrangerte samlagsstevne. Henrik og Kristian Bakk og Jonas Brønlund gjennomførte et flott debutstevne der Henrik og Kristian skjøt i aspirantklassen, mens Jonas deltok i rekruttklassen.

Aspirantklassen rangeres ikke, men Henrik skjøt 193 poeng, men Kristian oppnådde 222 poeng i sitt første banestevne. I rekruttklassen ble det tredjeplass på Jonas med 234 poeng. Flott levert alle sammen.

Sørkedalen hadde hadde med en del andre skyttere også, og det var Synne Sandbraaten som leverte det sterkeste resultatet. Hun endte på andreplass i mesterskapet i juniorklassen med 347 poeng. Hun skjøt fullt hus med 100 poeng i omgangsskytingen, men det gjorde også Sebastian Langbakk fra Røyken og Hurum, som dermed holdt unna og vant med ett poeng.

Synne Sandbraaten får sin sølvmedalje.

Foto: Lisbeth Teien, Sande skytterlag

Synne gjorde det også skarpt i felthurtigskytingen, populært kalt stuper´n, der tre figurer med forskjellig avstand skal treffes på kortest mulig tid. Junioren hevdet seg godt blant de voksne og endte på femteplass på tiden 13,85 sekunder. Men hun ble ikke beste skytter fra Sørkedalen. Det gjorde nemlig Bjørn Johansen, som traff de tre målene på 11,56 sekunder. Men det var nesten halvannet sekund bak vinneren Ole Christian Gruer fra Røyken og Hurum. Gruer vant også Stang-skytingen med 21 treff. 

Ole Kristian Bryhn fra Røyken og Hurum ble samlagsmester på banen i år som i fjor, og med samme poengsum - 346 - som i fjor. Ole Kristian er i verdenstoppen i skyting og skjøt i fjor OL-finale. Om en drøy måned skal han representere Norge i EM i Kroatia. I slutten av mai ble han nummer to på helmatch i verdenscupen i München.

Her finner du resultatene fra årets samlagsmesterskap på bane: http://www.skytterlag2.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=83795 Treningskarusell i Sørkedalen

Sørkedalen skytterlag arrangerte tirsdag 7. mai treningskarusell for Drammen skyttersamlag. Det var 38 deltagere og arrangementet gikk smertefritt i det fine vårværet. 23 av dem deltok i rekrutteringsklassene. Det var et brukbart antall, men det burde vært flere av de voksne. Her finner du resultatene fra årets treningskarusell i Sørkedalen:

/minebilder/resultater treningskarusell i sørkedalen 07052013.docx 


Spennende duell om feltmesterskapet

Det ble jevnt og spennende i kampen om klubbmestertittelen i feltskyting i Sørkedalen skytterlag. Gøril Sandbraaten trakk til slutt det lengste strået i duellen med lagets formann Øystein Langlien. Foto: Dag Høie

Gøril Sandbraaten ble klubbmester da Sørkedalen skytterlag nylig arrangerte klubbstevne i feltskyting. Hun lå som nummer to etter de innledende 30 skuddene. Det var Øystein Langlien som ledet med fullt hus - 30 treff. Gøril hadde 29.

I finalen, der vanskelighetsgraden var øket en god del, viste imidlertid Gøril størst treffsikkerhet med 11 treff av 12 mulige. Hun endte dermed med 40 treff totalt, mens Øystein fikk 39. De holdt en god armlengdes avstand til tredjemann, Jørn Grøttum.

Synne Sandbraaten dro til med fullt hus i juniorklassen - 30 treff. 21 av dem var også innertreff. Helge Grøttum leverte flott skyting i V73 og fikk 28 treff.

De fleste av lagets aspiranter deltok også på klubbmesterskapet i felt, og selv om dette var nesten aller første gang de skjøt på feltfigurer, ble det mange treff på alle sammen. Flott gjort!

20 skyttere deltok i årets klubbstevne, som nok en gang var kombinert med en lagskyting mot Østre Bærum - tidligere Oslo Vestre. Sørkedalen tok en klar seier med totalt 169 treff (102 innertreff) på de seks tellende skytterne. Østre Bærum oppnådde 147 treff (64 innertreff). I slutten av juni møtes lagene til baneskyting på Løvenskioldbanen.

Her finner dere resultatene fra årets klubbstevne i felt og lagkampen mt Østre Bærum: 

/minebilder/klubbmesterskap i feltskyting 2013.docx

Nå er innendørs- og feltsesongen slutt, og fra nå av og noen
måneder framover er det baneskyting som gjelder. Vi oppfordrer til å ta en titt på termnlista som dere finner link til litt lenger ned på denne siden.


Glade rekrutter

Bak f.v. Iver, Henrik, Kristian og Jan Arthur. Foran f.v. Markus, Mats og Camilla. Foto: Øyvind Bakk

Tidligere i vinter arrangerte Sørkedalen skytterlag klubbmesterskap på 15 meter. Der ble det levert flott skyting av våre mange ferske rekrutter. Mandag var det tid for å dele ut velfortjente premier til de unge og ivrige skytterne.

Når det gjelder klubbmesterskapet, så var det Gøril Sandbraaten som gikk seirende ut av den konkurransen med sine 336 poeng. Det etter en flott omgang med full uttelling: 100 poeng. Synne Sandbraaten ble juniormester med 338 poeng.

Resultatene fra Sørkedalen skytterlags klubbmesterskap på 15 meter 2013 finner du her /minebilder/resultater klubbmesterskap 15 m 2013.docx


Klubbmesterskap og lagkamp i felt

Samlagsmesterskapet og Viken 1 i felt er allerede avviklet, og nå er det klart for klubbmesterskapet. Lørdag 6. april arrangerer Sørkedalen skytterlag sitt klubbmesterskap i feltskyting. Påmelding kl. 09.30 - 11.00 på skytebanen.

Mer info under bildet.

De yngste utøverne i Sørkedalen får prøve seg på feltskyting for første gang og leverte veldig god skyting. 6. april er det klart for klubbmesterskap. Foto: Øyvind Bakk

Denne dagen har vi også gjennom en årrekke hatt en lagkonkurranse mot Oslo Vestre. Dette laget har slått seg sammen med noen andre lag og heter nå Østre Bærum. Men selv om navnet er endret, fortsetter lagkonkurransen.

Vi tar sikte på å avvikle all skyting fra standplass 200/100 meter.

Dette blir avslutningen å vintersesongen. Tirsdagen etter - 9. april - er det dugnad for å forberede banesesongen. Tirsdag 16. april er treningen på 200/100 meter i gang og torsdag 25. april arrangeres første treningskarusell i Asker.

Vel møtt til både feltstevne, dugnad og banesesongen! Hva som skjer de neste månedene kan du sjekke på terminlista som du finner rett under denne saken.Skytterlagets aktiviteter 2013

Datoene for årets aktiviteter er nå plottet inn og du kan se terminlisten for Sørkedalen skytterlag her:

/minebilder/terminliste sørkedalen skytterlag 2013.docx


Klubbmesterskap 15 meter

Innendørssesongen er langt framskreden og det stunder til internt oppgjør om heder og ære i Sørkedalen skytterlag. Klubbmesterskapet på 15 meter arrangeres mandag 4. februar og fredag 8. februar kl. 18.00. Stedet er banen.

Utgangspunktet er at juniorklassene (aspirant, rekrutt, eldre rekrutt og junior) skyter mandag 4., mens de voksne skyter fredag 8. Dersom det ikke passer for alle på fredag, kan de eventuelt skyte mandag. Denne delingen fordi det med det store og gledelige oppmøtet vi har hatt av yngre skyttere kan bli såvidt mange at vi ikke rekker det på en kveld.

DFS har i år endret reglene for skyteprogram på 15 meter. Arrangørene kan nå velge om de vil benytte seg av det tradisjonelle innendørsprogrammet eller om de vil bruke utendørs skyteprogram. Vi har valgt å bruke utendørsprogrammet under klubbmesterskapet. For bl.a. rekruttklassene har det ingen praktisk betydning. De som får en endring i programmet er klassene 3-5.

Vel møtt!


Sterk juniordebut

Synne Sandbraaten (bildet) fra Sørkedalen skytterlag leverte sterke saker da hun debuterte som junior under Viken 1-stevnet på 15 meter i slutten av januar. Det endte med en kjempefin andreplass og sølv medalje. Hun lå på fjerdeplass etter hovedskytingen med 245 poeng. Men i omgangen var det ingen tvil: 100 poeng og full pott. Dermed avanserte hun to plasser med sluttsummen 345 poeng. Hans Martin Bårnes fra Styrvoll var det ingenting å gjøre med. Han skjøt 349 poeng.

I samlagsmesterskapet for Drammen skyttersamlag fulgte Synne opp med en flott tredjeplass med 341 poeng. Det ga bronse medalje.

Også Gøril Sandbraaten skjøt veldig godt i Viken-stevnet. Hun har nå tatt steget opp fra juniorklassen og skyter i klasse 3. I Viken 1 ble hun beste tredjeklassing i mesterskapet. Med 241 poeng på hovedskytingen måtte hun se seg slått av en konkurrent i klassen. Men i omgangen slo hun til med fullt hus og 100 poeng, hvilket ga henne 341 poeng, gylt medalje og 18. plass i mesterskap klasse 3-5. Flott!

Regjerende skytterkonge fra Voss i fjor, Hans Kristian Wear fra Styrvoll, ble Viken 1-mester med 347 poeng.

Gøril ble også beste tredjeklassing under samlagsmesterskapet. Med 335 poeng endte hun på 10. plass.

I alt deltok sju skyttere fra Sørkedalen i samlagsmesterskapet.Resultatene finner du her: http://asker.skytterlag.no/resultater/2013/01/sm15m/StartFrame.htm

Viken 1-stevnet ble arrangert i Andebu og samlagsmesterskapet ble arrangert i Asker.


Stort oppmøte på ungdomstrening

Sørkedalen skytterlag har startet treningen innendørs på banen etter en lang banesesong som ble avsluttet med den etter hvert tradisjonelle skyting med puls i samarbeid med Sørkedalens idrettsforening. Der møtte det nesten 25 ivrige barn som fikk prøve seg på 100-meteren.

En del av dem syntes dette var så gøy at de har kommet tilbake for å være med på ungdomsgruppas trening på 15 meter på mandager. Denne uka var det åtte stykker som møtte til trening. Selv de med flere tiår bak seg i skytterlaget må bla skikkelig i "arkivet" for å huske at det var like mange barn/unge på skytterlagets trening.

Vi synes dette er svært hyggelig og håper dette kan være starten på en ny giv for ungdomsarbeidet og rekrutteringen til skytterlaget. Men vi har også plass til flere dersom noen skulle være nysgjerrige på hva vi holder på med. Møt opp kl 18 på banen på mandager eller ta kontakt med ungdomsgruppas leder Jørn Grøttum på 90 13 06 85 eller lagets formann Øystein Langlien på 40 03 41 41.

De yngste følger med på en av

De yngste følger med på en av "veteranene" i ungdomsgruppa i skytterlaget, Synne Sandbraaten, under forrige innendørstrening. Foto: Jørn Grøttum
Skjøt fullt hus under treningskarusell i Sørkedalen

Gard Eirik Seter fra Asker sto for den aller beste prestasjonen under treningskarusellen i Sørkedalen tirsdag 8. mai. Junioren prikket inn 35 skudd i tieren og endte dermed opp med 350 poeng. 29 av dem satt i innertieren. Gratulerer!

I mesterskap klasse 3-5 var det også en Asker-skytter som gikk til topps. Per Asle Nordli skjøt 333 poeng og tok en klar seier.

Sørkedalens egen Helge Johansen gikk til topps i klasse V55 med 337 poeng. I eldre rekrutt leverte Sørkedalens Synne Sandbraaten nok en gang sterk skyting og endte på tredjeplass med sine 345 poeng.

42 skyttere hadde funnet veien til skytebanen i Sørkedalen denne tirsdagskvelden, noe arrangøren sier seg godt fornøyd med.

Alle resultatene finner du her: /minebilder/resultatliste treningskarusell sørkedalen 08052012.docx


Treningskarusell i Sørkedalen

Tirsdag 8. mai ønsker Sørkedalen skytterlag velkommen til treningskarusell.

Dette er tredje runde i årets treningskarusell. Første runde gikk i Asker, der det deltok 49 skyttere. Andre runde ble arrangert i Lier.

Vi håper flest mulig finner veien til Sørkedalens skytebane denne tirsdagen. Første lag skyter kl. 17.30 og vi håper de som har mulighet kommer tidlig så vi kan fylle opp lag fra starten av.

Velkommen til en trivelig kveld på skytebanen.

Styret i Sørkedalen skytterlag

Terminliste for 2012

Terminlista for banesesongen er nå klar. Det er gjort et par små justeringer siden den ble lagt ut første gang. Noen viktige datoer er:

8. mai, da det er treningskarusell i Sørkedalen

9. og 10. juni, da det er samlagsstevne i Røyken og Hurum. Dette stevnet er flyttet fra august fordi årets Landsskytterstevne er forskjøvet på grunn av sommer-OL i London.

18. juni, da det er lagskyting mot Oslo Vestre på Løvenskioldbanen.

9. til 17. august, da det er Landsskytterstevnet på Voss.

25. august, da det er klubbmesterskap i Sørkedalen.

Hele lista finner du her: /minebilder/terminliste sørkedalen skytterlag 2012.docm 

Sørkedalen skytterlag ønsker velkommen til trening, konkurranser og sosialt samvær sesongen 2012.

Måtte skilles på 10-ere i klubbmesterskapet på 15 m

Helge Johansen og Alf Eivind Sandbraaten endte på samme poengsum - 218 poeng - da det ble gjort opp om klubbmestertittelen på 15 meter i Sørkedalen skytterlag. Heller ikke på innertiere kunne de to skilles da ingen av dem hadde noen treff aller innerst, men med flere antall 10-ere stakk Helge Johansen av med seieren.

Alle resultater fra mesterskapet finner du her: /minebilder/klubbmesterskap 15 m 2012.docx

Svært tett kamp om klubbmestertittel

Gøril Sandbraaten gratulerer Jan Korsbrekke med klubbmestertittelen i felt i Sørkedalen skytterlag 2012. Foto: Dag Høie

Det ble svært spennende da det skulle avgjøres hvem som kan kalle seg klubbmester i feltskyting i Sørkedalen skytterlag 2012. Før finalen sto klasse 2-skytteren Jan Korsbrekke med 27 treff, og de to tredjeklassingene Øystein Langlien og Jørn Grøttum med henholdsvis 26 og 25 treff. Men det skulle vise seg at Korsbrekke skulle få hardest kamp av en annen skytter.

Gøril Sandbraaten, junioren som for anledningen skjøt i klasse 3 for å kjempe om klubbmestertittelen, klinket nemlig til på de to finaleholdene som var satt opp inne på skytebanen. Hun hadde med seg 24 treff fra 30-skudden og la press på de andre i finalen da hun skjøt 5/3 og 6/3 på de to holdene. Hverken Langlien eller Grøttum klarte å følge helt opp, selv om sistnevnte med fem treff på hvert av holdene endte på samme antall treff som Sandbraaten, nemlig 35. Gøril ledet imidlertid med seks mot tre innertreff da Korsbrekke spent ventet på anvisningen på skive 1. Han tapte ett treff til Sandbraaten på det første holdet med sine fire treff, men kunne juble da han fikk anvist 5/2 på siste hold og 36 treff totalt. Dermed er Jan Korsbrekke årets klubbmester i felt.

Imponerte gjorde også Synne Sandbraaten da hun skjøt fullt hus, 30 treff, på 30-skudden.

Resultatene fra klubbmesterskapet finner du her: /minebilder/klubbmesterskap felt 100312 resultater.docx

På resultatlistene finner du også noen skyttere fra Oslo Vestre, som tradisjonen tro holdt sitt klubbmesterskap sammen med Sørkedalen.


Samlagsmesterskapet felt i Sørkedalen

Sørkedalens Helge Johansen og Synne Sandbraaten gjorde det skarpt på hjemmebane da samlagsmesterskapet i feltskyting for Drammen skyttersamlag ble arrangert helgen 3. og 4. mars. Johansen vant klasse V55 med resultatet 33/4, mens Sandbraaten til slutt ble nummer to i eldre rekrutt med 41/8 etter at hun hadde 30 av 30 mulige treff i hovedskytingen. Jan Korsbrekke vant 30-skudden i klasse 2 med 22/10.

Årets samlagsmester ble Ivar Rinde fra Asker lå ett treff bak lagkameraten Roy Yttri etter hovedskytingen, men snek seg forbi med ett innertreff i finalen. Rinde fikk resutatet 40/7, mens Yttri endte på 40/6. Resultater finner du under denne linken: /minebilder/resultater samlagsstevnet felt 2012.rtf

Klubbmesterskap 15 meter
 
Sørkedalen skytterlag arrangerer klubbmesterskap på 15 metermandag 6. februar kl. 18.00 på baneanlegget på Elveli.
Vel møtt.
 
Sterkt av Sørkedalen-skyttere i Viken
To av Sørkedalen skytterlags unge håpefulle medlemmer leverte flotte resultater under Viken 1 på 15 meter. Gøril Sandbraaten tok tredjeplassen i juniorklassen med 246 poeng. I en klasse som ble dominert av skyttere fra Drammen skyttersamlag, skjøt Gard Eirik Seter fra Asker aller best med 249 poeng.
 
I en svært jevn eldre rekrutt-klasse skjøt Synne Sandbraaten 248 poeng og endte på sjetteplass. Jan Erik Fredriksen fra Flesberg vant klassen med 249 poeng. Bare to poeng skilte de 11 beste i klassen.
 
Viken 1-mestere i klasse 3-5 ble Kim André Lund fra Jondalen og Hans Kristian Wear fra Styrvoll, begge med 246 poeng. De skjøt begge seks sentrumstiere og delte derfor seieren.
 
Nesten 250 skyttere deltok i Viken 1-stevnet som ble arrangert av Kongsberg skytterlag siste helgen i januar. Se alle resultatene her.

Klasseseier til Helge Johansen i samlagsmesterskapet

Helge Johansen fra Sørkedalen skytterlag vant mesterskap klasse V55 under samlagsmesterskapet for Drammen skyttersamlag på 15 meter 23. og 24. januar. Han skjøt 245 poeng. Også andre skyttere fra Sørkedalen deltok. Stevnet ble  arrangert av Riflen og Skoger. Se resultater her.


Feltstevne i Sørkedalen

Søndag 4. mars arrangerer Sørkedalen skytterlag
samlagsstevne i feltskyting for Drammen skyttersamlag. Det blir det andre
større stevnet Sørkedalen skytterlag arrangerer på bare et drøyt halvår. I
august ble samlagsstevnet i baneskyting arrangert.
Samlagsstevnet i felt blir arrangert med skytebanen på
Elveli som base. Noen hold blir skutt på baneanlegget, mens resterende hold skytes innenfor en radius på en snau kilometer.

OBS: Påmelding skjer ved frammøte fra kl. 08.00 - 10.00.

Det kreves medlemskap i skytterlag (DFS) for å kunne delta.

Vi kommer tilbake med mer informasjon senere, men lurer du på noe kan du ta kontakt med

Øystein Langlien 40 03 41 41
eller
Jørn Grøttum 90 13 06 85

Resultater fra samlagsstevnet i baneskyting 2011
Da er årets samlagsstevne i baneskyting avviklet.
 
Resultatene finner der under denne linken:  /minebilder/stevneoppgjor.rtf

Dugleiksmerket for 55. gang!
Helge Grøttum sikret seg sitt 55. gylte Dugleiksmerke under skytingen i Sørkedalen 7/6-11. Dette er uttrykk for  en meget imponerende innsats og en lidenskap for skytingen som få kan oppvise maken til.

Resultater fra karusellskyting i Sørkedalen.
 
Vi takker alle våre venner i Drammen skyttersamlag som alle bidro til at det ble en fin kveld i Sørkedalen under karusellskytingen.
 
Resultater finner du her:  /minebilder/karusell sørkedalen 2011.rtf
 
 

Karusell skytingen er i gang!
Åtets første karusell går  Asker 26/4. Se forøvrig terminlisten.

Klargjøring til sommersesongen på skytebanen.
Også i år  er det mange ting som må oppgraderes og gåes i gjennom før skytebanen kan tas i bruk for sommeren. 5 nye pc´er installeres og de siste versjoner av programvare taes i bruk.
Skivefronter limes,males og justeres. På bildene ser vi Roy og Anders i full gang under påskens dugnad.
 
Vi ønsker alle vel møtt til sommerens aktiviteter!
 
 

Helge Johansen klubbmester i feltskyting!
Se resultater her:  /minebilder/resultater felt 2011.pdf

Resultater klubbstevne 15 m 2011
/minebilder/resultater 15 m 2011.pdf

Terminlisten for 2011 er lagt ut !
Se meny på venstre side.

Årsmøtet 2010
Sørkedalen skytterlag avholdt sitt 94. ordinære årsmøte den 3/12-2010.
 
Årsmøtet utnevnte Helge Johansen til æresmedlem av Sørkedalen skytterlag. I begrunnelsen står det at hans utrettelige innsats for laget,  samlaget og skyttersaken i Norge er det som ligger bak at han nå, som den 3. i lagets historie kan bære tittlen æresmedlem.
 
Anders Grøttum har i en årrekke sittet som lagets formann. Når han nå overlater formannsklubba til Øystein Langlien vedtok styret å tildele Anders Grøttum lagets hedersmedalje for hans innsats.
 
Anders Grøttum og Helge Johansen
 
Øyvind Rogstad, selve klippen når det gjelder å arbeide for skytterlaget, hadde valgt å takke av etter mange år som lagets kasserer. Øyvind er tidligere hedret med lagets hedersmedalje for sin innsats. Årsmøtet takket Øyvind for innsatsen. På bildet ser vi han motta lagets annerkjennelse og et minnefat fra sin tid i styret.
 
Øyvind Rogstad.

Innendørsskyting hver mandag kl. 1830!
Vi starter opp med innendørsskytingen igjen. Første trening er mandag 22/11 kl. 1830. Deretter gjennomføres treninger hver mandag fram til medio Mars.
 
Merk tidspunktet kl. 1830!
 
Vel møtt til hyggelige treningskvelder.

Klubbstevnet i baneskyting 2010.
Klubbstyevnet ble igjen et høydepunkt med mye god skyting, spesiellt blandt de yngte. Helge Johansen vant mesterskapet, han bekreftet med dette sin suverene stilling som den mestvinnende skytter i denne sammeheng gjennom alle tider.
 
 
 
 

Synne Sandbraaten samlagsmester i baneskyting!
Årets samlagsstevne ble arrangert av Asker skytterlag helgen 14-15/8. Synne Sanbraaten viste igjen hvilken kapasitet hun innehar. Hun gikk helt til topps i klasse R.  Vi GRATULERER !!!!!
 
De øvrige ungdomsskytterne gjorde det også skarpt. Gøril Sandbraaten fikk maksimal uttelling i innledende skyting, 250 poeng!  Hanne Høie Grøttum endte på 4. plass i Juniorklassen.
 
For øvrige resultrater følg linken:
 
 

Klubbstevne Lørdag 28/8!
Husk årets viktigste stevne, Klubbstevnet lørdag 28/8 kl. 1000!
 
Dobbeltstuper, Stang og alt det andre, møt opp å vis hva du er god for!!

Resultater e. 4 runder i treningskarusellen 2010
/minebilder/treningskarusell-ungdom-etter-4-runder-2010.xls

Resultater fra treningskarusellen i Sørkedalen 4/5
Klikk på linken så finner du resultatene.
 

Treningskarusell Tirsdag 4/5!
Sørkedalen skytterlag ønsker velkommen til treningskarusell for alle klasser tirsdag 4/5.
 
Vel møtt!

Klubbstevnet i feltskyting 2010
Klubbstevnet i feltskyting gikk av stabelen i vakkert senvintervær den 13/3. For 56. gang møttes Oslo Vestre skytterlag og Sørkedalen skytterlag til vennskapelig kappestrid i feltløypa.
 
 

Klubbstevnet i baneskyting.
Klubbstevnet ble preget av god skyting og høy stemning. Bjørn Johansen satte standarden i første lag med sin 238. Etter en spennende omgangsskyting viste det seg til slutt at Kjell Erik Finni trakk det lengste strået.
 
Resultatene finner dere her:

Landsskyterstevnet 2009
Igjen var det ungdomen som sto i sentrum når årets LS ble arrangert på Evje. Gøril Sandbraaten har hatt en meget bra stigning i sine resultater gjennom hele sommeren og på felten i Evje viste hun hva hun er god for. Fullt hus i innledende skyting gav sikker plass i finalen. Etter en meget sterk innsats i finalen avanserte hun i feltet og endt på en meget ster plassering i den tøffe Eldre Rekrutt klassen. Dette lover godt for framtiden.  Trine Lise Grøttum kvalifiserte seg også til finale i feltskyting.
Blandt seniorene ble det også i år flere som tok godt for seg av standardpremienene.

Skytterlagets nye fane tatt i bruk på 17. Mai.
Skytterlaget fikk første gang egen fane i 1959. Einar Sandbraaten, en av skyyterlagets mest sentrale tilitvalgte i mange år ønsket å gi laget et symbol som kunne gjenspeile de stolte tradsjoner som laget bærer.Han betalte selv hele fanen, en fane som har fulgt laget i både seire, fester og sorg i disse 50 år som har gått. Fanen har vært med på stevner og arrangementer, i begravelser og ikke minst i 17. Mai toget i Sørkedalen.
Tidens tann har satt sitt preg og fanen var i ferd med å gå i oppløsning. Behovet for en ny fane var påtagelig. Vi kunne rett og slett ikke lenger ta sjansen på å bruke dette gamle klenodium. I 2008 var ikke skytterlagets fane med i 17. Mai toget.
Dette kunne ikke fortsette. Alfhild Grøttum tok kontakt, jeg ønsker å gi skytterlaget en ny fane var beskjeden hun gav.
Dette var fantastiske nyheter, vi gikk i gang med prosjektet. Mange måtte innvolveres.
Stian Braaten tok umiddelbart oppdraget med å tegne fanen. Det ble bestemt at utformingen skulle være mest mulig lik den opprinnelige. Mange timer måtte til før resultatet var klart. Sigurd Hammerstad overtok stafettpinnen. Han trykket fanen på rekordtid.
Helge Johansen, skytterlagets suverent beste skytter gjennom en mannsalder tok ansvar for alle metallarbeider.
At resultatet ble bra ser dere på bildene under! 
 
 
Fanen i 17. Mai toget.
Helge Johansen og Anders Grøttum med den nye fanen.

Kragstevnet!
Det etter hvert tradisjonelle Kragstevnet ble arrangert fredag 15/5.  Første øvelse er skyting på 200 meter med Krag skarpskyttergevær. Her konkurerres det om børsemaker Jørgensens præmie. Denne ble i år vunnet av Kåre Kristoffersen.
Neste skyting er 10 skudd stående med Krag 1894 modell armegevær med åpne sikter. Et noe enklere program er lagt til rette for de yngste. Vinner av Ole Herman Johannes Krags præmie ble Gøril Sandbraaten.
Siste øvelse er spørrekonkurransen. Her tilfalt Haakon VII´s plakket Anders Grøttum.
Kåre Kristoffersen med børsemaker Jørgensens præmie.

Treningskarusell i Sørkedalen
Til tross for enekelte tekniske problemer med standplassnettet på 100 meter ble treningskarusellen avviklet på en god måte . Tilsammen 42 skyttere hadde funnet veien til Sørkedalen denne kvelden, noe som må sies å være langt under det en kunne ønske seg. Vi oppfordrer lagene til å slutte opp om karusellen og motivere sine skyttere til å delta i de resterende arrangementene. Neste karusell går i Lier 12/5.
 
Av resultater nevner vi på 200 meter Roger S. Nilsen  som skjøt 347 poeng. Roger hadde 249 på  første del av skytingen som tilsvarer DFS standard program. Vi gratulerer med nok et topp resultat fra den unge Asker skytteren.
På 100 meter skulle en annen Askerskytter stå i fokus. Vegard E. Skogly skjøt feilfritt og med sine 250 poeng tok han en klar sammelagt ledelse i karusellen for kl. ER.
 
Øvrige resultater finner dere her:  /minebilder/resultat karusell sørkedalen 09.rtf
 
Vegard E. Skogly

Sterk innsats av sørkedølingene i Røyken
Fire av våre ungdomsskyttere deltok da Riflen / Skoger skytterlag arrangerte andre runde i årets karusellskyting. Tre av utøverene satte personlig rekord og den fjerde var bare et dårlig avtrekk fra å gjøre det samme. Vi ser fram til neste runde som går av stabelen den 5/5 på vår egen bane i Sørkedalen. Vi ønsker alle våre skyttervenner hjertlig velkommen.
 
 
 
Gøril Sandbraaten var en av de som var med og satte preg på stevnet i Røyken. 245 poeng ble resultatet!

Klubbstevnet i feltskyting!
Klubbstevnet i feltskyting med innlagt lagkonkurranse mot Oslo Vestre skytterlag ble gjennomført lørdag 14/3. Vinner i klasse 2-5 ble Helge Johansen. Helge åpnet med gode 30 treff på hovedskytingen, tett bak med 29 teff fulgte Øyvind Rogstad. Etter omgangen beholdt de samme rekkefølge. Vi Gratulerer!
 
 
 
Resultatene finner du her: 

Årsmøtet gjennomført.
Sørkedalen skytterlag avholdt ordinært årsmøte den 12/12-08. Møtet åpnet med minneord over Arild Berg og
Arne Korsbrekke som begge gikk bort i året som vi er iferd med å legge bak oss. Både Arild og Arne har vært noen av  lagets mest sentrale tillitsvalgte i mange år. De vil bli dypt savnet i vårt miljø.
 
Årsberetning m.m. kan leses her:  /minebilder/årsberetning  2008.doc

Skyting med puls!
Igjen var det full rulle på skytebanen da Sørkedalen idrettsforening var på besøk. Tre kvelder har glade ungdommer fått utfolde seg i idretstglede og trening.
Fysisk trening kombinert med skyting gir assosiasjoner til skiskyting og skogsløp med skyting. Kombinasjonen med fullkonsentrasjon om å treffe blinken med pulsen hamrende under skjorta gir morsomme utfordringer som deltakerene mestret på en ypperlig måte.
Som alltid tidligere startet arrangementet med en hel kveld med sikkerhetskurs og våpenbehandling for de som ikke tidligere har deltatt. Sikkerheten er satt i høysetet når så mange ungdommer er samlet til et slikt arrangement, det er alltid minst en erfaren instruktør for hver andre skytter til stede på standplass. På den måte lærer ungdomene mye om en for dem ny og spennende idrett.
Når vi ser på prestasjonene er det helt klart at Sørkedalen har mange talenter på gang som vi gleder oss til å følge i framtiden.
Vi i Sørkedalen skytterlag gleder oss til neste gang idrettforeningen er på besøk på skytebanen.
 
 
 

Klubbstevnet avgjort!
Årets klubbstevne ble akkurat så spennende og så innholdsrikt som vi hadde trodd på forhånd. Det skulle allikevel vise seg nok en gang at de beste er best. Klubbmesterskapet kl. 3-5 gikk til Tom Johansen. Tom åpnet med 240 poeng på 25 skudden og ledet med dette foran omgangen. Med solide 98 poeng i finalen holdt dette til en klar seier foran Øystein Langlien som sikret seg sølvmedaljen.
Tom og Øystein
 
Blandt de yngste ble det igjen vist mye god skyting. Hele 4 av våre utøvere satte personlig rekord på 25 skudden under stevnet. Det er godt å kunne konstatere at det gror godt i laget og at gleden over å delta i en fin idrett kommer så godt til uttrykk.
 
Felt skyting.
Årets feltmesterskap ble av grunner som bør være kjent avbrutt da dette ble arrangert i mars. Fredag før banstevnet ble innledende skyting for resterende deltakere . Dermed var det klart for omgangsskyting på lørdag.
Det var flere som lå godt an og det var helt åpent hvordan dette ville ende. Tom ledet med 29 treff foran Kjell Erik ,28treff,  Jørn 27, Mats 26 og  Øystein 25. 
Igjen ble Tom den sterkeste. Med 7 treff i finalen vant han foran Jørn som fikk 8 treff i finalen.
 
Så glad blir man når man blir dobbelt klubbmester på en og samme dag.
 
 
Hurtigskyting:
 
Stangskytingen er alltid et av de mest prestisjetunge oppgjørene under lagets banestevne. At flere kan vinne er det ingen tvil om. Denne gangen var det Anders Grøttum som trakk det lengste strået med 20 treff.
 
I felthurtigskyting er særlig en som har utmerket seg ved flere anledninger. Deltakelse i finalen på landsskytterstevnet og seier i landsdelkrets stevnet sier sitt. At det finnes flere utfordrere er allikevel hevet over tvil men nok en gang viste Bjørn Johansen sine eminente ferdigheter i DFS´skytingenes formel 1 øvelse og sikret seg nok et napp i den gjeve stuperpokalen. 
 
 Dobbeltstuper ble igjen en forrykende batalje mellom flere av lagets beste hurtigskyttere. Det var ventet på forhånd at vår egen verdensrekordholder i kvinneklassen, Kristin Nesmoen skulle delta og derved kaste glans over arrangementet men hun måtte desverre melde avbud rett før øvelsen tok til.
Da skytingen tok til var det ingen tvil om at flere hadde drevet spesialtrening over lang tid. Rykter om høydeopphold og skytedresser med minimal luftmotstand florerte under hele konkurransen. Det skulle vise seg at taktikk var resepten til seier snarere enn teknikk.
Da skytterne til slutt kom ut av kruttrøyken viste det seg at Øyvind Rogstads tid på rett i overkant av 20 sekunder var det ingen som kunne måle seg med. Dette er den nest beste tid som er oppnådd gjennom alle tider og er dermed selvsagt årsbeste i verden! Det er bemerkelsesverdig at utøvere som kan oppnå slike resultater er hjemme samtidig med at OL arrangeres. Her må olympiatoppen være seg sitt ansvar bevisst ved senere anledninger.
 
 
Laget beste hurtigskyttere.  Vi gratulerer!
 
Komplette resultatlister legges ut her så snart disse foreligger.
 
 
 

Samlagsstevnet 2008
Nok en gang var det en av våre ungdomsskyttere som skulle stå i semtrum. Martin Grøtuum satte personlig rekord under innledende skyting og lå på en meget fin 3. plass i mesterskapet før omgangen. I finalen skjøt han en meget god serie. Med 99 poeng forsvarte han 3. plassen fra innledende skyting og vant deved sin første ungdomsmedalje. Vi gratulerer!
 
 
Martin Grøttum
 
Sande skytterlag gjennomførte et velorganisert og hyggelig samlagsstevne søndag 17/8. Sande har lagt ned en formidabel innsats med oppgradering av skytterhus og tilhørende fasiliteter det siste året. Deres anlegg framstår nå som ett moderne skyteanlegg som de kan være stolte av.
 
Ole Chr. Bryhn fra Røyken og Hurums ble samlagsmester i kl. 3-5. 
 
For øvrige resultater, følg linken nedefor til Sandes hjemmeside.
 

Landsskytterstevnet 2008
Landsskytterstevnet i Førde ble en skytterfest av dimensjoner. Riktignok hadde arrangøren spart litt på forberedelsene på enkelte områder men totalt sett ble det hele en stor opplevelse for de som var med.
 
Totalt var vi 11 skyttere fra Sørkedalen som stillte til dyst hvorav to var debutanter. Både Synne og Gøril gjorde en debut som det står respekt av, begge presterte resultater opp mot sine personliger rekorder.
 
 
 
Synne og Gøril.
 
Av seniorskytterene var det Bjørn Johansen som gjorde det best på banen med sine 231 poeng. Øystein Langlien viste at han behersker feltskyting og ble best av våre i denne øvelsen.
For øvrige resultater viser vi til lnken nedenfor:
 
 

 


Oslo Veste skytterlag!
Nok en gang har vi hatt gleden av å møte våre venner i Oslo Vestre skytterlag til lagkonnkurranse på Løvenskioldbanen. Det gror godt i Oslo Vestre for tiden. Deres ungdomsskyttere viser at de har noe stort på gang.
Tradisjoner er viktig i skyting. For oss i Sørkedalen er lagskytingene mot "Vestre" noe helt spesiellt. Vi har møttes til vennskapelig kappestrid to ganger i året helt siden 1954.
Resuløtatet denne gangen ble 1395 npoeng til Sørkedalen mot 1381 til Oslo Vestre.
 
 
Sørkedalens lag.

Ole Kristian Bryhn til topps i Sørkedalen!
Med sine 296  poeng var Ole Kristian Bryhn fra Røyken og Hurums skytterlag suveren under hjemmebaneskytingen i Sørkedalen. Resultatet holder til en foreløpig delt 6. plass på landsstatistikken i Nationens landsskyting. Vi gratulerer med nok et toppresultat fra den unge skytteren.
Solid skyting også av Lillian Ingerbrigtsen fra Asker og David Davidsen fra Sande med h.h.v. 291 og 290 poeng.
 
Ole Kristian Bryhn sier seg fornøyd med innsatsen i Sørkedalen.
 
Tilsammen 55 skyttere deltok i skytingene noe arrangøren sier seg meget fornøyd med. Hyggelig å se at det er stor innteresse for å delta i Nationens landsskyting.
 
På 100 meter inngikk skytingen også i Drammen skyttersamlags treningskarusell. Klasse rekrutt ble vunnet av Jørgen B. Elstad, 245/345 poeng. 
I klasse ER var igjen Vegard Skogly fra Askeri fokus. Nok en gang oppnåde han 250/350 poeng. Lene Nilsen, også hun fra Asker, bød ham riktignok på meget hard konkurranse og kun en nier på siste 5 skudd serie skilte henne fra%A8å oppnå samme resultat som Skogly.  
Klasse J ble Christoffer Andreassen igjen best med 244/344.
Bjarne Halvorsen fra Asker vant klasse V65 med god marging. 241/336 holdt til en sikker seier.
 
Vegard Skogly konstaterer at nok et toppresultat er oppnådd!
 
 
 
Treningskarusellen har blitt styrt med sikker hånd av ungdomsutvalget formann Bjørn Sletvold.
 
Treningskausellen avsluttes i Sande den 5/6 med den tradisjonelle feltkarusellen. Premieutdelingen for hele karusellen finner sted samme sted. Møt opp til en hyggelig skytterkveld i Sande!
 
 
 

Nationens landsskyting!
 
 
Sørkedalen skytterlag ønsker velkommen til Nationens landsskyting torsdag 29/5 kl. 1730. Det er sett fram til med stor spenning i skyttermiljøet at vi igjen skal kunne delta i den populære "Nationen". I mange år var dette høydepunktet for mange skyttere. Det var derfor meget gledelig at avisen Nationen igjen tar opp den lange tradisjonen med å avvikle en landsomfattende skytekonkurranse hvor skyttere på alle nivåer kan delta og hevde seg innenfor sine respektive klasser.
 
Alle mest prestisje knytter det seg selvsagt til det å kvalifisere seg til landsfinalen. Vil noen av Drammens skytterne klare å passere nåløyet i år. Flere har potensialet, vi ser fram til hjemmebaneskytingen i Sørkedalen.
 
Her kan der følge med på stillingen i kampen om plass på finalelaget. I skrivende stund er det Ole Magnus Bakken fra Løiten som leder med sine 299 poeng. Siste finalplass forsvares i øyeblikket av Odd Sverre Håkenstad fra Lesja med 293  med 15 sentrum.
 
Samtidig arrangeres det skyting om DEN NORSKE SKYTTERMEDALJE  eller organisasjonsmedaljen" som vi sier i dagligtale. Her er det muligheter for alle til å sikre seg det gjeve trofeet, eller kanskje ta et "napp" til i det neste kruset på hylla.
 
Skytingen inngår også i den ordinære karusell skytingen for alle i klassene ASP,R,ER og J. Siste sjanse til å pynte på resltatet i årets karusell!
 
Se forøvrig vedlagte innbydelse som er sendt alle lag:

Kragstevnet 2008
Årets Kragstevne ble gjennomført lørdag 24/5. Regnværet og diverse andre omstendigheter får ta skylden for at oppmøtet ble noe mindre enn ved tidligere anledninger. Imidlertid møtte den hardeste kjernen av Kragentusiaster i laget til hyggelige konkurranser av forskjellig karakter.
Første øvelse var som vanlig skyting med Krag skarpskyttergevær modell 1930 på 200 meter. Det konkurreres her om børsemager Erik Jørgensens præmie.  Programmet er som på 50 tallet, først et 10 skudds  grunnlag deretter 10 skudd omgang. Skytingen ble vunnet av Jørn Grøttum med 156 poeng.
 
 
Neste øvese er skyting med orginal Krag Jørgensen gevær modell 1894, såkalt langkrag. Her skydes det om OLe Herman Johannes Krags vandrepræmie.  Stillingen er stående, lang arm, slik som man skjøt i DFS i riktig gamle dager. Skyteavstanden er her 100 meter da det tillates å benytte geværer ombygget til kal. 22 long rifle. Skytingen ble vunnet av Jørn Grøttum med 76 poeng.
 
 
Siste øvelse er spørrekonkurransen hvor det kjempes om "Haakon IIV´s plakett"   Det ble i år meget jevnt mellom deltakerene. Til slutt var det Øystein Langlien som trakk det lengste strået med sine 7 riktige svar av 12 mulige. Spørsmålene finner dere nedenfor. Prøv gjerne selv uten å slå opp i leksikon eller bruke andre hjelpemidler. Send din besvarelse inn til Jørn så retuneres den sammen med fasit i løpet av få dager.
 
 
 
 Spørrekonkurransen:
 

Karusellskytingen er i gang!
Se terminlisten for tidspunkter.
 

Røyken skytterlag med ny hjemmeside!
Røyken og Hurums skytterlag har fått ny hjemmeside!
 

Ungdomssamling!
Drammen skyttersamlags ungdomsutvalg arrangerte samling for rekr/junior skyttere i helgen. Det ble instruert i skytestillinger, vedlikehold av våpen, stang og felthurtigskyting. På kvelden vanket det pizza og mye moro! Litt sent ble det før alle kom i seng men slik skal det være på samling! At dette var gøy er det ingen tvil om. Vi takker ungdomsutvalget for nok et vellyket arrangement!
 

Bajasfelt!
Sigdal skytterlag er en driftig arrangør som har gjennomført en rekke vellykkede stevner de senere årene. For å bringe en helt ny dimensjon inn i feltskytingen hadde Sigdal virkelig utfordret  sine mest kreative sjeler og laget et svært inntresant feltopplegg.
Her fikk vi prøve oss på oppdukkende mål, felthurtigskyting og diverse fantasifulle egenkonstruerte figurer. 10x30 stripe var satt opp som vendefigur med visningstid 4 sekunder, ikke av de letteste målene å treffe i knestående stilling.
 
Sigdal skytterlag, dette var gøy!  Vi kommer mannsterke tilbake neste år!
 
Tom Johansen var igjen best av våre med sine 38 treff. Trine Lise og Martin Grøttum er begge første års juniorskyttere og med h.h.h.v. 30 og 26 treff viste de at begge også mestrer avansert grovfeltskyting.
 
Resultater finner du her:  http://www.dfs.no/sigdal/
 
 
Martin og Trine Lise.
 

Klubbstevnet 15 meter!
Etter noen års opphold var det igjen klart for klubbstevne 15 meter på skytebanen. Oppmøtet var godt og til tross for at temperaturen var i laveste laget ble det skutt mange bra serier.
Skal en ha ambisjoner om å bli en god skytter er det viktig å komme i gang i ung alder noe disse ungdommene har tatt konsekvensen av!
 
 
 
Resultatene de finner du her:   /minebilder/km 15 m 08.xls

Aktivitetskalender 2008
Drammen skyttersamlags aktivitetskalender for 2008 er nå klar. Merk av datoene i kalenderen allerede nå, for her blir det det mye moro. Gå ikke glipp av Nationens landsskyting som igjen er tilbake for fullt! Arrangør: Sørkedalen skytterlag.
Alle detaljene finner du her:

Årsmøtet!
Sørkedalen skytterlag avholder ordinært årsmøte på skytebanen fredag 7/12 kl. 1900. Egen innbydelse kommer pr. post. Etter møtet blir det premieutdeling og hyggelig skyttersamvær med enkel servering.
 
hilsen
Styret

Liv og røre på skytterbanen!
Våre ungdomsskytter er i full gang med oppkjøringen til 2008 sesongen. Det trenes ivrig hver mandag fra kl. 1800. Inntil videre er det først og fremst 15m skyting som er i fokus men i løpet av kort tid vil det være feltskyting som er det viktigste.
Har du lyst til å bli med denne glade gjengen så er du hjertlig velkommen til det. Ta kontakt med Øystein eller Jørn så hjelper vi deg i gang! Vi sees på skytebanen.
 

Treningskarusell, feltskyting.
Drammen skyttersamlag arrangerer  treningskarusell i feltskyting. Still opp og finpuss formen, og ikke minst  få skutt inn Saueren helt nøyaktig med den ammunisjonen du har tenkt å benytte i vinter.
 
Gå ikke glipp av dette, datoene finner du her.
 
17/11  Sande skytterlags bane  kl 1030
24/11  Røyken skytterlags bane kl. 1030
8/12    Sørkedalen skytterlags bane kl. 1030.
 
 
 

Klubbstevnet i baneskyting 2007
Spenningen hadde bygget seg opp over lang tid. Hvem ville det bli i år? Hvem ville tåle det enorme presset best? Var det noen som hadde funnet fram til hemmelige treningsmetoder? Spekulasjonene har gått skyhøyt i lengre tid og nå skulle vi endelig få svaret. Sannheten skulle etableres for et helt år framover. Ingen skulle lenger være i tvil!  Vi skulle endlig få det konstatert!
 
Hvem blir klubbmester i baneskyting 2007?
 
Den store dagen opprant med perfekte forhold. Vindvimplene rørte seg helt umerkelig og lyset var perfekt. Her kunne det ikke bli annet enn meget sterke resultater. For å kunne innta skive en i omgangslaget på 200 meter holdt det ikke med mindre enn å sette personlige rekorder. Det var nettopp det Bjørn Johansen gjorde ved å slå til med 235 poeng på hovedskytingen!  Vi gratulerer med meget sterk skyting!
 
Da finalene tok til viste det seg at vår sterkeste skytter de siste årene Tom Johansen igjen var den som hadde best kontroll på de avgjørende omgangskuddene. Med 232 fra innlednede skyting og 99 på omgangen holdt dette til nok et klubbmesterskap for den talentfulle skytteren!
Vi utbringer våre gratulasjoner for nok en sterk innsats.
 
 
 
Klasse 2 ble vunnet av Kristin Nesmoen. Blandt veteranene var det igjen Arne Korsbrekke og Helge Grøttum som gjorde opp om tittelen. Arne trakk det lengste strået denne gangen men vi registrerer imponerende skyting også fra Helges side som skjøt alle skudd i knestående stilling.
 
Ungdomsskytterene leverte som vanlig en solid innsats.
 
 
Klubbstevnet er jo så mye mer enn vanlig baneskyting. Her kåres det klubbmestere både i Stang og Felthurtigskyting.
De tradisjonelle hurtigskytingsøvelsene ble et rent brødreoppgjør hvor Bjørn Johansen vant Stangskytingen med 20 treff og Tom Johansen vant Felthurtig med tiden 10,5 sekunder.
 
En av de øvelsene det knytter seg mest prestije til er den mest krevende av hurtigskytingsøvelsene, nemlig  Dobbeltstuper! Her har skyttere fra Sørkedalen tidligere vist prestasjoner i den alle ypperste klasse.
Skal du ha noen som helst forhåpninger om å bli klubbmester i Dobbeltstuper krever det lange forberedelser og store forsakelser, her kan intet overlates til tilfeldighetenes spill. Vi ser det på ansiktsuttrykkene når det nærmer seg denne øvelsen, alle skytterne får plutselig et innbitt og målrettet drag i ansiktet. Nå er det alvor!
 
Øvelsen ble et durabelig oppgjør mellom Mats Korsbrekke og Jan Tømte. Det viste seg da kruttrøyken hadde lagt seg at Jan Hadde trukket det lengste strået med den fantastiske tiden 24,8 sekunder, en tid som forøvrig er årsbeste i verden.
Premien i dobbeltstuper ble håndtert i henhold til gjeldene reglement.
 
Resten av resultatene finner du her:  /minebilder/kopi av km bane 2007.xls
 
 
 
 
  

Lagskyting mellom Vestfold og Drammen skyttersamla
Den tradisjonelle lagkonkurransen mellom Vestfold og Drammen skyttersamlag var i år lagt til Styrvoll skytterlags bane i Lardal.
Været var bra og stemningen på topp blandt de 30 ungdommene som hadd satt hevrandre stevne lørdag 18 August.
 
Det har opp gjemmom årene vært mange jevne oppgjør mellom de to lagene. Også i år holdt spenneingen seg til siste slutt. Det stiller 5 skyttere i hver av klassene R.ER og J fra hevert samlag. Etter at inledenede 25 skudd var unnagjort hadde Drammen en knapp ledelese på 6 poeng foran Vesdtfold. Da klassene R og ER var fedige med sine finaleskytinger var ledelsen knappet med til 4 poeng så da Juniorne gikk på banen for å skyte sine 10 finaleskudd var ingenting avgjort. Begge samlag har meget sterke omgangsskyttere i Juniorklassen så spenningen var til å ta og føle på da anvisningen startet. En etter en ble skytterenes resultater vist på storskjermen utenfor Styrvolls hyggelige klubbhus.
Da alle skiver var anvist viste det seg at Drammensskyttenene hadde vært de sterkeste, de sikret dermed seieren med 3090 poeng foran Vestfolds 3084.
Fra Sørkedalen var Martin og Trine Lise Grøttum tatt ut på laget. De gjorde sine saker bra og endte med h.h.v. 345 og 346 poeng.
Vi takker Vestfold skyttersamlag og Styrvoll skyterlag for en trivelig skytterdag og ser fram mot neste års konkurranser.
 

Helge Grøttum hedret!
Under Drammen skyttersamlags jubileumsstevne den 12/8-07 ble Helge Grøttum tildelt samlagets høyeste utmerkelse: Fortjenestemedalje med diplom.
Utmerkelsen er gitt for hans innsats for skyttersaken i Norge gjennom et langt liv.
Helge Grøttum kan se tlbake på en skytterkarriere som har bestått av sportslige suksesser og mange tunge tillitsverv i vår organisasjon.
Sørkedalen skytterlag gratulerer!
 
Vi kommer tilbake med en lengre profilartikkel om Helge Grøttum i samband med årsmøtet senere i høst.
 
 
Helge Grøttum mottar fortjenestemedaljen fra samlagsformann Gunnar Orre

Samlagsstevnet 2007
Samlagsstevnet i baneskyting på Røykenbanen markerte 100 årsjubileet for Drammen skyttersamlag. Det var fra samlagets side lagt opp til at enkelte fikk delta i et jubileumsarrangement som ble avholdt samtidig med at skytingen foregikk på banen. DFS generalsekretær, Kurt Arne Berglund var til stede. Berglund er forøvrig Drammen skyttersamlags siste skytterkonge. 
 
Det har skjedd en gledelig heving av de sportslige nivået i vårt samlag noe som kom tydelig til uttrykk på resultatlistene. Man måtte i år ha 336 poeng for å oppnå medalje/stjerne noe som ligger godt over tidligere krav.
 
Kristina Vestveit fra Asker ble samlagsmester i kl. 3-5 med resultatet 347. Vi gratulerer!
 
Tom Johansen gjorde igjen en meget solid innsats på banen og satte ny personlig rekord med 338 poeng. Dette skulle vise seg å holde til en 5. plass i det sterke selskapet.
 
Tom Johansen med en av premiene han vant eter å ha satt personlig rekord i baneskyting.
 
Det vanket gavepremier på mange av seniorskytterne noe som viser at innsatsen var god!
 
Ungdommene våre gjorde igjen en solid innsats. Trine Lise Grøttum ble nr 3 i kl ER, Martin Grøttum besatte 4. plassen i samme klasse. Hanne H. Grøttum fikk problemer med et magasin under hovedskytingen noe som medførte at hun falt noe ned på resultatlista men alt i alt et bra stevne også for hennes del.
 
Trine Lise, Hanne og Martin klare til innsats. 

Landsskytterstevnet 2007
Landsskytterstevnet ble i år arrangert i Steinkjer. Vi lå innkvartert på Kruven fjellheim, et idyllisk gammelt sted i grenselandet opp mot fjellet på Fosenhalvøya.
 
 
.
 
 
 
Vi var 13 skyttere som deltok i stevnet. Arrangøren hadde gjort en god jobb i forkant og alt fungerete som det skulle.
På det sportslige plan ble det ikke de helt store resultater denne gangen men noe var heldige og fikk med seg noen premier hjem.
To skyttere debuterte i LS sammenheng. Hanne Høie Grøttum og Martin Grøttum. Begge gjorde en meget god innsats og ble motivert for videre satsing på skyting.
 
Hanne H. Grøttum i gang i feltløypa.
 
Martin Grøttum klar for feltskyting ledsaget av formann Anders Grøttum.
 
For detaljerte resultater henviser vi til arrangørens hjemmeside:  http://www.dfs.no/html/ls/2007/fylke/sm0707.htm

Trine Lise Grøttum Viken 1 mester i klasse ER!
Trine Lise Grøttum
 
Trine Lise Grøttum gikk helt til topps i kl ER  i helgens Viken 1 landsdelskretsstevne som ble arrangert på Asker skytterlags bane . Trine Lise skjøt sin innledende skyting allerede tidlig fredag kveld og gikk med poengsummen 249 opp i ledelsen i hovedskytingen, en ledelse som holdt seg  gjennom hele lørdag og frem til de første lagene på søndag morgen.
Etter at alle hadde skutt hovedskytingen ledet Ida Cesilie Thoreplass fra Hadding med 250 poeng.
 
                    
 Ida Cesilie Thoreplass
 
Spenningen var stor da omgangen skulle anvises. Lene S. Nilsen fra Asker satte standarden da hun presterte 100 poeng på omgangen, med sine 248 fra hovedskytingen gikk hun opp i ledelsen før det var klart for anvisning av Trine Lises skive. Trine har vist noe varierende omgangsform i forkant av stevnet men denne gangen stemte alt, 100 poeng med 7 sentrum var det de andre hadde å bryne seg på. Den ene etter den andre måtte innse at de ikke klarte å slå Trine Lise denne gangen og når alle skivene var anvist var hun en klar Viken-mester med 349 poeng. Hermann Homelien fra Nøtterø la beslag på andreplassen i mesterskapet foran nevnte Ida Cesilie Thoreplass, Haddiing begge med 348 poeng.
 
Vi gratulerer med god skyting!  
 
Vikenmester i klasse 3-5 ble Stian Bogar fra Hovet og Hol med 344 poeng. Bogar har så langt i år hatt en meget god sesong med bla. sterke plasseringer i Norgescupen. Vi gratulerer!
Prisessetittelen ble vunnet av Ann Kristin Å Vikhagen fra Sem. Ann Kristin lå på skive en i omgangslaget etter å ha skutt 245 poeng i sin innledende skyting.
Aftenostens pokal til beste mesterskapsskytter under 20 år gikk til Røykens Ole Christian Bryhn.
Av øvrige resultater nevner vi at Ivar Fjelberg fra Asker igjen viste at han er en skytter å regne med i toppen. Seieren i V-55 kom som et resultat av solid skyting hele helga.
 
Av Sørkedalsskytterene i seniorklassene var det nok en gang Tom Johansen som var best . 237 poeng ble fasit denne gangen noe han har all grunn til å være fornøyd med.
 
 
Tom Johansen
 
For øvrige resultater viser vi til arrangørens hjemmeside:  http://asker.skytterlag.no/Resultater/Viken_bane_07/Resultater/Viken_bane_07.html
 
Asker skytterlag tør vi påstå har en av landets etterhvert absolutt mest rutinerte arrangørstaber, noe som gjorde stevnet til en svært trivelig opplevelse for alle tilstedeværende. Viken 1 kretsens formann Svein Langørgen la i sin tale under premieutdelingen vekt på nettopp det faktum at med slike rammer og med en slik arrangør ble det en fantastisk skytterhelg i det flotte forsommerværet. 
Vi takker Askers formann  Arne Langseth og hans stab for et vel gjennomført Viken 1 stevne.
 
 

Nok en skytterhelg er avsluttet!
Også denne helgen har sørkedalsskytterne vært i aksjon på åpne stevner. I Rakkestad oppnådde Tom 232 poeng etter en noe uheldig kneserie.Resultater forøvrig:  http://rakkestad.skytterlag.no/
I Degernes gikk det bedre, her ble sluttreultatet 336 etter seriene: 48,47,46,97 og 98. 18. plass  i kl. 3-5 lar seg høre. Her finner du mer: http://home.online.no/~jomahe/
 
Webredaktøren tok turen til Skedsmo skytterlags erværdige 300 meter bane. Det er noe eget ved en god gammel 300 meter, det blir liksom litt mere stas å skyte når skivene ikke står rett foran munningen. Banen er anlagt ved Kongelig resulusjon i 1896 så her snakker vi om tradisjoner!
Skedsmo skytterlag hadde laget et meget atttraktivt stevneopplegg med finale til slutt. La oss håpe at flere lag tar opp denne fine gamle tradisjonen.
Hvordan gikk det, jo da, Jørn fikk  221 poeng, resten ser du her:  http://www.skedsmo-skytterlag.no/
 
 
Siste sjanse for å finpusse formen før Viken-stevnet neste helg blir karusellskytingen for alle klasser i Asker førstkommende tirsdag. Still opp!

God skyting i Pinsen!
Sørkedølingene benyttet Pinsen til å delta på skytestevner flere steder. Tom Johansen er også i år vår ivrigste deltaker på åpne stevner. Resultatene viser at Tom er i god rute.  Årsbeste så langt er 337 poeng,  noe han oppnådde under Spydeberg skytterlags stevne 2. pinsedag. Ta en titt her så finner du resten av resultatene: http://spydeberg.skytterlag.no/
 
Samme dag arrangerte Askim skytterlag sitt tradisjonelle stevne. Hvordan det gikk ser du her:   http://askim.skytterlag.no/
 
Nittedal skytterlag arrangerte stevne i fire hele dager til ende noe de greide på en utmerket måte. Resultatene for våre skyttere ble ikke all verden men det kan du se selv hvis du trykker her:  http://www.nskl.no/
 
2. pinsedag innbød Eidskog skytterlag til åpent stevne på sin fine skytebane som ligger vakkert til ved sjøen Søndre Billingen ca. 2 mil øst for Skotterud helt inne ved svenskegrensen. Trine Lise Grøttum skjøt her 248 poeng noe som holdt til seier på 25 skudden i kl. ER. Problemer med et magsin satte stopp for omgangsskytingen denne gangen.
 
Oppsummert har det vært en pinse med bra aktivitet. 
 
Neste store oppgave er nå landsdelskretsstevnet som arrangeres i Asker 8-10/6. De påmeldte kan se fram til et trivelig stevne på et flott skyteanlegg. 

Landsskytterstevnet 2007 i Steinkjer!
Påmeldingsfristen nærmer seg.  Vil du være med på årets skytterfest så ta kontakt med Anders så snart som mulig.
Innkvartering er avtalt.
 
Vi sees i Steinkjer!!

Karusellskyting i Sørkedalen, resultater.
Sørkedalen skytterlag sto som arrangør da tredje runde i årets Karusellskyting ble avgjort den 21/5. Gledelig nok hadde hele 48 skyttere funnet veien til Sørkedalen denne solvarme vårkvelden.
Det ble vist mye bra skyting noe som lover godt for resten av sommersesongen.
 
På 100 meter fikk vi følgende klassevinnere:
  • KL. R:   Vegard Skogly, Asker                              250 poeng
  • KL.ER:  Trine Lise Grøttum, Sørkedalen               250 poeng
  • KL.J:     Christoffer Andreassen, Asker               248 poeng
  • KL.V65: Asbjørn Lien Riflen/Skoger                     244 poeng
For øvrige resultater på 100m, titt på linken her:  /minebilder/karusell 100m.rtf
 
På 200 meter fikk vi følgende resultater:
 
  • Kl.1:      Tommy Kleiven, Sande                             240 poeng
  • Kl.V55:  Svein Langørgen, Røyken                        332 poeng
  • Kl. 3-5: Per Asle Nordli, Asker                               331 poeng
Øvrige resultater fra 200 m finner du her:  /minebilder/karusell 200m.rtf
 
 
Neste Karusell går i Røyken tirsdag den 29/5. Her blir det også skyting om Den Norske Skyttermedalje på 200 meter.
  
Vi takker de fremmøtte og ønsker lykke til med resten av Karusellskytingen!
 
 
 

Kragstevnet 2007
Full konsentrasjon under Langkragskytingen.
 
Det nå etterhvert tradisjonelle Kragstevnet ble avholdt lørdag 19. Mai i samband med Skytingens dag.  Forholdene var ustabile denne gangen med til tider ganske sterk vind, noe som flere fikk merke under Langkragskytingen. At deltakerantallet i  år ble noe lavere enn tidligere år får vi tilskrive regnvær i dagen før stevnet samt inneklemte fridager.
Neste år håper vi at mange flere blir med. Å holde gamle skyttertradisjoner og gamle ærverdige våpen i hevd er noe som gir en helt spesiell glede ved vår skyteaktivitet. Mange har utallige gode minner fra stevner og konkurranser med Krag gjennom et langt skytterliv. Kragstevnet gir mulighet for å gjennoppleve litt av gamledagers atmosfære sammen med gode skytterkamerater.
Statuttene for Kragskytingen i Sørkedalen finner du her: /minebilder/statutter for kragskyting.doc
 
Første øvelse var konkurransen om Børsemager Jørgensens præmie. Her skytes det på 200 meters hold med Krag Jørgensen skarpskyttergeværer. Programmet er holdt i gammel tradisjon med innledende 10 skudd grunnlag med påfølgende  10 skudd mesterskapsomgang. Årets vinner ble Tom Johansen med 184 poeng.
 
Andre øvelse som er skyting med orginal 1894 modell Krag med åpne sikter avholdes på 100 meters avstand. Det skytes 10 skudd stående med lang arm. Det konkureres her om secondloitnant Krag´s præmie. Vinner her ble Jørn Grøttum med 76 poeng.
 
 
Tredje og siste øvelse er spørrekonkurransen hvor spørsmålene spenner fra de store linjer knyttet til unionsoppløsningen i 1905 og krigshandlingene i 1940-45 til spørsmål om sportslige prestasjoner knyttet til sørkedalsskytterne.
Vinner av den nyoppsatte Haakon VII´s vandreplakett ble i år Anders Grøttum med 8 riktige svar. Har du lyst til å prøve deg selv?Spørsmålene finner du ved å trykke på linken her: /minebilder/skyttelagstipset 2007.xls  Ta gjerne kontakt med Jørn hvis du vil ha de riktige svarene tilsendt.
 
 Etter stevnet samlet skytterne seg rundt matbordet. Tradsjonell norsk spekemat sto på menyen. Nok en gang sto Mette og Sølvi bak et nydelig måltid. Skytterpraten gikk lett og stemningen var god.  Neste år blir vel du også med?

Påmelding til Viken 1 baneskyting.
Påmeldingsfristen til årets Vikenstevne er satt til 15/5. Ta kontakt med Anders hvis du vil være med. Året stevne arrangeres i Asker så her blir det kort vei til stevnet.
Meld deg på og sett Sørkedalen skytterlag på kartet!
 
 

Nå er det like før det skjer!
 
 
Årets Kragstevne nærmer seg med stormskritt. Lørdag 19/5 braker det løs på skytebanen! Hvem vinner Børsemager Jørgensen vandrepræmie i år? Vil Øyvind Rogstad være i stand til å forsvare fjorårsseieren?
 
Hovedskytingen er også i år 10 skudd stående, lang arm, med orginal Krag 1894  modell med approberte åpne sikter. Ungdomskyttere tillates å skyte med approberte Krag karabiner. Våpen vil være til utlån stevnedagen. Her skytes det om secondløitnant Ole Johannes Herman Krags vandrepræmie. Denne forsvares  av Helge Johansen fra fjorårets stevne.
 
Nytt av året er at det skal konkureres om konteradmiral Børresens vandrepræmie i den tradisjonelle spørrekonkurransen som avvikles sammen med Kragskytingen. For de som ikke ønsker å skyte er det anledning til kun å delta i spørrekonkurransen.
 
Etter endt skyting har Mette og Sølvi lovet å servere tradisjonell norsk kost med godt drikke til.
 
Still opp å hold gamle skyttertradisjoner i hevd!
 
 
 
 
  

God skyting av våre ungdommer 1. Mai!
Tre av våre ungdomsskyttere hadde tatt turen til Fiskum skytterlags vårstevne på Myhrespithen skytebane. Været var strålende og vinden var helt ubetydelig så her lå alt til rette for bra resultater.
Best av våre denne gangen var Trine Lise Grøttum med sine 347 poeng (149/99/99) tett fulgt av Martin Grøttum med 344 poeng. Martin skjøt 100 poeng på omgangen noe han kan være meget fornøyd med. Hanne Høie Grøttum har åpnet sesongen bra med flere gode resultater så langt. Denne gangen ble det 314 etter å ha skutt 222 poeng på 25 skudden.
 
Kun en av våre seniorer stillte opp denne gangen. Anders Grøttum fikk 221 poeng i klasse 3.
 
Vi takker arrangøren for et hyggelig og vel avviklet stevne.
 
Resultater forøvrig vil bli lagt ut her så snart disse foreligger frsa arrangøren.
 
 
 
Her ser vi de glade ungdommer diskutere dagens skyting!

Treningssamling for ungdom i Asker!
Drammen skyttersamlags ungdomsutvalg med Bjørn Sletvold i spissen gjennomførte den tradisjonelle vårsamlingen for undomsskyttere i helga.
Samlagsinstruktør Bjørn Enerud hadde ansvaret for den teoretiske opplæringen og at dette ga resultater er det ingen tvil om.  Det ble satt mange personlige rekorder i løpet av helga
 
Deltakelsen fra Sørkedalen ble litt redusert grunnet sykdom men de som møtte gjorde sine saker bra. Hanne Høie Grøttum satte ny pers med 235 poeng noe som lover godt for resten av sesongen. Trine Lise Grøttum skjøt 250 poeng i kl. ER, dette med 21 innertiere, et resultat hun har all grunn til være fornøyd med.
 
Vi takker ungdomsutvalget for nok et meget bra arrangement!  

Nytt fra Østfoldavdelingen!
Banesesonen er i gang. Buer/Kornsjø´s tradisjonelle banestevne arrangeres 21-22/4.  Vår Østfoldavdeling stillte med 100 % av styrken.
Hvordan det gikk ser du her:
 

Treningskarusellen 2007
 
Treningskarusellen starter torsdag 26/4 i Asker.
Nedenfor finner du oversikten over alle arrangementene. Stevner merket med * er åpne også for senior skyttere.  7/6 blir det også skyting om organisasjonsmedaljen i Sande samtidig med feltkarusellen.
 
Still opp å test formen mot resten av samlagets skyttere!
 

TRENINGSKARUSELL  A/R/ER/J

Bane

 

26.apr *

Asker

03.mai AVLYST

LierAVLYST

09.mai *

Riflen/Skoger (Røyken)

21.mai *

Sørkedalen

29.mai
5. Juni
Røyken
Asker
Felt

 

07.jun

Sande


Sesongåpning i baneskyting
2007 sesongen på bane er i gang! Først ute i våre områder var Tingelstad skytterlag med sitt Vårstevne. Forholdene på Lygna skytesenter var meget gode noe som bidro til at mange fikk en god start på sesongen.
Fra Sørkdalen stillte Anders Grøttum i seniorklassen. 226 poeng ble fasit noe han kan være fornøyd med så tidlig på året.
Tre av våre yngste hadde tatt turen til Lygna denne dagen, Trine Lise og Martin i ER og Hanne i R. Alle tre gjorde  sine saker bra.
For øvrige resultater, ta en titt på linken nedenfor:
 

Klubbstevnet i Feltskyting
Tom Johansen gikk helt til topps i årets klubbstevne i feltskyting. Tom har vært vår desidert ivrigste feltskytter de siste årene så seieren her var en velfortjent bekreftelse på at innsats over tid gir resultater.
 
Årets feltløype var satt med en moderat vanskelighetsgrad men det viste seg at bare Øyvind Rogstad maktet å fylle med 30 treff etter innledende skyting.
 
Bland ungdommen ble det igjen vist mye bra skyting i alle klasser. For vrige resultater ta en titt på linken nedenfor!
 

Samlagsstevnet 15 m. avgjort i Asker.
Asker skytterlag sto som arrangør da samlagsmesterskapet i innendørsskyting ble avgjort 22-23/1. Asker skytterlag rår over en svært profesjonell arrangørstab og stevnet ble aviklet på en svært  bra måte.
 Nok en gang viste Kristina Vestveit fra Asker  at hun er samlagets beste skytter for tiden. At Gjermund Sørum fra Lier også er et skyttertalent ut over det vanlige er velkjent og han bød Kristina skarp konkurranse om mesterskapet også denne gangen.
Fasit ble seier til Kristina med ett poengs margin. Vi gratulerer.
 
Av våre skyttere var det nok en gang de yngste som viste best skyting selv om det ikke ble noen topp resultater denne gangen. Totalt stille 8 skyttere fra Sørkedalen på standplass.
 
Resultater fra stevnet finner du her:    http://asker.skytterlag.no/Resultater/samlagsstevne15m_07.html
 
 

Feltsesongen er i gang!
 
Tradisjonen tro var det Trøgstad skytterlag som åpnet årets sesong med sitt åpne feltstevne. Vår eneste representant var Tom Johansen som nok en gang gjorde sine saker bra.
Helgen etter var det klart for felt hos Frogn og Drøbak skytterlag. Her var Tom igjen i aksjon og besatte en meget fin fjerde plass i kl. 4.
 
Da gjenstår det bare at "resten av gjengen" kommer seg ut i feltløypa. Neste mulighet er Råde´s åpne feltstevne den 21/1. Her går ryktene på at det er satt opp helt nye og ukjente hold på minst to steder i løypa så her kan det ligge ann til mange morsomme utfordringer!   Vi sees i feltløypa!

Godt nytt år!
Vi ønsker alle våre skyttervenner et riktig GODT NYTT ÅR!
 
Vi står foran et år med mange skytterarrangementer hvor vi igjen skal få oppleve både knivskarpe konkurranser og mange hyggelige stunder preget av godt kameratskap og munter stemning!
Årets høydepunkt blir selvsagt Landsskytterstevnet i Steinkjer 27/7 - 4/8, merk av datoen i kalenderen allrede nå. 
 
 
Feltsesongen drar i gang allerede 7/1 i Trøgstad, vi håper at flere vil benytte anledningen til å skyte mye felt denne vinteren.
 
Første offisielle mesterskap blir Samlagsstevnet 15m som i år arrangeres i Asker skytterlags flotte skytehall i Olledalen, så langt er vi 12 påmeldte men det er plass til flere så ta kontakt med Jørn hvis du vil være med!
 
For øvrige arrangenmenter og jegertreninger viser vi til terminlisten for 2007 som snart vil foreligge på denne hjemmeside.
 
Vi ser fram til å møte akkurat deg på standplass og i feltløypene i år!
     

Årsmøte
Sørkedalen skytterlag avholder sitt ordinære årsmøte onsdag den 29/11-06 kl. 1900 på skytebanen. Innkalling blir sendt ut i disse dager. Møt opp, å bli med på forme ditt lags aktiviteter i året som kommer! 

Skyting med puls!
Sammen med Sørkedalen idrettsforening arrangerer vi igjen "Skyting med puls" for ungdommen i Sørkedalen tirsdag 7. og tirsdag 14/11. Opplegget blir stort sett det samme som tidligere med kombinerte kondisjonsøvelser og skyteøvelser.
 
Mandag 6/11 kl. 1800 blir det skyteinstruksjon for de som ikke har deltatt tidligere.
 
Vi ønsker idrettsungdommen med hovedinstruktør Gry Oftedal Bjørum i spissen velkommen til Sørkedalen skytebane.

Tom Johansen samlagsmester i skogsløp med skyting!
Samlagsmesterskapet i skogsløp med skyting gikk i år i det til dels kuperte terrenget i områdene rundt Lier skytterlags bane.
Arrangørene hadde lagt til rette for et meget bra arrangement.
Etter en spennende konkurranse hvor ledelsen stadig skiftet trakk vår egen Tom Johansen det lengste strået. Bjørn Enerud fra Sande fulgte 12 sekunder etter, Oscar Dahlman fra Riflen/Skoger ble nr.3 i seniorklassen.
I AG3-klassen vant Alf J. Hjelmtvedt ra Riflen/Skoger.  Veteranklassen ble vunnet av Helge Faret, Sande skytterlag.
 
 

Klubbstevnet i baneskyting er avgjort!
Etter de innledende skytingene hadde Bjørn og Helge Johansen sikret seg et godt grep om ledelsen i klubbstevnet.  Bjørn, som virkelig har gjort et langt sprang fremover som skytter denne sommeren, ledet 3 poeng foran Helge før finalene tok til.  Det viste seg nok en gang at den gamle mester og storskytteren trakk det lengste strået kunne dermed legge enda ett klubbmesterskap til de mange han har vunnet tidligere.
Til tross for at været ikke var det alle beste på formiddagen hadde 22 skytter funnet veien til skytebane denne dagen for å gjøre opp om de gjeve trofeene. Det ble vist mye god skyting, særlig fra de yngste. Flere satte eller tangerte personlig rekord under stevnet.  Det lover godt at vi har ungdommer som er i stand til å ta frem det lille ekstra i konkurranser.
 
For resultater, ta en titt på denne:
 
Stangskytingen ble vunnet av Anders Grøttum med 20 treff.  I felthurtigskytingen sikret Helge Johansen seg nok et trofee ved å vinne på tiden 10,57.
 
Dobbeltstuperen.
Konkurransen kunne ikke fått  en bedre start da Kristin Nesmoen som aller første deltaker satte verdensrekord i øvelsen Dobbeltstuper. Rekorden så lenge ut til å kunne bli stående men etter som konkuransen skred frem skulle det vise seg at hennes notering ble slått. Tiden er uansett gjeldene rekord i kvinneklassen.
 
 
Det skulle vise seg at Øystein Langlien ble den sterkeste i denne nye øvelsen som det er knyttet så mye prestisje til. Øvelsen tar utgangspunkt i ordinær felthurtigskyting, når alle tre mål er truffet må man skyte "samme vei tilbake" dvs. at lengste hold skal treffes to ganger før man skyter h.h.v. mot mellomhold og korthold. Omlading er selvsagt tillat ( og nøvendig for de fleste).
Premien ble i h.h.t. reglementet rundhåndet delt med alle deltakere på banketten senere på kvelden.
 
 
Tradisjonen tro samlet skytterne seg rundt langbordet etter endt skyting. Grillmat med alle tenklige tilbehør ble satt til livs.  Skytterpraten gikk lett etter som kvelden skred frem.
Ekstra hyggelig var det at flere av skytebanens naboer fant veien til festen etter stevnet.
 
Nå er det bare ett år til neste klubbstevne, det er bare å legge seg i trening skal du henge med når neste stevne braker løs!

 


Bjørn Johansen i felthurtigfinalen!!!
 
 
 

 

Så glad blir man når man nettopp har fått beskjed om at en er kvalifisert for Stuper-finalen på Landsskytterstevnet.  At Bjørn er rask det vet vi , det har ligget i luften lenge at en dag ville det klaffe helt optimalt for den talentfulle unge Sørkedalsskytteren.
Bjørn oppnådde den fantastiske tiden 8,96 sekunder, dette var godt nok til å legge beslag på en plass blandt landets absolutt raskeste skyttere.
I finalen gjorde Bjørn igjen en meget god innsats og vant 16.delsfinalen etter en intens fight med Magne Strømme fra Bergen.
Da det ble kommandert "ild" i 8. dels finalen fikk Bjørn litt problemer med sikringen på våpenet noe som medførte at han kom litt på etterskudd og måtte se seg slått med minst mulig margin.
 
Status ble at Bjørn Johansen til slutt står oppført med en delt 5. plass i Norgesmestersakapet i felthurtigskyting 2006. Utvilsomt den beste prestasjon av noen Sørkedalsskytter i de senere år!!
 
Vi gratulerer!!!!!!! 

Landsskytterstevnet 2006 i Øverbygd i indre Troms
Ved foten av fjellene som omkranser inngangen til den vakre Tamokdalen ble skytterne fra Sørkedalen innkvartert på familien Lilands eiendom bare 4,5 km fra Råvatn skytebane.  Et bedre utgangspunkt for vår deltakelse i Landsskytterstevnet 2006 kunne vi neppe fått, maken til gjestfrihet har vi skjelden eller aldri opplevd. Her var alt lagt til rette for at vi skulle få et flott opphold.  En stor takk til Torild og Øystein Liland.
 
 
Familien Liland under det hyggelige avsluttningssamværet kvelden før avreise.
 
Sportslige resultater.
 
Naturlig nok var det litt mindre deltakelse fra vårt lag under LS i år enn det som er vanlig. Den lange reisen tatt i betraktning var det allikevel bra at 7 skyttere tok turen til Øverbygd for å konkurrere om de mange trofeer i de ulike klassene.
Som vanlig på Landsskytterstevnet er det noen som lykkes bedre enn forventet og noen som ikke helt får det til å klaffe. Hvis vi ser bort fra  felthurtigskytingen var det nok ikke de helt store resultatene som ble oppnådd i år. Bjørn Johansens skyting er omtalt i egen artikkel øverst på siden, Alf Eivind Sandbraaten oppnådde 10,78 noe som holdt til en 6. plass i klasse 2.
Verdt å nevne er at Alf Eivind Sandbraaten igjen ble vår bestemann på baneskytingen, Anders Grøttum oppnådde 26 treff på "felten"   
 
For ovriger resultater.
 
Nedenfor ser vi Marie Kristine Grøttum som debuterer på Stangskytingen. 11 treff ble fasit, en god debut!
 

Dugleiksmerke nummer 50!
 
Helge Grøttum sto for en fantastisk prestasjon da han greide kravet til gull dugleiksmerke for 50. gang på Sørkedalen skyttebane tirsdag 20/6.  Det er ikke mange skyttere i Norge som har gjort dette før ham.  Vi stiller oss i rekken av gratulanter og ser fram til at han skal fortsette sin lange rekke med skyteprestasjoner som så langt omfatter seier i flere samlagsmesterskap, Vikenmesterskap, deltakelse i Nordisk mesterskap, dette for å nevne noe av det den svært erfarne skytteren har på sin merittliste.
 Dugleiksmerke er en av mange tradisjonelle skytinger innefor DFS som mange finner stor glede ved å delta i fra år til år.  Det er etterhvert mange som har oppnådd kravet til både det ene og andre hederstegn i samband med dette. Lurer du på hvordan du selv ligger an, ta en titt på linken nedenfor så finner du svaret.    
 
 Her ligger oversikten over merker, medaljer, statuetter m.m.

Lagkonkurranse mot Oslo Vestre skytterlag!
 
For 52. gang hadde vi gleden av å bli invitert på lagkonkurranse mot Oslo Vestre skytterlag. For oss i Sørkedalen er det å få møte våre gode skytterkamerater i "Vestre" noe av det vi ser aller mest frem til i en skyttersesong. De vennskapsbånd som er knyttet mellom våre to lag betyr svært mye for oss. 13 av våre skyttere hadde funnet veien til Løvenskioldbanen denne dagen og det ble vist mye bra skyting. På 200 meter var Alf Eivind Sandbraaten best. På 100 meter var det Trine Lise Grøttum om trakk det lengste strået, knepent foran Martin Grøttum som satte personlig rekord med 240 poeng under stevnet. Hanne Grøttum satte også "pers" med gode 228.
Lag konkurransen  ble vunnet av Sørkedalen
På bildet øverst ser vi deltakerne fra begge lag samlet i sola utenfor "Vestres" klubbhus. På bildet under mottar Alf Eivind Sandbraaten Løvenskioldbanemedaljen som tegn på at han var den beste denne dagen.
 
 

Viken 1 bane i Andebu!
Da var årets Viken 1 stevne på bane avgjort. Knut Bråhten fra Kongsberg sto som vinner da omgangen var over, vi gratulerer!
Andebu skytterlag sto som verter da 425 av landsdelskretsen skyttere satt heverrandre stevne i et vakkert sommervær.
stevnet som gikk over 4 hele dager ble en suksess på alle måter, honnør til arangøren for et trivelig og vel gjennomført stevne.
For resultater, ta en titt på Andebus hjemmeside her:
 

Præmieskyting med Krag-Jørgensen geværet!
Lørdag 20/5 ble årets Kragstevne avviklet i henhold til statuttene.  I disse står det blandt annet å lese at Sørkedalen skytterlags medlemmer plikter å hedre og hegne om Krag geværet. Styret skal hvert år avholde premieskyting i tiden 17. Mai til 7. Juni.  Det konkurreres om to evigvarende vandrepremier:
- Sekondløitnant Ole Hermann Johannes Krags præmie.
-Børsemaker Erik Jørgensens præmie. 
 
 
Det var i år skarp konkurranse, særlig om Børsemaker Erik Jørgensens præmie hvor 3 mann sto helt likt etter at programmet var gjennomført.  Programmet er forøvrig 10 skudd "grunnlag" og 10 skudd "omgang" på 200 meters avstand. Krag skarpskyttergeværer benyttes.
Det måtte om skyting til mellom Helge Johansen, Tom Johansen og Øyvind Rogstad som alle hadde 182 poeng i hovedskytingen. Til slutt trakk Øyvind det lengste strået da han oppnådde 94 poeng i omskytingen.

På bildet ser vi den lykkelige vinner med "Børsemaker Erik Jørgensens præmie"

 
 
I skytingen om det gjæveste trofeet, Sekondløitnant Ole Hermann Johannes Krags præmie var Helge Johansen desidert best.  Han leverte en meget sterk serie på det vanskelige programmet. For de som  enda ikke har deltatt i denne skytingen kan vi opplyse at programmet her består i 10 skudd stående, lang arm. Våpenet er orginal Krag Jørgensen mod 1894 med orginale åpne sikter eller karabiner med tilsvarende sikter. Som man da kan skjønne var Helges 86 poeng en svært sterk prestasjon.  
 
På bildet ser vi Helge med det geværet som brakte ham seieren.
 
Se linken for øvrige resultater:

Resultater fra karusellen i Sørkedalen
Karusellen i Sørkedalen ble avviklet i rengvær og med temperaturer som minnet lite om sommer. Til tross for dette viste de fremmøtte skytterne mye god skyting. Ta en titt på linken her så ser du hvordan det gikk:
 

Åpent banestevne i Røyken!
 
 
Sørkedalen skytterlag stillte mannsterke når Røyken skytterlags åpne banestevne ble arrangert 13-14/5. Stevnet, som desverre ikke samlet alt for mange deltakere, ble gjennomført på en prikkfri måte. Solen skinte og vaflene smakte aldeles utmerket.Røykens rutinerte mannskap hadde som vanlig full kontroll. Kort sagt et stevne slik vi vil ha det! 
 
Av våre 12 deltakere var det igjen Tom Johansen som var best på 200 meter med sine 335 poeng. På 100 meter leverte Trine Lise Grøttum igjen bra skyting og endte på 246 poeng. Hanne Høie Grøttum som nettop har tatt steget opp fra aspirantklassen og nå bryner seg på konkurransen i Rekruttklassen satte ny pers. med 226 poeng.
 
Neste stormønstring av sørkedalsskyttere på åpne stevner blir Løvenskioldbanestevnet 22/6, her er så langt 16 skyttere påmeldt. Har du lyst til å bli med så si fra til Jørn så snart som mulig.
 
For øvrige resultater fra Røykenstevnet vises det til linken her:    
 

Ungdomslaget på skytebanen!
Det ble en hyggelig kveld på skytebanen da Ungdomslaget var på besøk den 25/4. Lederen, Marte Bruksaas hadde fått med seg 10 av de ivrigste ungdommene til dyst denne kvelden. Flere viste at de så absolutt behersker dette med skyting og noen ble tydeligvis fristet til å delta på de ordinære skytetreningene også. Skytterlaget setter stor pris på samarbeidet med andre lag og foreninger i bygda og de som ønsker å komme å prøve skytesporten er hjertelig velkommen til dette.
Beste enkeltresultat på 15 skudden sto Caroline Aasan for med sine 145 poeng. Med dette la hun beslag på den flotte 1. premien, en MP3-spiller.
 
 

Mats Korsbrekke klubbmester i feltskyting.
Sol fra en skyfri himmel dannet rammen da klubbstevnet i feltskyting ble arrangert lørdag 25/3.
Etter å ha satt standarden allerede i første lag med 29 treff i hovedskytingen gav Mats beskjed om han ville være med å kjempe helt i toppen denne dagen.
Øyvind Rogstad og Kjell Erik Finni presterte begge 28 treff så det lå spenning i lufta da omgangslaget fikk ildkommando.
Det skulle vise seg at Mats var utilnærmelig denne dagen, fullt hus i omgangen levnet ingen tvil om hvem som var klubbmester. Øyvind hadde også fullt så sølvmedaljen var sikret.
 
På bildet ser vi den glade vinner bli gratulert av bestefar og læremester Arne Korsbrekke som selv sikret seg seieren i klasse V-65 denne dagen.
 
Vi kommer tilbake med en mer fyldig artikkel innkludert komplette resultatlister senere i helgen men vi nevner at Leif H. Larsen vant jaktklassen med 21 treff foran Helge Johansen med 20.
 
 Nå er resultatlistene klare:

Viken 1 felt
Viken 1 i feltskyting ble i år arrangert av Ringerike skyttersamlag med Søndre Modum skytterlag som teknisk arrangør. Stevnet ble en helt utrolig opplevelse for oss som deltok.  Solen skinte fra en skyfri himmel, skyteopplegget var meget bra og arrangementet ble prikkfritt gjennomført. 
All honnør til alle som har stått på og laget en virkelig flott feltstevne.
 
Av våre var det Tom Johansen som ble best med sine 27 treff i hovedskytingen. Opplegget for omgangsskytingen var meget krevende men om endte til slutt på respektable 34 treff og ble med det beste skytter fra Drammen skyttersamlag.
Jan Tømte vant kl. 2 med 20 treff. Øystein Langlien var denne gangen best av våre på "Stuper´n".
 
For øvrige resultater, se vedlagte link:   http://ringerike-skyttersamlag.no/Resultater/Resultater.htm
 
 
 
Våre skyttere gjør seg klar for feltrunden, fra venstre Jan Tømte, Anders Grøttum, Tom Johansen og Øystein Langlien.
Bak kamera, Jørn Grøttum

Samlagsstevnet i feltskyting
 
Da er samlagsstevnet i feltskyting 2006 avholdt.  Skyteforholdene var gode selv om den strenge kulda nok var merkbar for deltakerne særlig i de første lagene tidlig på morgenen. Sola skinte fra en nærmest skyfri himmel og skytterene fikk seg en fin tur i Sørkedalens snødekkede vinterlandskap.
Løypa var lagt slik at både fin og grovfelt lagene skjøt fra de samme standplassene med felles ildkommando. At både gammel og ung kan møtes og ha  glede av å utøve denne fine idretten gjør skytesporten til noe helt unikt.
Feltopplegget både for grov og fin var satt med middels vanskelighetsgrad og det ble vist my fin skyting.
 
Grovfeltopplegget var som følger:
Hold 1:   C-25                         avstand 200m   liggende
Hold 2:    10x30 stripe            avstand 150m   liggende
Hold 3:    c-20                         avstand 178m   knestående
Hold 4:    1/6                           avstand 280m  liggende
Hold 5:    13x40 stripe            avstand 150m  knestående
 
 Vinner i kl. 1-5, grovfelt,  ble Anders H. Dahlman, Riflen/Skoger etter omskyting med Gjermund Sørum, Lier.
 
Nytt av året var at felthurtigskyting sto på programmet. Også her ble Anders H. Dahlman samlagsmester med tiden 8.18.
 
På finfelten fikk vi følgende vinnere:
 
Kl. R:       Vegard Skogly, Asker         41/7
Kl. ER:     Aleksander Husa, Asker     42/10
Kl. J:       Torbjørn Sletvold, Sande    42/6
Kl.V65     Eirik Bjelde, Røyken            42/6
Kl.V73     Helge Faret, Sande             39/6
 
For øvrige resultater se egen link. over.
 
Arrangøren hadde nok håpet at deltakelsen hadde blitt noe større  enn de 50 skytterene som fant veien til Sørkedalen denne søndagen. De mange kuldegradene dagene før stevnet får ta mye av skylden for at mange valgte å bli hjemme.
 
Sørkedalen skytterlag takker for alle flotte gavepremier som ble gitt til arrangementet.
 
 
 
 

Samlagsstevnet 15 m i Sande.
Så er 2006 sesongen godt i gang. Sande skytterlag sto igjen for et perfekt arrangement da årets første offisielle mesterskap ble avviklet, Samlagsstevnet 15m. Det ble vist mye god skyting i Sandehallen. Trine Teien, Sande trakk til slutt det lengste strået, ett poeng foran Kristina Vestveit, Asker. At det skulle bli disse det skulle stå mellom var vel egentlig ingen overraskelse. Begge har betydelige meritter både nasjonalt og internasjonalt. Våre skyttere, 11 i tallet, var med og satte preg på arrangementet. Sett med våre øyne var det mest gledelige at tre nye skyttere debuterte i stevnesammenheng. Synne, Gøril og Mari gjorde alle sine saker bra. Vi gratulerer med flott innsats! For resultater henviser vi til Sande skytterlags hjemmeside som dere finner på linksiden.

Årsmøtet gjennomført  
Skytterlagets 89. ordinære årsmøte ble avholdt i klubbhuset den 30/11. Møtet forløp uten noen store debatter og ble gjennomført i henhold til vedtektsfestet dagsorden. Årsberetning ligger under linken ved siden av overskriften. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Det viste seg at de fleste tillitsmennene tok gjennvalg noe som gjorde valgkomiteens arbeid enkelt. Kristin Nesmoen hadde imidlertid valgt å gå ut av styret for denne gang. Vi takker Kristin for utført innsats i skytterlagets tjeneste. Mats Korsbrekke trer nå inn i styret. Etter møtet sto utdeling av medaljer og vandrepremier på programmet. Også i år var det utvist mye bra skyting under de ulike arrangementer i skytterlagets regi og kampen om de gjeve trofeene hadde vært hard. Neste År ser vi frem til å konkurrere om ytterligere to vandretrofeer i feltdisiplinene, begge er satt opp av Helge Grøttum. Vi håper dette vil inspirere enda flere til å delta i vår "gamle paradegren" feltskyting denne vinteren. Da det offisielle programmet var slutt ble det satt frem den nydeligste spekemat. Øyvind Rogstad med god hjelp av Mette hadde laget i stand et fantastisk godt måltid til oss. Nok et år er snart over, vi takker alle som har bidratt til å gjennomføre alle skytterlagets aktiviteter i året som snart ligger bak oss. Neste år håper vi å se enda flere , både "gamle" og unge, på skytebanen.


Dugleiksmerket for 25. gang.
Jan Tømte hadde i år greid kravet til gylt dugleiksmerke for 25. gang. Han mottok dugleiksmerkediplomet under årsmøtet den 30/11. Vi gratulerer!
  
Flere resultater lagt ut på "Om oss" siden!

Liste over alle klubbmestere lagt ut!

6,5x55, vår vanligste patron.

Tips om feltskyting

Våpen i DFS